Впродовж останніх трьох років використання мінеральних добрив у розрахунку на 1 га посівної площі є недостатнім — у середньому на рівні 80 кг діючої речовини (азоту — близько 55 кг/га, фосфору — 12 кг/га, калію — 12 кг/га), а дефіцит поживних речовин становить 67 кг/га.

Найвищий дефіцит азоту, фосфору і калію простежується у Чернівецькій, Херсонський, Запорізькій та Львівській областях. Найменше мінеральних добрив з розрахунку на 1 га вноситься у Херсонській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях, найбільше — у Львівській, Волинській, Закарпатській областях.


За даними ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», наукові дослідження з моніторингу та обстеження сільськогосподарських угідь України за результатами X туру (2011-2015 рр.) свідчать, що в цілому у ґрунтах України переважає дуже низький та низький вміст азоту (93,1 % обстежених площ).

NB: Зокрема, середньозважений вміст легкогідролізованого азоту на обстежених площах (16,2 млн га) становить лише 105,4 мг/кг ґрунту. Фосфор і калій, що є основними елементами живлення сільськогосподарських культур, не повертаються в ґрунт у кількості, яка відчужується з урожаєм.

Попри те середньозважений вміст рухомих сполук фосфору у ґрунтах України становить 110,3 мг/кг, що відповідає підвищеному ступеню забезпеченості, виявлено тенденції до його зменшення у Київській, Луганській та Одеській областях.

Дуже низьким є і вміст цинку — 0,8 мг/кг ґрунту, що простежується на 90,7 % території.Краща ситуація спостерігається із забезпеченістю ґрунтів України рухомими формами сірки, бору, кобальту, марганцю та міді. Найвищий середньозважений показник характеристики ґрунтів за вмістом азоту, що легко гідролізується, спостерігається у Тернопільській області, а найнижчий — у Закарпатській, фосфору — у Херсонській та Чернівецькій відповідно, калію — у Миколаївській та Рівненській.

Також по всій території України експерти відзначають від’ємний вміст гумусу. За середньозваженим показником характеристики ґрунтів за вмістом гумусу за результатами обстежень, найкращі результати спостерігаються у Кіровоградській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській областях, а найгірші — у Житомирській, Рівненській, Чернігівській та Херсонській областях.

За матеріалами УЗА