В Україні капуста належить до найбільш поширених овочевих культур. Однак, під час вирощування капусти велику загрозу становлять шкідники та хвороби впродовж усієї вегетації аж до збору врожаю. Більше того, науковцями встановлено, що серед 42 сучасних сортів і гібридів не виявлено жодного стійкого. Відтак, були проведені наукові дослідження щодо ефективності фунгіцидного захисту сучасними препаратами на капусті, з результатами якого ви можете ознайомитись у цій статті.

Агротехнічні вимоги капусти до умов вирощування

Капусту білоголову вирощують в усіх регіонах України. Це — холодостійка, світлолюбива рослина. Спеку переносить погано. Оптимальна температура для її росту і розвитку становить 15-20оC. При температурі 25оC качани можуть розтріскатись, а вище 30оC помітно пригнічується ріст та розвиток рослини. Надто низька температура повітря та ґрунту також погано впливає на розвиток капусти. Вже при 15оC рослина може зацвісти в перший рік життя. Спосіб посадки капусти може бути розсадний та безрозсадний, тобто насінням. Ґрунт повинен мати нейтральну реакцію, pH = 6,5-7,5. Вибаглива до вологості ґрунту та повітря. Проте не переносить перезволоження. Добре росте капуста після багаторічних трав, огірків, картоплі, бобових. Не слід висаджувати рослину після хрестоцвітих культур — редьки, редису, ріпи, ріпаку.


NB: Сорти капусти розрізняють за групами стиглості: ранньостиглі мають період вегетації  90-120 днів, середньостиглі  — 120-150 днів, пізньостиглі сорти — 150-180 днів після висадки. Пізньостиглі сорти капусти добре зберігаються впродовж 8-10 місяців. Завдяки різним групам стиглості споживання капусти білоголової у свіжому вигляді можливе протягом всього року.

Багатий і різноманітний біохімічний склад капусти білоголової є надзвичайно сприятливим поживним середовищем для багатьох фітопатогенних мікроорганізмів.

Капуста схильна до уражень мікрооргнізмами впродовж усієї вегетації

Патогенні мікроорганізми уражують капусту протягом всього періоду вегетації: від проростання насіння до збору врожаю. Серед хвороб капусти білоголової варто виділити такі небезпечні хвороби, які широко розповсюджені в останні роки, а саме: фузаріозне в’янення, альтернаріоз, фомоз, судинний бактеріоз та слизовий бактеріоз. Часто на розсаді в теплиці можна помітити ураження рослин пероноспорозом. У полі в останні роки ця хвороба проявляється рідко через несприятливі погодні умови.

Комплексне ураження капусти хворобами та шкідниками. ©Фото В.Г. Сергієнко

Більшість збудників хвороб зберігаються на насінні або рослинних рештках, що зумовлює передачу і циркуляцію інфекції в природі. Вид хвороби та інтенсивність її розвитку значною мірою залежить від погодних умов, наявності інфекції, стійкості сорту.

NB: Проведені нами дослідження з оцінювання українських сортів і гібридів капусти білоголової проти найбільш поширених хвороб показали, що стійких сортів практично немає.

Встановлено, що серед 42 сучасних сортів і гібридів не виявлено жодного, який би не був уражений альтернаріозом, розвиток хвороби становив від 25 до 75%.  Найменшим розвитком хвороби характеризувались сорти Евіта, Малуша, Столична, Лангендейкер децима, Скіф F1, Камелія, Кам’яна голова, Яна, Леся, Жозефіна, Єленовська, а найбільшим — Слава 1305, Росава, Подарок, Білосніжка, Харківська зимова. Фузаріозне в’янення виявлено на 13, а слизовий бактеріоз — на 17 сортах і гібридах. Фузаріозним в’яненням найбільше уражувались Лангендейкер децима, Леннекс F1, Харитя, а слизовим бактеріозом — Асторія, Надєжда, Подарок, Слава 1305, Росава.

NB: Хвороби значною мірою впливають на ріст, розвиток рослин, їх продуктивність. Втрати урожаю від ураження хворобами становлять у середньому 20-25%, а у роки, сприятливі для розвитку хвороб, вони можуть сягати до 50%.
Захист капусти передбачає обов’язкове виконання усіх агротехнічних норм і заходів. Це насамперед дотримання сівозміни і повернення культури на те саме місце через 3-4 роки. Проте, якщо на полях виявлено масове ураження бактеріозами і фузаріозним в’яненням, то термін повернення культури збільшується до 5-6 років. Необхідно систематично вести боротьбу з бур’янами — резерваторами різних інфекцій, раціонально використовувати  засоби захисту рослин.

Ефективність фунгіцидного захисту капусти: дослідження

Відомо, що для зниження ураження насіння фітопатогенами необхідно проводити обеззаражування. Для цього використовують фізичні, біологічні і хімічні методи. Для овочевих культур, і особливо тих, що вирощуються через розсаду, як, наприклад, капуста,  обеззаражування насіння слід проводити обов’язково, навіть при слабкому ступені ураження. Оскільки висадка ураженої розсади в полі сприяє масовому поширенню бактеріальних  і грибних хвороб рослин у період вегетації.

Нами були проведені досліди з оцінки ефективності хімічних протруйників проти хвороб капусти білоголової. Насіння капусти перед посівом було протруєне препаратами Апрон XL 350 (металаксил-М, 350 г/л), т.к.с. та ІНШУР Профі (боскалід,179 г/л + піраклостробін, 90 г/л), т.к.с. Спостереження за розвитком рослин і розвитком хвороб проводили протягом всього періоду вегетації — від повних сходів до збору врожаю. На рослинах було виявлено ураження альтернаріозом і фузаріозом у вигляді в’янення. Проте розвиток хвороб був невисоким: в середньому за період спостережень ступінь ураження альтернаріозом становив у контролі 2,7%, фузаріозним в’яненням — 12,2% (табл. 1). Поширення хвороб було на рівні 15% та 48% відповідно.

Таблиця 1. Ефективність використання препаратів для обробки насіння капусти білоголової (сорт Нісса , Сквирська ДС)

Варіант досліду Розвиток хвороб, %(в середньому за період вегетації) Ефективність дії препаратів, %проти Урожайність
Альтернаріоз Фузаріозне в’янення альтернаріозу фузаріозного в’янення т/га % до контролю
Контроль (без обробки) 2,7 12,2 15,3
ІНШУР  Профі, т.к.с., 2,0 л/т 1,8 7,4 33,3 39,3 17,0 111,1
Апрон XL 350, т.к.с., 2,5 л/т 2,2 7,9 18,5 35,2 16,9 110,5
НІР 05   1,3

Ефективність досліджуваних препаратів на початку розвитку хвороб перебувала на рівні 60-65%. Проте в середньому за вегетаційний період (від сходів до збору врожаю) ефективність препарату ІНШУР  Профі, т.к.с. проти альтернаріозу становила 33,3%, а проти фузаріозного в’янення — 39,3%. Ефективність дії Апрон XL 350, т.к.с. була дещо нижчою: відповідно 18,5% та 35,2%.

NB: Проти бактеріальних хвороб насіння, як правило, обробляють біологічними препаратами (Ризоплан,  Триходермін, Фітоцид).

Проте для ефективного захисту капусти обробки насіння недостатньо. Протруйники захищають проростки культури від ґрунтової, а також зовнішньої і внутрішньої інфекції, що перебуває на поверхні і всередині насіння.


Проте в період вегетації відбувається повторне ураження рослин збудниками хвороб. Для попередження їх розвитку і зниження інтенсивності ураження необхідно також проводити захисні заходи у період вегетації. Найбільш радикальним способом боротьби з хворобами є використання фунгіцидів.

На капусті зареєстровано низку інноваційних фунгіцидів з яскраво вираженою системною лікувальною дією. Це фунгіциди Інфініто 61 SC, к.с. (флуопіколід, 62,5 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л), Квадріс 250 SC,к.с. (азоксистробін, 250 г/л), Луна Експіріенс, 400 SC (флуопірам, 200 г/л + тебуконазол, 200 г/л), Натіво 75 WG, в.г. (трифлоксистробін, 250 г/кг + тебуконазол, 500 г/кг). Вони захищають проти збудників багатьох хвороб.

Нами були проведені дослідження з оцінки ефективності деяких фунгіцидів проти хвороб капусти. В роки досліджень спостерігалась суха спекотна погода, яка сприяла розвитку альтернаріозу та фузаріозного в’янення капусти білоголової.

Як видно з наведених даних (табл. 2), завдяки обробкам фунгіцидами рівень розвитку хвороб знижувався у 2-3 рази. Дещо вища ефективність фунгіцидів була проти фузаріозного в’янення капусти. Наприклад, на сорті Нісса фунгіцид Інфініто 61 SC, к.с. забезпечив ефективність дії проти цієї хвороби в середньому за період спостережень  на рівні 76,2%, на сорті Яна — на рівні 64%. Проти альтернаріозу капусти на досліджуваних сортах ефективність дії фунгіцидів перебувала на рівні 40,8-56,3%.

 Таблиця 2. Ефективність використання фунгіцидів проти хвороб капусти білоголової

Варіант досліду Розвиток хвороб, %(в середньому за період вегетації) Ефективність дії препаратів, %
проти:
Урожайність
Альтернаріоз Фузаріозне в’янення альтернаріозу фузаріозного в’янення т/га % до контролю
Сорт Нісса (ранньостиглий)
Контроль (без обробки) 6,4 12,6 13,6
Натіво 75 WG, в.г.,0,4 кг/га 3,2

 

5,3 50,0 57,9 15,4 113,2
Інфініто 61 SC, к.с., 1,6 л/га 2,8 3,0 56,3 76,2 15,0 110,3
НІР 05 1,2 3,1 0,8
Сорт Яна (пізньостиглий)
Контроль (без обробки) 7,6 13,9 19,2
Інфініто 61 SC, к.с., 1,6 л/га 4,4 5,0 42,1 64,0 21,8 113,5
Квадріс 250 SC,0,6 л/га 4,5 5,2 40,8 62,6 21,6 112,5
НІР 05 2,6 3,5 1,4

Досить часто в умовах періодичного зволоження на капусті виявляється комплекс патогенів. Первинною інфекцією може бути слизовий або судинний бактеріоз, а потім заселяються гриби родів Alternaria, Fusarium та інші незавершені гриби.

У такому випадку варто проводити обробки сумішами фунгіцидів з біопрепаратами. В наших дослідах проти змішаної інфекції досить ефективними виявились суміші Азотобактерин-К + Квадріс 250 SC, 0,5 л/га та Триходермін-р. + Інфініто 61 SC,1,2 л/га. До того ж в сумішах можна  брати мінімальні зареєстровані норми витрати пестицидів. Це дозволяє зменшувати пестицидне навантаження на агроценоз і підвищувати врожайність культури.

Валентина Сергієнко, канд.  с-г. наук