Що більше ми знаємо про світ, то краще розуміємо все, що відбувається навколо нас.

Аграрний сектор економіки Нідерландів порівняно із іншими країнами світу відрізняє надзвичайно висока продуктивність, якість та відповідність екологічним стандартам. Крім того, до цього переліку можна додати достатньо високий рівень ефективного використання усіх наявних ресурсів, і зокрема земельних та водних. Цей досвід буде дуже корисний і для вітчизняного агробізнесу, що впродовж багатьох десятиліть намагається вибудувати власну модель ефективного аграрного розвитку.

У 2022 році Нідерланди експортували сільськогосподарських товарів на суму 122,3 мільярда євро (Довідково. Для порівняння – це майже на рівні всього вітчизняного валового внутрішнього продукту за усіма секторами економіки). Загалом від експорту отримано доходів на понад 17 відсотків більше, ніж у 2021 році. В основному збільшення вартості експорту аграрної продукції забезпечувалося завдяки вищим експортним цінам. Про це повідомляють Wageningen Economic Research (WUR) та Служба статистики Нідерландів (CBS) на основі проведеного спільного дослідження, виконаного на замовлення Міністерства сільського господарства, природи та якості харчових продуктів (LNV) Нідерландів.

Серед найбільших експортних позицій агробізнесу на першому місці знаходяться молочні продукти та яйця, товари, які пов’язані із садівництвом (саджанці, квіти та інше) та м’ясо. Тобто, вагоме місце займає саме продукція переробки сільськогосподарської сировини різних переділів (таблиця 1).

Таблиця 1. Провідні експортовані аграрні види продукції Нідерландів у 2022 році, мільярдів євро

Продукція 2022 2021
Молочні продукти та яйця 11.9 8.8
Садівництво 11.5 11.9
М’ясо 11.0 9.4
Напої 8.1 6.4
Натуральні жири та олії 8.1 6.1
Овочі 7.8 7.1
Фрукти 7.0 7.2
Продукти переробки зернових, борошно, молоко 6.6 5.1
Відходи харчової промисловості, корми для тварин 6.5 5.5
Перероблені та консервовані фрукти та овочі 6.2 5.0

Джерело. Складено за даними досліджень інформації CBS. Дані за листопад і грудень 2022 року наведено за оцінками CBS та WUR.

NB: Щоб зрозуміти, в чому полягає успішна модель розвитку сільського господарства Нідерландів, варто розглянути її суть з декількох сторін. Насамперед, це глибока спеціалізація та індустріалізація виробництва, яка забезпечує постійний пошук і впровадження інновацій.

У таблиці 2 наведено загальні дані про кількість господарств та напрям їх спеціалізації, які виробляють сільськогосподарську продукцію на комерційній основі, зареєстровані в Нідерландах та мають економічний розмір доходу рівно або понад 3000 євро згідно SO (Standard Output).

Таблиця 2. Спеціалізація сільського господарства Нідерландів у 2021 р.

Напрям спеціалізації Кількість

фермерських господарств,

всього

У %
Всі типи фермерських господарств 52107 100,0
Спеціалізовані на вирощуванні сільськогосподарських культур 11189 21,5
Спеціалізовані у садівництві 6995 13,4
Спеціалізовані на вирощуванні багаторічних культур 1512 2,9
Спеціалізовані із пасовищного тваринництва 25619 49,2
Спеціалізовані по м’ясному тваринництву 3799 7,3
Спеціалізовані із змішаного рослинництва 1220 2,3
Спеціалізовані із змішаного тваринництва 375 0,7
Спеціалізовані із змішаного рослинництва / тваринництва 1398 2,7

Джерело. Складено за даними досліджень інформації CBS

Як видно із аналізу даних таблиці 2, близько половини усіх господарств спеціалізуються на пасовищному тваринництві. Крім того, за іншими даними майже 1542 господарства окремо спеціалізуються на вирощуванні технічних культур.

NB: Тобто, чітка спеціалізація в аграрному секторі дозволяє із року в рік відпрацьовувати кращі технології та підвищувати ефективність виробництва.

Концентрація виробництва пов’язана із тенденцією скорочення фермерських господарств. За період із 2000 року по 2021 рік їх кількість зменшилася із 97389 до 52107 або на 45282 фермерські господарства. При цьому середній розмір сільськогосподарських земель з розрахунку на 1 фермерське господарство, зріс з 20,3 га до 34,6 га або в 1,7 рази.

Екологічний аспект пов’язаний із збереженням сільськогосподарських земель шляхом їх консервації. Із 2000 року по 2021 рік в аграрному обороті загальна площа сільськогосподарських земель зменшилася із 1,97 млн га до 1,80 млн га або на 8,6 %. Досить широке поширення мають органічні добрива. В перерахунку на азот (N) в аграрному виробництві використовується для внесення на полях майже 376 тис. тонн та в перерахунку на фосфор (P2O5) близько 138 тис. тонн.

Вихідним результатом стійкого дотримання даної стратегії є висока продуктивність сільськогосподарського виробництва за провідними напрямками. У випадку із Нідерландами такими є дві групи аграрної діяльності: сільськогосподарські та овочеві культури. Зокрема, серед сільськогосподарських культур провідні позиції займає виробництво зеленої та зернової кукурудзи, цукрових буряків, картоплі продовольчої та насіннєвої, ріпчастої та насіннєвої цибулі, пшениці та ячменю, цикорію (таблиця 3).

Таблиця 3. Провідні сільськогосподарські культури в Нідерландах (дані за 2022 р. попередні і можуть в подальшому коригуватися)

Види продукції Обсяг виробництва, тис. тонн
Зелена кукурудза 8230,66
Цукровий буряк 7256,56
Картопля продовольча 6915,88
Крохмальна картопля 1745,24
Насіннєва картопля 1593,44
Цибуля насіннєва 1214,79
Пшениця 1190,49
Ячмінь 289,96
Цибуля ріпчаста (2-й рік) 267,65
Кукурудза на зерно 164,86
Цикорій 144,79

Джерело. Складено за даними досліджень інформації CBS

 Якщо уважно подивитися на таблицю 3, то можна побачити, що більшість провідних сільськогосподарських культур вирощують з метою їх подальшого використання при виробництві продукції із високою доданою вартістю. Наприклад, зелена кукурудза для потреб молочного скотарства, крохмальна картопля для виробництва крохмалю та інше. Крім того, варто звернути увагу, що значні зусилля агробізнес спрямовує на виробництво якісного насіннєвого матеріалу. Нині будь-яка насіннєва продукція із Нідерландів у всьому світі цінується за якість та є відомим брендом на ринку.

Згідно з остаточними оцінками врожаю у 2022 році валовий збір насіннєвої цибулі склав 1,2 млн тонн, що на 17,2% менше, ніж у попередньому році, і є найнижчим показником з 2018 року. Загалом було зібрано 1 млн тонн жовтої та 0,2 млн тонн червоної цибулі. Крім того, було зібрано 268 тис. тонн зеленої цибулі.

Для багатьох, хто вперше візуально має можливість побачити цифри середньої за багато років урожайності сільськогосподарських культур в Нідерландах, виникає не просто подив та здивування, а навіть більше того, безліч питань. Як це можливо було досягнути, і наскільки це реально. Якщо ми уважно поглянемо на статистику середньої урожайності основних сільськогосподарських культур, які мають найбільше поширення в Нідерландах, то побачимо, що за останні 20 років зберігаються стабільно високі показники продуктивності агробізнесу, а по окремих їх видах відбувається досить суттєве зростання (таблиця 4).

NB: Насамперед, основа високої урожайності – це результат поєднання якісної наукової селекції, оптимального використання мінерального живлення та інноваційного технологічного забезпечення усього процесу від посіву, догляду і до збирання врожаю без суттєвих втрат в кожній із вказаних ланок.

Таблиця 4. Продуктивність агробізнесу Нідерландів (середня урожайність, т/га)

Рік Цукрові буряки Цибуля насіннєва Картопля продовольча Пшениця Ячмінь
2000 61.30 62.00 53.10 8.40 6.10
2001 55.40 54.20 47.90 8.00 5.90
2002 58.20 55.10 51.30 7.80 5.50
2003 60.70 49.40 46.00 8.80 6.40
2004 64.60 62.00 52.60 8.90 6.10
2005 65.30 58.60 49.00 8.70 6.20
2006 66.00 46.40 44.50 8.50 6.10
2007 67.10 54.20 49.90 7.20 5.70
2008 72.20 60.70 52.40 8.70 6.20
2009 78.90 62.60 51.80 9.30 7.00
2010 74.80 57.50 49.40 8.90 6.10
2011 79.90 68.20 53.40 7.80 6.00
2012 78.90 63.80 50.20 8.60 6.90
2013 78.20 54.60 48.60 8.70 7.00
2014 90.80 54.60 52.30 9.20 7.10
2015 83.30 57.40 46.40 9.10 7.00
2016 77.80 52.00 44.40 8.00 6.90
2017 93.30 55.70 52.80 9.10 6.90
2018 76.40 35.50 41.20 8.80 7.00
2019 83.90 50.30 47.90 9.60 7.40
2020 82.10 49.00 48.60 8.80 6.60
2021 81.20 49.10 46.70 8.20 6.80
2022* 88.80 44.50 47.10 9.60 7.90

Джерело. Складено за даними досліджень інформації CBS

*Попередні дані, які можуть корегуватися

Досить вагоме місце в Нідерландах займає овочівництво та садівництво. Зокрема, в 2021 році виробництво овочів всіх видів склало майже 5,8 млн тонн. В тому числі 1,9 млн тонн овочів отримали в теплицях і 3,6 млн тонн – овочі відкритого ґрунту. З усіх видів овочів майже 1,9 млн тонн складає виробництво цибулі, 880 тис. тонн помідорів, 440 тис. тонн огірків, 485 тис. тонн моркви.

Таким чином, як свідчить досвід Нідерландів, сільське господарство може не просто бути джерелом валютних надходжень від експорту сировини. Завдяки спеціалізації та науковим інноваціям, а також розвинутій переробці галузь здатна стати досить ефективним сектором економіки, що виробляє продукцію із високою доданою вартістю та забезпечує більше сотні мільярдів доходу від аграрного експорту.

Підготував Юрій КЕРНАСЮК,

кандидат економічних наук,

експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram