Місяць, який давав Уряд на оформлення працівників та ліквідацію інших порушень з питань праці, минув. За розпорядженням КМУ від 05.09.2018 р. №649-р вже з 5 жовтня слід чекати на комплексні перевірки за участю ДФСУ, ПФУ, Держпраці, Нацполіції та інших центральних органів виконавчої влади. Проводитимуться вони з метою виявлення неоформлених працівників та зарплати «в конвертах».

ДФСУ повідомляє, що боротьба з «тіньовою» зайнятістю та виплатою заробітної плати без оподаткування сьогодні серед пріоритетних напрямів роботи Державної фіскальної служби України.

Найбільш ризиковими сферами діяльності щодо використання неоформленої зайнятості є:

  1. будівництво,
  2. охоронна діяльність,
  3. сільське господарство,
  4. лісове  господарство,
  5. рибне господарства,
  6. громадське харчування,
  7. сфера послуг, у т.ч. з перевезень вантажів та пасажирів.

— Першими під підозру потрапляють підприємства з мінімізацією кількості працюючих і фонду оплати праці. Тобто при виборі об’єкта перевірки контролюючі органи будуть враховувати вид і обсяг діяльності підприємства, чи було розширення діяльності, який валовий дохід, кількість площ оброблюваних сільгоспугідь, кількість ліцензій, касових апаратів тощо. Також під підозру потраплять суб’єкти господарювання, у яких всі робітники постійно оформлені на мінімальну заробітну плату, оскільки уряд вже давно вимагає від підприємців офіційної виплати працівникам не «мінімалки», а середньої заробітної плати по Україні, — пояснив юрист Віталій Грицик, управляючий партнер АО”КФ”ДОМІНАНТА” у виданні “Дебет-Кредит“. 


За словами Віталія Грицика, зацікавлять перевіряючих також підприємці, які укладають цивільно-правові договори з працівниками або працюють в умовах неповної зайнятості.

На підставі акта перевірки Держпраці або акта документальної виїзної перевірки податкової, під час якої виявлено порушення законодавства про працю, на юридичну особу або фізичну особу-підприємця накладаються штрафи, розміри яких вражають.

— Так, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного соціального внеску та податків — 111 690 грн за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Порушення термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, більш ніж за один місяць або виплата їх не в повному обсязі — 11 169 грн. Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, несплата за роботу в нічний час, роботу у вихідний або святковий день, понаднормову роботу та ін.) — 37 230 грн за кожного працівника. Недопуск до проведення перевірки або створення перешкод у її проведенні — 11 169 грн, — наголошує юрист.

Недопуск до проведення перевірки з питань виявлення таких порушень, як: фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві; виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків  372 300 грн.

NB: Не сплачений добровільно штраф стягується в примусовому порядку органами виконавчої служби.

— Безумовно, держава повинна боротися з порушенням трудових прав людини і стежити за дотриманням роботодавцями норм трудового законодавства. Але при цьому для бізнесу повинні створюватися відповідні умови, які стимулювали б його до належного оформлення трудових відносин з працівниками, а не тільки залякування величезними штрафами. Накладення таких непомірних санкцій є нічим іншим як тиском на підприємців. Для представників малого та середнього бізнесу стягнення цих сум може призвести до припинення їх комерційної діяльності взагалі. Тому, з урахуванням майбутніх комплексних перевірок, в першу чергу необхідно провести аудит правильності та повноти оформлення трудових відносин у вашій організації, а також забезпечити себе кваліфікованою юридичною допомогою, — наголосив юрист.

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram