Виробничий сезон завершується, і постає логічне запитання у фермерів: як скористатись заробленими коштами у законний спосіб. До нашого видання звернулися читачі з питанням: “Якими способами можна виводити гроші з рахунку ФГ на користь членів ФГ?”
Коли кажуть про «виведення коштів», то, звісно, мають на увазі передачу коштів із власності ФГ у власність членів ФГ. Щоб такі члени (фізособи) могли використовувати кошти для власних потреб.

Насправді можуть застосовуватися різні способи. Наприклад, надання члену ФГ безповоротної фіндопомоги. Фактично кошти дарують члену ФГ (фізособі).

Може надаватися благодійна допомога. Причому в п. 170.7 ПКУ наведені види допомоги, які не оподатковуються ПДФО і ВЗ.

По суті кошти можуть надаватися і на певний період, після закінчення якого їх слід повернути. І такий період може бути досить значним, рік, два, десять, тридцять. Тобто, в цьому разі надають поворотну фіндопомогу.

Але стандартним законним способом «виведення коштів» є надання коштів внаслідок розподілу прибутку ФГ виплата дивідендів. Про цей спосіб детальніше далі.

Які особливості виведення коштів з рахунку в якості дивідендів?

Фермерське господарство (ФГ) є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону (див. ч. 1 ст. 1 Закону про ФГ Закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство»).

NB: Тобто, ФГ це різновид підприємницької діяльності громадян. Мета такої діяльності отримання прибутку.

Отже, члени ФГ приймають участь у ФГ з метою отримання прибутку.

Наприклад, якщо ФГ створюється у формі ФОП, у договорі (декларації) про створення ФГ потрібно визначити порядок розподілу прибутку (ч. 5 ст. 8-1 Закону про ФГ).

ФГ у формі юрособи діє на підставі статуту (див. ч. 4 ст. 1 Закону про ФГ). Трудові відносини у ФГ базуються на праці його членів та регулюються статутом (див. ст. 27 Закону про ФГ).

Оскільки мета членів ФГ отримати прибуток, а прибуток отримується завдяки роботі членів у ФГ, зрозуміло, що особливості розподілу прибутку між членами мають визначатися статутом. І цілком зрозуміло, що розподіл прибутку за загальним правилом має робитися залежно від трудової участі кожного члена у ФГ.

Наприклад, якщо у ФГ два члени, трудова участь одного 70%, другого 30%, то і прибуток має розподілятися між ними в таких пропорціях.

Якихось нормативних рекомендацій, яким чином визначати трудову участь, немає. Тому кожне ФГ має самостійно з цим визначитися. Скажімо, члени ФГ можуть погодити між собою (на зборах), що трудова участь встановлюється у твердих відсотках. Приміром, голови ФГ складає 70%, а другого члена ФГ – 30% (якщо членів двоє).

Інший варіант трудову участь кожного члена ФГ вважати рівною. Тоді якщо ФГ має 4 члени, трудова участь кожного становитиме 25%.

Зрештою, можна рахувати трудодні. Трудова участь кожного визначається пропорційно відпрацьованим трудодням.

Але і це ще не все. До трудоднів можна застосовувати коефіцієнти залежно від складності роботи. Приміром, робота голови ФГ (відпрацьовані трудодні) збільшується на коефіцієнт 2. Другого члена ФГ на коефіцієнт 1,5. Третього 1. І так далі тому подібне.

Але прибуток може розподілятися не тільки від розміру трудової участі.

У ФГ формується складений капітал, для формування якого члени ФГ можуть передавати різноманітне майно (див. ч. 4 ст. 1, ст. 19 Закону про ФГ). Складений капітал у ФГ це подоба статутного капіталу у, наприклад, ТОВ. Тому цілком зрозуміло, що прибуток у ФГ може розподілятися не тільки від розміру трудової участі кожного члена, а і від розміру внеску до складеного капіталу.

Наприклад, якщо у ФГ два члени, один з яких вніс майна в розмірі 20% від суми складеного капіталу, другий 80%, то і прибуток має розподілятися такими ж пропорціями.

Підсумуємо

Прибуток у ФГ може розподілятися між членами ФГ залежно від:

  1. трудової участі в роботі ФГ;
  2. внеску до складеного капіталу.

Методика розподілу прибутку

Конкретна методика розподілу має визначатися статутом ФГ. Якщо в статуті така методика не прописана, доведеться визначати її в оперативному порядку рішенням голови ФГ чи рішенням зборів членів ФГ, залежно від того, хто має приймати подібні рішення згідно зі статутом. Здебільшого в статуті пишуть про прийняття рішення стосовно розподілу прибутку зборами членів ФГ. В такому разі збори й приймають рішення, яке оформляється протоколом. На підставі протоколу здійснюють розподіл прибутку.

Але щоб прийняти рішення про розподіл прибутку, цей прибуток потрібно мати. Документальним підтвердженням отримання прибутку має бути фінансова звітність (баланс і звіт про фінрезультати). Таким чином, збори мають розподіляти прибуток, наведений у фінзвітності за відповідний період.

Наприклад, збори можуть прийняти рішення розподілити 50% прибутку залежно від трудової участі, а інші 50% залежно від внеску до складеного капіталу.

Особливості оподаткування

Відповідно до пп. 14.1.49 ПКУ дивіденди платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини).

NB: Таким чином, з точки зору оподаткування, платіж на користь членів ФГ (який фактично є учасником юридичної особи), який розподіляється ФГ залежно від внеску цих членів до складеного капіталу, вважається дивідендами. Причому для того, щоб цей платіж належав до дивідендів, в бухобліку має бути прибуток (а це підтверджується фінзвітністю, про що ми сказали вище). Виплачуватися ці дивіденди можуть як коштами, так і майном.

Платіж, який здійснюється ФГ юрособою у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини) залежно від трудової участі членів, також належить до дивідендів. Але такий платіж має бути тільки у грошовій формі.

З наведеного також випливає, що якщо платіж здійснюється не у зв’язку з розподілом прибутку, він не буде належати до дивідендів. З точки зору оподаткування це буде інша виплата. А відтак і оподаткування також буде іншим.

ПДФО, ВЗ

Дивіденди належать до пасивних доходів (див. пп. 14.1.268 ПКУ). Пасивні доходи включаються до бази оподаткування ПДФО згідно з пп. 164.2.8 ПКУ.

Відповідно до п. 167.5 ПКУ для пасивних доходів (включаючи дивіденди) застосовуються такі ставки ПДФО:

  • 5% для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування);
  • 9% для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток;
  • 18% для інших пасивних доходів, включаючи дивіденди, окрім зазначених вище.

Таким чином, якщо виплачуються дивіденди по корпоративних правах (залежно від частки у складеному капіталі), з них утримується ПДФО за ставкою:

  • 5%, якщо ФГ є платником податку на прибуток;
  • 9%, якщо ФГ є платником ЄП групи 3 чи 4.

Якщо виплачуються дивіденди залежно від трудової участі, вони оподатковуються за ставкою 18%.

Якщо виплата членам ФГ класифікована як інша виплата (інший дохід), вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізосіб (членів ФГ) як інші доходи згідно з пп. 164.2.20 ПКУ й оподатковується за ставкою 18% відповідно до п. 167.1 ПКУ.

У формі 1ДФ юрособа ФГ відображає виплачені дивіденди з ознакою доходу «109», а виплату іншого доходу з ознакою доходу «127».

З дивідендів, які обкладаються ПДФО, утримується також ВЗ (див. пп. 1.2 п. 16-1 підр. 10 розд. ХХ ПКУ).

Авансовий внесок з податку на прибуток

Оскільки дивіденди виплачуються на користь фізичних осіб (членів ФГ), авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів не справляється (див. пп. 57.1-1.3 ПКУ).

Олександр Золотухін, консультант з оподаткування і бухгалтерського обліку

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram