Висока дохідність ведення агробізнесу в Чехії зумовлена досить вдалим поєднанням інноваційних технологій індустріального виробництва в рослинництві і тваринництві та розвитком нішевих видів економічної діяльності. Цей досвід буде корисний і для вітчизняного агробізнесу.

Аграрний сектор в Чехії є досить високодохідним. В основі ефективності агробізнесу знаходиться унікальна розвинута економічна система поєднання інноваційних технологій індустріального виробництва в рослинництві і тваринництві та нішевих видів економічної діяльності. Це забезпечує досить високу аграрну продуктивність використання 1 гектара сільськогосподарських земель (діаграма 1).

Діаграма 1. Продуктивність агробізнесу Чехії. Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office

Особливістю ведення агробізнесу в Чехії є те, що господарства з площею сільськогосподарських угідь понад 50 га займають 92,2% від загальної площі сільськогосподарських угідь, що обробляються. Частка зайнятих у сільському господарстві в загальній структурі зайнятості в національній економіці становить близько 2,9%.

NB: В аграрному секторі Чехії є традиційні сільськогосподарські та спеціальні культури, які вирощуються для отримання первинної та вторинної продукції, що використовується для забезпечення життєдіяльності людини та споживання, а також для годівлі сільськогосподарських тварин, технічного та фармацевтичного використання. Передусім, це такі культури, як зернові, бобові, коренеплоди, кормові рослини, а також окремі технічні та спеціальні культури, які включають виноградну лозу, цукровий буряк, олійні культури, хміль, фрукти, овочі, а також лікарські та ароматичні рослини.

Серед нішевих напрямків можна виділити вирощування хмелю, виноградарство, рибництво, а також садівництво і ягідництво. Наприклад, хмелярство характеризується підвищенням останніми роками продуктивності насаджень, урожайність з яких в 2021 році досягла 1,67 т/га (таблиця 1).

Таблиця 1. Розвиток хмелярства в Чехії

Рік Загальна площа хмелевих насаджень Виробнича площа хмелевих насаджень Урожай, всього Урожайність з гектара
Одиниця виміру га га тонн т/га
2015 5595,0 4622,0 4842,6 1,05
2017 5703,8 4945,0 6796,8 1,37
2018 5682,0 5020,0 5126,4 1,02
2019 5633,0 5003,0 7144,7 1,43
2020 5627,1 4966,3 5924,9 1,19
2021 5601,3 4971,2 8305,7 1,67

Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office

NB: Чеська Республіка поділяється на два виноробні регіони, в межах яких виділяють шість субрегіонів. Виноградні лози вирощують на 17,5 тисячах гектарах виноградників, 96% з яких знаходяться в Моравії. Кожен субрегіон має своє специфічне сортове представництво.

Виноградники на чеських землях знаходяться в найбільш північній частині поширення виноградної лози загалом в Європі.

NB: Чеські виноградники налічують до 35 сортів білого винограду та 26 сортів червоного винограду, занесених до національного реєстру сортів рослин. Серед них такі міжнародні сорти винограду, як Шардоне, Рислінг і Совіньйон блан, а також такі сорти, як Вельшріслінг, Блауфранкіш і місцевий сорт Палава. Середня урожайність винограду перевищує 5,5 т/га, а виробництво в 2021 році досягло майже 8,3 тис. тонн (таблиця 2).

Таблиця 2. Розвиток виноградарства в Чехії

Рік Загальна площа  насаджень виноградників Виробнича площа насаджень виноградників Урожай, всього Урожайність з гектара
Одиниця виміру га га тонн т/га
2015 17065,3 15808,0 90607,6 5,73
2017 17210,3 15807,0 79773,6 5,05
2018 17516,7 15940,9 103704,1 6,51
2019 17575,0 16081,2 67955,8 4,23
2020 17572,0 16139,6 90376,2 5,60
2021 17464,0 16359,0 90058,7 5,51

Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office

У садівництві переважає вирощування яблук, груш та слив, а в ягідництві смородини (таблиця 3).

Таблиця 3. Розвиток садівництва та ягідництва в Чехії

Напрямки садівництва та ягідництва 2015 2017 2018 2019 2020 2021
Плодові дерева та кущі (тис. шт.)
Яблуні 10943 10806 10574 10942 10914 10696
Грушеві дерева 945 927 936 943 1002 976
Персикові дерева 235 190 172 162 136 119
Абрикосові дерева 508 542 519 537 524 529
Слива домашня 780 828 843 949 1006 1028
Слива Prunus insititia 248 135 142 149 113 110
Вишня 468 488 487 505 515 514
Черешня 720 726 725 713 723 693
Кущі смородини 3814 3152 3085 3119 3075 2854
Кущі аґрусу 20 19 22 24 24 21
Горіхові дерева 51 53 58 42 44 42
Зібрано урожаю (тонн)
Яблуні 155361 105280 151528 99496 115585 114958
Грушеві дерева 8921 3947 7213 6130 7368 7395
Персикові дерева 1596 485 962 546 430 435
Абрикосові дерева 2238 1019 2255 2872 591 1862
Слива домашня 7706 3830 11576 7923 8236 6381
Слива Prunus insititia 1409 235 1348 833 588 594
Вишня 2443 1999 2714 2645 877 1374
Черешня 5804 4202 6814 5341 5858 4955
Кущі смородини 2912 1609 1887 980 1563 1267
Кущі аґрусу 22 23 16 11 3 7
Горіхові дерева 181 71 154 112 104 178

Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office

Із аналізу таблиці 3 видно, що кількість деяких плодових дерев та кущів, які призначені для виробництва плодів усіх вікових категорій, зростає, а саме – груші, абрикоса, сливи домашньої та вишні.

Досить продуктивним є рибництво, де виробництво останніми роками досягло понад 24 тис. тонн в живій масі (діаграма 2). Довідково: обсяг добутих біоресурсів всіх видів у 2021 р. вітчизняним рибництвом від використання внутрішніх та зовнішніх районів склав 69,9 тис. тонн.

Діаграма 2. Розвиток рибництва в Чехії. Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office

В цілому ефективна модель розвитку агробізнесу в Чехії базується на використанні сучасних агротехнологій ґрунтозахисного обробітку ґрунту для підтримання і збереження рівня вологи; застосуванні органічних добрив і речовин для захисту поверхні поля та збереження вологи; диверсифікації вирощування сільськогосподарських культур для зменшення вразливості від економічної кон’юнктури аграрного ринку; впровадженні нових сортів, стійких до посухи, хвороб та шкідників; передового досвіду і практики ведення сівозміни; використання лісових смуг насаджень для захисту рослин і ґрунтів від ерозії та ураганів; інтегрованій боротьбі зі шкідниками рослин у поєднанні з науково обґрунтованими стратегіями захисту від бур’янів; інноваційному менеджменті ведення сільського господарства на основі передових знань про сільське господарство та стійкий розвиток.

Підготував Юрій КЕРНАСЮК,

кандидат економічних наук,

експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram