Останніми роками вітчизняний молочний агробізнес зіткнувся із численними проблемами. Це і низькі ціни на молочну сировину, проблеми збуту, а також досить висока вартість ресурсів, що робить продукцію галузі неконкурентоспроможною. Однак, є в світі країни, де молочний бізнес досить успішно розвивається, і зокрема можна згадати про Нідерланди. Досвід цієї країни може стати у нагоді та бути корисним і для вітчизняного агробізнесу.

Насамперед, у Нідерландах близько 96% всього виробленого сирого коров’ячого молока від молочних фермерів постачається на молочні переробні підприємства (довідково: у нас ця частка не перевищує 36,7%). Решта 4% залишаються у самих молочних фермерів для власного використання (для годівлі молодняка тварин або виробництва власних молочних продуктів).

Поголів’я корів, як в і в цілому великої рогатої худоби, в Нідерландах стабільно зростає. Нині кількість тварин становить відповідно 1,55 млн корів та 3,7 млн голів великої рогатої худоби загалом (діаграма 1).

Діаграма 1. Кількість поголів’я великої рогатої худоби на кінець року. Джерело. Складено за даними досліджень інформації Агентства з питань підприємництва Нідерландів (RVO)

У таблиці 1 згруповано основні дані про обсяги виробництва коров’ячого молока, що постачається молочними фермерами на переробні підприємства та продукцію, яка вироблена молочною промисловістю Нідерландів. Статистична інформація щодо сирого коров’ячого молока стосуються обсягу, вмісту білка та жиру. Молочні продукти включають масло, сир, сухі вершки, сухе незбиране молоко, концентроване молоко та сироватку у вигляді порошку або блоків (сухе знежирене молоко). Однак, ця таблиця не містить даних про свіжі продукти, такі як питне молоко для споживання або кисломолочні продукти, приміром, йогурти.

Дані в таблиці наведено в тоннах. Обсяг 1 тонни – це 1000 кілограмів або 971 літр. (довідково: молочний протеїн – це загальний термін, що використовується для позначення безлічі різних білків, які містяться в коров’ячому молоці).

Таблиця 1. Основні показники розвитку молочної галузі Нідерландів

Роки Виробництво Переробка і виробництво молочної продукції
сире молоко, млн тонн вміст жиру (%) вміст протеїну / білка (%) вершкове масло,

тис. тонн

 сири різних видів,

тис. тонн

сухі вершки, тис. тонн сухе незбиране молоко,

тис. тонн

сухе знежирене молоко,

тис. тонн

концентроване молоко,

тис. тонн

1995 10,811 4,40 3,48 132,300 682,900 154,000 121,900 32,100 353,100
2000 10,734 4,38 3,47 126,200 683,600 166,000 96,700 69,300 273,500
2005 10,479 4,39 3,49 118,800 672,200 160,400 107,200 53,200 291,800
2010 11,626 4,42 3,52 133,419 752,638 199,087 135,457 63,630 347,285
2015 13,331 4,38 3,53 147,577 844,974 204,231 135,660 68,571 407,775
2016 14,324 4,40 3,54 161,311 887,812 235,863 165,658 70,205 372,221
2017 14,296 4,37 3,56 149,015 874,238 249,887 184,146 65,740 366,985
2018 13,881 4,37 3,56 153,674 878,908 226,382 161,381 65,001 343,298
2019 13,802 4,41 3,58 136,524 920,809 243,958 177,122 66,836 390,833
2020 13,987 4,42 3,58 133,605 972,734 248,115 177,605 70,510 393,852
2021* 13,603 4,45 3,59 137,503 946,760 209,138 118,152 90,986 391,644

Джерело: складено за даними аналізу інформації CBS і RVO

Основа успіху молочного агробізнесу в Нідерландах полягає в ефективній його організації у всьому ланцюгу від виробництва до переробки та просування до споживача. Спочатку сире коров’яче молоко, яке зібране з молочних ферм, доставляється на молочні молокопереробні підприємства.

NB: Обсяги виробництва молока в Нідерландах за останні 20 років зросли в цілому із 10,7 млн тонн в 2000 році до 13,6 млн тонн в 2021 році. При цьому країна утримує лідерство за якісними показниками виробництва молока. Вміст жиру, наприклад, у 2021 році становив 4,45%, а вміст протеїну (білка) – 3,59%.

Вміст білка (переважно казеїну) в сирому коров’ячому молоці є досить важливим показником, від якого залежить ефективність молочного агробізнесу. Адже казеїн, або сироватка, є цінним молочним білком, який використовується в процесі виробництва сиру з коров’ячого молока.

Переробляють сире коров’яче молоко на молочні продукти, такі як масло, плавлені і тверди сири, сухе молоко, концентроване молоко та сироватку на багатьох молочних підприємствах. Також виробляються кисломолочні продукти.

У Нідерландах переробна молочна промисловість в основному виробляє чотири види сухого молока: сухі вершки, сухе незбиране молоко, частково знежирене сухе молоко та сухе знежирене молоко. Знежирене сухе молоко отримують шляхом видалення вершків з молока. Воно також включає в себе пахту, сухе незбиране молоко, сухе молоко з вмістом жиру 1,5% або більше, сухе знежирене молоко, сухе молоко з вмістом жиру менше 1,5%. Іншим продуктом переробки є згущене молоко або концентроване молоко. Це молочний продукт, отриманий шляхом часткового видалення води з додаванням або без додавання цукру.

Концентроване молоко без додавання цукру – це молочний продукт для використання в каві. Суха молочна сироватка (у вигляді порошку або блоків) є побічним продуктом виробництва сиру. Суха сироватка поставляється в необробленому вигляді і не включає в себе сироватку у вигляді порошку з низьким вмістом цукру або солі.

В Нідерландах одна із найбільш ефективних в світі систем переробки молока.

NB: В середньому у процесі переробки на 1 тонну отримуваних молочних продуктів використовують близько 7,2 тонн натурального сирого молока. Майже 50% отримуваних в процесі переробки молочних продуктів складають сири різних видів, 20,7% – це концентроване молоко, а 11% складають сухі вершки (діаграма 2).

Діаграма 2. Структура виробництва основних харчових продуктів в процесі переробки молока у Нідерландах (данні за 2021 р.). Джерело. Складено за даними досліджень інформації Агентства з питань підприємництва Нідерландів (RVO)

Тверді сири є одним із найбільших експортних товарів Нідерландів. Вартість експорту сирів складає близько 4 млрд. доларів США щорічно.

Таким чином, досвід Нідерландів свідчить, що за умов оптимальної організації і управлення молочний агробізнес може бути ефективним та вигідним напрямком економічного розвитку.

Підготував Юрій КЕРНАСЮК,

кандидат економічних наук, експерт-дорадник з аудиту,

економіки та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram