Орендовані землі для більшості агровиробників є основою господарювання. Але не рідко буває, що після смерті орендодавця перед агровиробниками постає питання щодо підтвердження намірів здійснити виплату орендної плати спадкоємцям. І найголовніше у цьому: чи може бути орендар захищений від обвинувачень у несплаті орендної плати до моменту повідомлення у встановленому порядку про нового власника земельної ділянки? На цю тему проконсультували юристи Всеукраїнської аграрної ради.
Законодавча база
Згідно ч. 5 ст. 1268, ч. 2 ст. 1220 Цивільного кодексу України незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини, тобто із дня смерті спадкодавця.
Відповідно до ч. 1 ст. 1270 Цивільного кодексу України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Тобто в шестимісячний термін спадкоємці, які бажають прийняти спадщину, мають звернутись із письмовою заявою до нотаріуса про прийняття спадщини або про відмову про неї.
Стаття 1297 Цивільного кодексу України зобов’язує спадкоємця, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім’я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців.
За загальним правилом процес оформлення спадкових прав триває до 1 року, але не менше 6 місяців (раніше 6-місячного строку нотаріус не видасть свідоцтво про право на спадщину).

Нюанси спадкування
Проте бувають випадки, коли спадкоємці за законом чи заповітом підтверджують свої спадкові права в суді (через відсутність правовстановлюючих документів на спадщину, оспорювання часток у спадщині, визнання недійсним заповіту, зміну черговості спадкування). Тоді процес оформлення спадкових прав займає більше 1 року, і може тривати більший проміжок часу. В таких випадках лише після набрання рішенням суду законної сили, можна встановити особу спадкоємця, якому належить зокрема й оренда плата з моменту смерті спадкоємця.

Крім того, оформлення спадкових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, потребує сплати значних коштів, що теж досить часто є причиною того, що спадкоємці приймають спадщину, проте не отримують свідоцтво про право на спадщину через відсутність коштів.

Виплата орендної плати за землю
Орендодавець повинен нараховувати і сплачувати оренду плату лише тим спадкоємцям, які отримали у нотаріуса свідоцтво про право на спадщину і здійснили державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, і надали його копію орендарю, щоб не допустити виникнення ситуації, коли нараховувалась орендна плата одному члену сім’ї, а спадкові права оформив інший член сім’ї спадкодавця.
Тільки в такому випадку спадкоємець, який є новим дійсним власником земельної ділянки, матиме право вимагати сплати орендної плати з моменту смерті спадкодавця, незалежно від того, що орендар вже виплатив кошти іншому члену сім’ї.
Саме тому законодавство надає можливість і гарантії орендарю не нараховувати та сплачувати орендну плату, допоки новий власник земельної ділянки не повідомить про зміну власника земельної ділянки.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 148-1 Земельного кодексу України особа, яка набула право власності на земельну ділянку, впродовж одного місяця з дня набуття права власності на неї зобов’язана повідомити про це її користувачів із зазначенням:
  • кадастрового номера (за наявності), місця розташування та площі земельної ділянки;
  • найменування (для юридичних осіб), прізвища, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) нового власника;
  • місця проживання (знаходження) нового власника, його поштової адреси;
  • платіжних реквізитів (у разі, якщо законом або договором передбачена плата за користування земельною ділянкою у грошовій формі).
Повідомлення надсилається користувачу земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.
NB: У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою і п’ятою цієї статті, зупиняється до моменту повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку (строк, протягом якого орендодавець має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк) ч. 6 ст. 33 Закону України «Про оренду землі».

Вказаними вище нормами законодавства Підприємство, як орендар захищене від обвинувачень у несплаті орендної плати до повідомлення у встановленому порядку про нового власника земельної ділянки.

Юридичні поради

Юридичний відділ Всеукраїнської аграрної ради радить агровиробникам: для підтвердження своїх намірів виплатити орендну плату в ситуації, коли невідомо кому її виплачувати, варто здійснити одну з таких рекомендацій.

По-перше, агропідприємство може звернутись в сільську раду із заявою про надання інформації про коло спадкоємців після смерті спадкодавця. В заяві необхідно вказати підстави звернення необхідність виплати орендної плати. Навіть у разі відмови у наданні такої інформації, у підприємства буде письмовий доказ того, що Вами вживались заходи для розшуку спадкоємців. Дану заяву необхідно відправити рекомендованим листом з описом вкладення або здати особисто і зберегти копію звернення із відміткою про отримання на ній.

Крім того, можна скористатись послугами адвоката, який має право направляти адвокатські запити про надання інформації. В запиті необхідно вказати інформацію, аналогічну описаній вище у зверненні. Такий запит зобов’язує сільську раду протягом 5 робочих днів надати відповідь. Навіть у випадку відмови, письмовий адвокатський запит буде слугувати в майбутньому доказом Вашого бажання знайти спадкоємців і провести виплату орендної плати.

По-друге, підприємство може опублікувати оголошення в місцевій газеті із текстом, що підприємством розшукуються спадкоємці після смерті спадкодавця-власника земельного паю. Випуск газети, в якому буде опубліковано оголошення, необхідно також зберігати на випадок підтвердження своїх намірів.

По-третє, підприємство можете звернутись в органи поліції із письмовою заявою про розшук спадкоємців. Працівники правоохоронного органу повинні відібрати у підприємства пояснення з приводу підстав для розшуку, та вжити заходів для розшуку. Аналогічно, необхідно зберігати копії письмових пояснень та заяв до поліції, для того, щоб в майбутньому підтвердити вжиття заходів для розшуку спадкоємців, щоб виплатити їм орендну плату.

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram