Час від часу на нашу редакційну пошту надходять запитання від читачів. Кожному ми намагаємось відповісти та допомогти вирішити. Отже, чергове питання, яке ми отримали таке: “Чи може фермерське господарство (ФГ), яке у своїх реєстраційних даних має КВЕД з вирощування сільгоспкультур, продаж на ринках, здати в оренду свою техніку — трактор, причіпний обприскувач, культиватор — ФОПу, який має КВЕД з надання агрономічних послуг, оренду техніки? Чи потрібно вносити зміни у КВЕДи?”

У п. 1 КВЕД-2010 пишуть, що КВЕД установлює основи для підготовлення та поширення  статистичної інформації за видами економічної діяльності.

Далі зазначають, що КВЕД — це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації.

Нарешті, підсумовують, що код виду діяльності не створює прав чи обов’язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків.

NB: Таким чином, за загальним правилом, немає зв’язку між наявністю у ФГ відповідного КВЕДу і можливістю здійснювати діяльність.

Але подеколи КВЕД обов’язковий. Наприклад, для отримання ліцензії на ліцензований вид діяльності потрібна наявність зареєстрованого коду КВЕД на таку діяльність. Але оренда не є ліцензованим видом діяльності.

Якщо ФГ перебуває на ЄП групи 3, то у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників ЄП, такий платник має перейти на сплату інших податків (див. п. 7 пп. 298.2.3 ПКУ). Для платників ЄП групи 3 необхідність дотримання цього правила під питанням. Але для уникнення непорозумінь з податковою, платнику ЄП групи 3 доречно здійснювати діяльність тільки за зареєстрованими КВЕД, інформація про які занесена і до реєстру платників ЄП. Тобто, в цьому разі інформація про новий код КВЕД спершу вноситься до реєстраційних даних ФГ, які містяться в держреєстрі, а потім до реєстру платників ЄП.

Якщо ФГ є платником ПДВ, для уникнення блокування податкових накладних таке ФГ може подавати до податкової таблицю даних платника ПДВ. В таблиці наводять дані про види діяльності платника, згідно з КВЕД. Таким чином, щоб навести інформацію про коди КВЕД, вони мають бути в реєстраційних даних.

З наведеного випливає, що реєструвати код КВЕД для орендних операцій потрібно тільки якщо ФГ є платником ЄП групи 3 та/чи є платником ПДВ, який планує подавати таблицю даних.

Якщо ФГ не є платником ЄП групи 3 та/чи платником ПДВ, вносити до своїх реєстраційних даних новий код КВЕД для оренди не обов’язково. Хоча, звісно, для уникнення якихось непорозумінь доречніше новий код зафіксувати:

  • 31 «Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання» (надання в оренду без машиніста);
  • 61 «Допоміжна діяльність у рослинництві» (надання в оренду разом з обслуговуючим персоналом — машиністом тощо).

Для внесення змін держреєстратору подають Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань і органів влади) (форма № 3, затверджена Наказом Мін’юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5), з поміткою в полі «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу». В Заяві основний код зазначається в переліку кодів першим. Інші йдуть другорядними. Скоріш за все, оренда буде для ФГ другорядним.

Чи потрібно вносити зміни до статуту, якщо окремо в статуті про оренду жодного слова, але є згадка про можливість здійснення будь-якої діяльності, не забороненої законодавством?

Процитуємо п. 3.8 Постанови пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» від 29.05.2013  № 11 (виділено нами):

«Цивільна правоздатність юридичної особи, за загальним правилом, є універсальною, тобто відповідна особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині (частина перша статті 91 ЦК України), а відтак вправі вчиняти будь-які не заборонені законом правочини. Тому сама лише відсутність у статутних документах чи в положеннях, якими регулюється діяльність, зокрема, суб’єктів господарювання, записів щодо можливості здійснення ними певної діяльності та, відповідно, вчинення тих чи інших правочинів не тягне за собою визнання таких правочинів за їх участю недійсними.

Винятки із зазначеного правила встановлюються законом.

Так, статтею 86 названого Кодексу передбачено, що непідприємницькі товариства (споживчі кооперативи, об’єднання громадян, включаючи релігійні організації, профспілки тощо) можуть поряд із своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність за умов, що інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню. Отже, недодержання зазначених умов при вчиненні непідприємницьким товариством правочину є підставою для визнання останнього недійсним.

Здійснення певних видів підприємницької діяльності потребує відповідного ліцензування (див. також підпункт 3.6 пункту 3 цієї постанови)».

Тобто, надавати майно в оренду можна, навіть якщо про це окремо в статуті не сказано.

Причому якщо в статуті зазначено про можливість здійснення будь-якої діяльності, не забороненої законодавством, це автоматично означає, що статутом передбачена і можливість оренди. Тому що оренда також належить до будь-якої іншої діяльності.

Які загальні правові підстави оренди сільгосптехніки?

У першу чергу при оренді сільгосптехніки варто звернути увагу на:

  • ст. 759 — ст. 786 ЦКУ (визначено загальні положення оренди);
  • ст. 798 — ст. 805 ЦКУ (особливості оренди транспортного засобу, до яких можна віднести й сільгосптехніку);
  • ст. 283 — ст. 292 ГКУ (особливості оренди між суб’єктами господарювання).

Договір оренди транспортного засобу укладається у письмовій формі, а якщо він укладається за участю фізичної особи, то підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 799 ЦКУ).

Чи потрібно нотаріально посвідчувати договір оренди сільгосптехніки, якщо він укладений з ФОПом?

ФОП є суб’єктом господарювання. А ГКУ не встановлює необхідність нотаріального посвідчення для суб’єктів господарювання. Але на думку податкової, висловлену в різних консультаціях, нотаріальне посвідчення обов’язкове, тому що ФОП є фізособою. Щоправда, судові органи зазначають про відсутність в ЦКУ і ГКУ вимоги нотаріального посвідчення, якщо стороною договору є ФОП (див., наприклад, Постанову ВС від 30.05.2019 р. у справі № 920/346/18: ttp://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82159905).

Отже, якщо ви готові у разі суперечок дійти навіть до суду, можна спробувати договір не посвідчувати нотаріально. Якщо не бажаєте зайвих суперечок, може бути доречним договір таки посвідчити.

Передачу сільгосптехніки в оренду і повернення з оренди можна оформити Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗСГ-1, затверджена наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 р. № 701).

Поряд з цим для цілей оподаткування доречно складати акти з наданих послуг оренди. Тому що з точки зору поняття постачання послуг, наведеного в пп. 14.1.185 ПКУ, оренда належить до послуг. Хоча з точки зору цивільного законодавства оренда не є послугами (Див. Лист Мін’юсту від 23.02.2004 р. № 8-11-19).

Варто сказати, що сільгосптехніка підлягає відомчій реєстрації, згідно з вимогами ст. 34 Закону України від 30.06.1993 р. № 3353-XII «Про дорожній рух» і Порядком № 694 (Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджений постановою Кабміну від 08.07.2009 р. № 694).

Окрім самої сільгосптехніки, відповідно до п. 3 Порядку № 649 за бажанням власників реєструють причіпне, навісне обладнання (крім тракторних причепів і прирівняних до них машин) та інвентар, яким присвоєно ідентифікаційні номери.

Передана в оренду сільгосптехніка підлягає тимчасовій реєстрації на строк дії договору оренди (п. 15 Порядку № 649).

Інформацію про передану в оренду техніку потрібно ще показувати в формі № 20-ОПП. Про повернення з оренди також подають інформацію в цій формі.

Олександр ЗОЛОТУХІН,

консультант з оподаткування і бухгалтерського обліку

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram