Для переходу в 4 групу єдиного податку сільгоспвиробникам потрібно заповнити заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, а тим, які вже працюють на за цією схемою до 20 лютого потрібно було підтвердити свій статус на поточний рік. Щоб заповнення декларації не стало для підприємців морокою, варто дотримуватись схеми заповнення Декларації платника єдиного податку 4 групи.

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи подається «на» поточний рік і вимагає таких даних:

  • Графа 2 «Категорія земель»: тут потрібно вписати інформацію про земельні ділянки, які належать до ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень та земель водного фонду. Дані беруть із Відомостей (довідки) про наявність земельних ділянок.

Якщо коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ* однакові, то рядки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 декларації можна заповнювати одним рядком за одним КОАТУУ щодо земельних ділянок з однаковою нормативною грошовою оцінкою. Якщо в межах одного КОАТУУ земельні ділянки мають різну нормативну грошову оцінку, то кількість рядків треба збільшити.

  • Графа 3 «Площа земділянки»: для заповнення цієї графи потрібно взяти за основу дані із відповідних рядків колонки 11 Відомостей.
  • Графа 4 «Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки». Її вказують із врахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня звітного року. Зокрема індекс споживчих цін за 2017 рік для визначення коефіцієнта індексації нормативно-грошової оцінки сільгоспугідь для цілей обкладення єдиним податком четвертої групи слід застосовувати зі значенням 100%. Тобто коефіцієнт індексації за 2017 рік дорівнює 1.
  • Графа 5 «Ставка податку»: до неї записують ставки податку для відповідної категорії земель.
  • Графа 6 «Річна сума податку» — суму єдиного податку відображають за формулою к.3 х к 4 х к.5/100.
  • У графах 7-10 мають бути розраховані суми єдиного податку за видами земділянок, сплата яких припадає на відповідний квартал 2018 року. Зокрема у рядку 3 декларації «Нараховано на 20__ рік, усього» вказують річну суму єдиного податку, а також суми, які доведеться сплачувати щокварталу.
  • Рядки 4-10 — тут потрібно вказати уточнення податкових зобов’язань з єдиного податку. Їх заповнюють під час виправлення помилок у поданих раніше деклараціях, а також у разі зміни площі земділянок впродовж року.
  • У рядках 11-12 зазначають інформацію про доповнення до декларації з єдиного податку. Наприклад, площу земельних ділянок у Декларації потрібно вказувати у гектарах із чотирма десятковими знаками, а вартісні показники — у гривнях із двома десятковими знаками після коми.

Зазначимо, однак, що звітність платника єдиного податку 4 групи — це не лише декларація. Окрім неї, сільгоспвиробники заповнюють та подають до податкової Відомості (довідку) про наявність земельних ділянок та Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва.

За матеріалами газети «Все про бухгалтерський облік»