Для вдалої перезимівлі та високої майбутньої врожайності озимого ріпаку агровиробникам слід подбати про збалансоване осіннє живлення. Фахівці UKRAVIT SCIENCE PARK зазначили, що воно повинно відповідати фізіологічним потребам культури.

Теоретично, для урожайності озимого ріпаку на рівні 3,5 т/га, він восени потребує 50-60 кг/га азоту (N), 18-20 кг/га фосфору (P2O5), 60 кг/га калію (K2O), 56-60 кг/га кальцію (СаО), 5-10 кг/га магнію (MgO), 23 кг/га сірки (S), 100-150 г/га бору (B), 10-40г/га міді (Cu), 100-120 г/га марганцю (Mn), 60-150г/га цинку (Zn) та 2-3 г/га молібдену (Мо).

Однак на практиці повністю забезпечити потреби культури лише кореневим живленням неможливо. Тому фахівці UKRAVIT SCIENCE PARK рекомендують провести позакореневі підживленням ріпака легкодоступними добривами у критичні фенофази.

Переваги позакореневих підживлень

Позакореневі підживлення озимого ріпаку восени дуже важливі. По-перше, вони швидко усувають нестачу елементів мінерального живлення та сприяють закладанню високої майбутньої врожайності. Позакореневі підживлення усувають фізіологічні хвороби викликані незбалансованим мінеральним живленням або дефіцитом мікроелементів (B, Mn, Zn,Cu, Mo) у ґрунті.

По-друге, підживлення легкодоступними мінеральними елементами, амінокислотами та стимуляторами росту активують фізіолого-біохімічні процеси та швидко усувають стреси на ріпаку.

По-трете, позакореневі підживлення підвищують стійкість рослин до хвороб. Так, сірка підвищує стійкість до сірої гнилі, альтернаріозу, циліндроспоріозу. Сполуки бору — до сірої гнилі, фомозу, склеротиніозу, несправжньої борошнистої роси, гнилі кореневої шийки та капустяної кили.

Важливо, що біологічна ефективність позакореневих підживлень мікродобривами є досить високою. Вони представлені легкодоступними комплексонатами, які мають високий коефіцієнт засвоєння листковою поверхнею. Вони швидко проникають у клітини рослин, протягом однієї-двох діб. За рахунок осінніх позакореневих підживлень добривами ТМ «Авангард» на 40-50% забезпечуються потреби ріпака озимого в мікроелементах, що критично потрібно молодим рослинам, коли їх коренева система ще слабко функціонує, — зазначили в UKRAVIT SCIENCE PARK.

У компанії розповіли, що наукові та виробничі випробування засвідчили, що позакореневі підживлення озимого ріпаку добривами ТМ «Авангард» у критичні фенофази забезпечують окупність 1 гривні, витраченої на добрива, на рівні 5-6 грн.

Осіннє живлення

При плануванні позакореневих підживленнь озимого ріпаку в осінній період, фахівці рекомендують дотримуватися тонкого балансу щодо його фізіологічних потреб. З одного боку, культура має отримати достатнє живлення, щоб сформувати 8-10 справжніх листків, стрижневий корінь довжиною 10 см, товщину кореневої шийки 10 мм, накопичити достатню кількість поживних речовин, асимілянтів у кореневій системі. З іншого ріпак не повинен перерости, аби не знизилась його зимостійкість або й не проявилися небезпечні хвороби: бактеріоз коренів, снігова пліснява, пероноспороз навесні.

Так якого ж живлення ріпак озимий потребує восени? Передусім, це оптимальне забезпечення головними елементами мінерального живлення сполуками азоту, фосфору, калієм. А також мезоелементами сполуками сірки, кальцієм, магнієм, які є незамінними у продуційних процесах, — зазначили експерти UKRAVIT SCIENCE PARK.

Ріпак озимий є лідером з виносу сполук сірки (S) 40-60 кг/га, що залежить від величини врожаю. Моніторинг «Інституту здоров’я рослин» встановив, що 80-90% ґрунтів мають низький або дуже низький вміст рухомої сірки на рівні 1,5-3,0 мг/кг. Без достатнього забезпечення ріпака сполуками сірки неможливо отримати високу ефективність від азотних добрив.

Оптимальне співвідношення між азотом і сіркою у рослинах ріпаку повинно становити 10:1. Сполуки сірки підвищують на 20-25% коефіцієнти споживання сполук азоту ріпаком і стабілізують вміст олії в насінні. Сполуки сірки мають також сильний вплив на якість насіння ріпаку: підвищують вміст жиру та ненасичених жирних кислот.

Восени озимий ріпак також рекомендують підживлювати і магнієм (Mg). Він є структурним елементом хлорофілу та активатором багатьох ферментів. Цей елемент сприяє транспортуванню вуглеводів із листків до коренів, формуванню добре розвиненої кореневої системи та успішній перезимівлі. Майже 80% українських ґрунтів мають високий, підвищений, середній або високий вміст обмінного магнію (Mg) на рівні 200-500 мг/кг ґрунту. Однак через несприятливі осінні умови, ріпак не завжди може повністю забезпечити себе цим елементом за рахунок кореневого живлення.

Не менш важливими для успішної перезимівлі ріпака озимого є й мікроелементи B, Mn, Zn, Cu, Mo. В умовах України спостерігається біофільна реакцію культури на позакореневі підживлення мікроелементами в такому порядку: B > Mn > Mo > Cu >Zn.

Дослідження «Інституту здоров’я рослин» засвідчили, що більшість українських ґрунтів мають дуже низький, низький або середній вміст рухомих мікроелементів. Як наслідок, ріпак не може повністю забезпечити свої потреби мікроелементами лише за рахунок кореневого живлення. Отож позакореневі підживлення культури добривами, збагаченими мікроелементами, набувають неабиякого значення для формування високої врожайності.

Акцент — на бор

Озимий ріпак є типовим борофілом. Його потреба в борі у 5 разів вища, ніж у зернових культур. Проте щонайменше 40% українських ґрунтів мають дуже низький або низький вміст рухомих сполук бору на рівні 0,3-0,5 мг/кг ґрунту.

Сполуки бору:

  • беруть участь у диференціації меристемних (твірних) тканин кореневої системи та вегетативних органів;
  • у формуванні кліткових структур (надають їм міцність та еластичність);
  • сприяють засвоєнню кальцію (Ca), азоту (N), фосфору (P);
  • оптимізують процеси синтезу амінокислот і білків.

Вони також стимулюють синтез вуглеводів та забезпечують їх транспортування із вегетативних органів до кореневої системи і генеративних органів. До того ж вони позитивно впливають на формування оптимального співвідношення між вегетативними органами та кореневою системою озимого ріпаку, що є цінним восени.

У подальшому сполуки бору забезпечують проростання пилкових трубок, поліпшують запліднення квіток, і як наслідок, підвищують насіннєву продуктивність ріпаку. В цілому, восени озимий ріпак споживає не менше 25% бору (100-150 г/га) від загальної потреби.

NB: Оптимальним рН ґрунту для засвоєння культурами сполук бору 5,5-6,0. Дефіцит сполук бору на найчастіше виникає за нейтрального або за слабколужного рН ґрунту, на провапнованих або карбонатних ґрунтах, за дефіциту води, прохолодної погоди, що негативно позначається на перезимівлі та врожайності.

При дефіциті бору знижується вміст фітогормону ауксину, відмирають точки росту кореневої системи і стебел, розтріскуються стебла та проявляється дуплистість кореневої системи. Сполуки бору в рослинному організмі не реутилізуються, тобто не піддаються повторному використанню з нижніх листків. По мірі росту та розвитку озимий ріпак потребує не менше 2-3-ох позакореневих підживлень легкодоступними борними добривами.

Підживлення восени для закладання майбутньої врожайності

Щоб якомога повноцінніше забезпечити потреби озимого ріпаку збалансованим живленням ще восени, фахівці компанії UKRAVIT SCIENCE рекомендують позакоренево його підживити у фазі 4-6 та у фазі 8-10 листків легкозасвоюваним добривом Авангард Ріпак.

Збалансований склад добрива забезпечує потреби ріпака в елементах мінерального живлення на ранніх фенофазах, на 10-15% підвищує коефіцієнти засвоєння сполук азоту, фосфору, сірки, калію з добрив і ґрунту. При застосуванні препарату активуються обмінні процеси культури на клітинному рівні, що сприяє росту і розвитку кореневої системи та закладанню квіткових бруньок. Також добриво має антистресовий та стимулюючий ефект, що сприятиме успішній перезимівлі та формуванню високої продуктивності ріпака.

Восени коренева система озимого ріпаку ще слаборозвинена та має низьку поглинальну здатність. Навіть якщо ґрунти господарства мають середній або підвищений вміст рухомих сполук бору, коефіцієнт їх споживання культурою становить 3-6%, що недостатньо для повного забезпечення потреб ріпака восени.Тому разом із добривом Авангард Ріпак (2 л/га) в одному розчині восени рекомендують підживити озимий ріпак добривом Авангард Бор (В 150 г/л, N 65 г/л) в нормі 1-1,5 л/га.

Фахівці зазначили, що таке підживлення дає ряд переваг:

  • стимулює ріст і розвиток кореневої системи та вегетативних органів;
  • сприяє відтоку продуктів фотосинтезу з вегетативних органів у кореневу систему;
  • усуває дуплистість кореневої системи;
  • підсилює імунітет до хвороб та стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища;
  • поліпшує агрохімічну ефективність традиційних мінеральних добрив.

Поліпшення ефективності позакореневих підживлень

Щоб ефективність поглинання елементів живлення листовим апаратом озимого ріпаку була максимальною, фахівці UKRAVIT SCIENCE PARK рекомендують звернути увагу на рекомендований рН робочого розчину. І для його коригування, за потреби, застосувати підкислювач-кондиціонер. Також радять додавати до робочого розчину прилипач або ад’ювант для поліпшення процесів змочування, розтікання та проникнення робочого розчину через кутикулу та епідерміс листків.

Крім того, необхідно відповідним чином відрегулювати обприскувач: підібрати оптимальний тиск насосу та розмір наконечників форсунок. Також слід звернути увагу на погодні умови і проводити позакореневі підживлення у сприятливий час доби.

Важливо також проводити підживлення у критичні фенофази розвитку, щоб отримати максимальну віддачу від обробки. В комплексі це дасть змогу оптимально відкоригувати програму мінерального живлення озимого ріпаку, забезпечити йому вдалу перезимівлю та активний ріст і розвиток навесні.

Читайте також: Ґрунтова схема захисту посівів ріпаку озимого від бур’янів. Розумна економія

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram