Таке питання часто турбує селян, адже з відкриттям ринку землі поширюється все більше міфів. Отже, аби не боятись варто знати свої права. Тому з цього питання проконсультували юристи Legal Partner  у рамках співробітництва з Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва.

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» земельна ділянка, інші об’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, можуть бути викуплені для таких суспільних потреб:

 • забезпечення національної безпеки й оборони;
 • будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації;
 • розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин;
 • будівництво захисних гідротехнічних споруд;
 • будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
 • створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;
 • розташування об’єктів природно-заповідного фонду.
  NB: Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки, зобов’язаний письмово повідомити про це їх власника (власників) протягом п’яти днів з дня прийняття такого рішення, але не пізніше як за три місяці до їх викупу.

Інформація (письмове повідомлення) надсилається власнику (власникам) земельної ділянки, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому (їм) особисто під розписку.

У письмовому повідомленні, що надсилається власнику земельної ділянки, яка підлягає викупу для суспільних потреб, зазначається інформація щодо:

 • об’єктів викупу, їх місцезнаходження, а для земельних ділянок додатково  площі, кадастрового номера (за наявності), категорії земель;
 • мети викупу;
 • умов викупу (орієнтовна викупна ціна, строк викупу, джерело фінансування витрат, пов’язаних з викупом), а також відомостей про земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна, що можуть бути надані замість викуплених;
 • прав і обов’язків власника (власників) земельної ділянки, іншого нерухомого майна, що на ній розміщено, які виникли у зв’язку з їх викупом відповідно до закону.До інформації (письмового повідомлення) додається план земельної ділянки (її частини), що підлягає викупу, і посвідчена в установленому законом порядку копія рішення про її викуп.

Власник земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, протягом одного місяця з дня отримання інформації (письмового повідомлення) має письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади про надання згоди на проведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу.

Крім викупу для суспільних потреб, міська рада може запропонувати та передати взамін іншу земельну ділянку, для чого необхідно буде укласти договір міни.

Викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, може здійснюватися лише за згодою їх власників. У разі досягнення згоди щодо викупу земельної ділянки, сторони укладають договір купівлі-продажу.

У разі неотримання згоди власника земельної ділянки, з викупом об’єкта для суспільних потреб, цей об’єкт може бути примусово відчужений у державну чи комунальну власність лише як виняток з мотивів суспільної необхідності і виключно під розміщення:

 • об’єктів національної безпеки і оборони;
 • лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації;
 • об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення;
 • об’єктів природно-заповідного фонду;
  кладовищ.

Примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності здійснюється за рішенням суду.

Таким чином, орган виконавчої влади у разі недосягнення згоди з Вами (власником земельної ділянки) щодо викупу земельної ділянки для суспільних потреб, звертається до адміністративного суду із позовом про примусове відчуження зазначених об’єктів.

Вимога про примусове відчуження земельної ділянки, підлягає задоволенню, у разі якщо позивач (ОМС) доведе, що будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об’єктів, під розміщення яких відчужується відповідне майно, є неможливим без припинення права власності на таке майно.

У разі задоволення позовних вимог рішенням суду визначається викупна ціна та порядок її виплати, а також перелік та порядок надання майна замість відчуженого.

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram