Відповідно до постанови КМУ від 11.12.2019 р. № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» та наказу Мінфіну від 12.12.2019 р. № 520 «Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» є чотири етапи автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків:
1. перевірка на ознаки безумовної реєстрації;
2. перевірка на відповідність критеріям ризиковості платника податку;
3. перевірка на відповідність показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку;
4. перевірка на відповідність критеріям ризиковості здійснення операцій.

Етап І

На першому етапі система моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР) здійснює перевірку на відповідність ознакам безумовної реєстрації ПН/РК. Тобто, зупинка реєстрації ПН/РК не проводиться, якщо виконується хоча б одна умова:

1) ПН, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що звільняється від оподаткування. В агросекторі такими є операції відпуску пайовикам сільськогосподарської продукції в рахунок орендної плати за землю або надання послуг з обробітку ґрунту/збору урожаю на присадибних ділянках пайовиків;

2) обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК (крім поданих на реєстрацію у місяці, іншому ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі ПН/РК, становить менше 500 тис. грн. за умови, якщо:

  • обсяг постачання товарів/послуг, зазначений у них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем-платником податку не перевищує 50 тис. грн.;
  • сума ПДВ з вироблених в Україні товарів, робіт, послуг сплачена у попередньому місяці, становить більше 20 тис. грн.;
  • керівник посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у 3 (включно) платників податку.

Цю умову досить складно виконати с.г. товаровиробникам, особливо в період реалізації с.г. продукції;

3) одночасно виконуються умови:

  • загальна сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 1 млн грн;
  • значення показника D > 0,05, P < Pм х 1,4.

Простіше кажучи, якщо с.г. товаровиробник сплачує більше 5% податків/зборів/ЄСВ порівняно з обсягом реалізації товарів/послуг і в конкретному місяці не наростив обсяг реалізації більш, як на 40%, ця ознака дозволить уникнути блокування ПН/РК. Свої показники D і P кожен с.г. товаровиробник може знайти в Електронному кабінеті в пункті «Моніторинг ПН/РК» розділу «Система електронного адміністрування ПДВ».

4) у ПН/РК відображена операція з кодом товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або кодом послуги згідно з ДКПП, які враховані відповідно до таблиці даних платника ПДВ. Тобто, якщо с.г. товаровиробник подав Таблицю даних платника ПДВ і вона була врахована комісією ДПС, то реєстрація накладних і коригувань з кодами товарів/послуг згідно УКТЗЕД/ДКПП, які відображені в цій Таблиці, не підлягає зупинці (детальніше про це зупинимось далі).

Отримавши квитанцію про зупинення ПН/РК аграрне підприємство платник ПДВ має право подати Повідомлення про надання пояснень щодо ПН/РК (J/F1312603). В програмі M.E.Doc формування Повідомлення робиться автоматично: Файл Створити на основі Створити Повідомлення про подання пояснень та копій документів СМКОР. Дані будуть перенесені з ПН/РК, реєстрація яких заблокована.

За цим посиланням наводимо фрагмент ПОВІДОМЛЕННЯ про подання пояснень

До Повідомлення додаються Копії документів у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360102 «Документ довільного формату» у форматі PDF, PNG або JPG (ЗІР 101.18) (див. фрагмент).

NB: Такими документами, зокрема, є договори, видаткові накладні, ТТН по операціях купівлі-продажу виробничих запасів (мінеральні добрива, пальне, засоби захисту рослин, запчастини) та по реалізації «заблокованої» продукції (зернові, технічні)

Додатковими доказами реальності господарської операції будуть: «Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи», ф. 10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», «Звіт про суми заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», ф. ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів», ф. ВЗСГ-2 «Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин», ф. № 117 А «Лімітно-забірна картка на одержання ПММ», ф. ВЗСГ-3 «Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин», ф. ВЗСГ 4 «Акт витрати насіння і садивного матеріалу», ф. ВЗСГ-8 «Накладна (внутрігосподарського призначення)», ф. 71-А «Реєстр приймання зерна від шофера», ф. 77 «Реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля», ф. 78 А «Реєстр приймання зерна вагарем», ф. 80 «Відомість руху зерна та іншої продукції», ф. 82 «Акт на сортування і сушіння продукції рослинництва», ф. № 120 «Звіт про рух пального і мастил», ф. № 121 «Звіт про рух матеріальних цінностей», «Книга складського обліку матеріалів», «Книга вагаря», «Платіжне доручення», «Акт приймання-передачі робіт і послуг», ф. 67б «Обліковий  лист тракториста – машиніста», ф. № 2 «Подорожній лист вантажного автомобіля».

Дуже важливо до Повідомлення і наведених вище документів додати Пояснення, в якому вказати обсяги діяльності підприємства в цілому та реальність господарської операції, по якій відбулася зупинка ПН/РК (фрагмент такого Пояснення далі при розгляді ІV-го етапу роботи СМКОР).

Документ довільного формату (фрагмент)
Назва документу                                   Товарно-транспортна накладна
(найменування документу)Номер документу                                            _______36_______
(номер документу)Дата документу                                                 ____08.05.2020___
                                                                                 (дата)

Найменування файлу документуДокумент у форматі base64
Файл 1Товарно-транспортна накладна №68

Керівник                    _______                                 __________________
(підпис)                                         (ініціали та прізвище)

NB: На думку податківців, якщо реєстрація ПН/РК в ЄРПН була зупинена і платником податку впродовж 365 к.д. не подані копії документів та письмові пояснення для розблокування, за результатами проведеної перевірки податкові органи вправі застосувати штрафи, визначені п. 120 прим. 1.2 ст. 120 прим. 1 ПКУ (ЗІР 101.28).

Рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації протягом 5 робочих днів приймає комісія ДПС регіонального рівня, утворена при ДПС в областях, м. Києві, Офісі великих платників податків ДПС (згідно з наказом МФУ від 12.12.2019 № 520). Ця ж комісія (комісія регіонального рівня) займається прийняттям рішення про врахування/неврахування Таблиці даних платника ПДВ та про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

У разі отримання від комісії ДПС протягом 5 робочих днів рішення про відмову в реєстрації ПН/РК (J/F1412405) аграрій має змогу адміністративно оскаржити дане рішення, подавши протягом 10 робочих днів скаргу на рішення про відмову у реєстрації (форма скарги J/F1313203) в електронному вигляді. Розгляд скарги на рішення комісії регіонального рівня, здійснюється комісією центрального рівня за участю уповноваженої особи Мінфіну протягом 10 календарних днів. Ця ж комісія (комісія центрального рівня) приймає рішення про неврахування Таблиці даних платника ПДВ.

Приклад скарги можете за цим посиланням СКАРГА

NB: Кількість документів довільного формату, що додаються до Скарги, не повинна перевищувати 100 шт. (ЗІР 101.18)

Оскаржити відмову в реєстрації ПН/РК також можна через бізнес-омбудсмена, скориставшись формою на цьому сайті.Етап ІІ

На другому етапі система СМКОР здійснює перевірку на відповідність критеріям ризиковості платника податку. Тобто, зупинка реєстрації ПН/РК проводиться, якщо с.г. товаровиробник відповідає хоча б одному критерію ризиковості:

1) платника зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи з інформацією, наявною в органах ДПС;

2) платника зареєстровано (перереєстровано) в органах держреєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам згідно з інформацією, наявною в органах ДПС;

3) платника зареєстровано (перереєстровано) в органах держреєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження згідно з інформацією, наданою такими фізичними особами;

4) платника зареєстровано (перереєстровано) та ним проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією, наданою такими засновниками та/або керівниками;

5) платник податку – юрособа, який немає відкритих рахунків у банках, крім рахунків в органах Казначейства (крім бюджетних установ);

6) платником не подано контролюючому органу податкової звітності з ПДВ за два останні звітні періоди всупереч нормами підпункту 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 та абзацу першого п. 49.2 і п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України;

7) платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період всупереч нормам підпункту 16.1.3. п. 16.1. ст. 16 та п. 46.2. ст. 46 Податкового кодексу України;

8) в органах ДПС наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі поточної діяльності під час реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданій на реєстрацію ПН/РК.

NB: Найбільш реальну загрозу для аграрія становить останній 8-й критерій, оскільки податковий орган самостійно може прийняти рішення про віднесення підприємства до ризикових платників і надавати підприємству підтвердження наявності податкової інформації, яка стала причиною такого рішення, податківці не зобов’язані.

Якщо ПН/РК заблокована на підставі критеріїв ризикованості платника ПДВ, ДПС надсилає Рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку (J/F 1412601). Після такого рішення в аграрія блокуються всі податкові накладні/розрахунки коригувань, складені на реалізовану продукцію чи послуги.

У цій ситуації с.г. товаровиробник змушений подати до органу ДПС Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку (J/F1314901, див. фрагмент ПОВІДОМЛЕННЯ).

Подати Повідомлення про подання інформації щодо невідповідності платника ПДВ критеріям ризиковості платника ПДВ можна, як за одною ПН/РК, так і за декількома одночасно.

Після відправлення Повідомлення (J/F1314901) платник ПДВ протягом 7 р.д. отримує від ДПС Рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку (J/F1412601), яке може бути оскаржено в адміністративному та судовому порядку.Етап ІІІ

На третьому етапі система СМКОР перевіряє підприємство вцілому на відповідність показникам позитивної податкової історії (ППІ). Тобто, зупинка реєстрації ПН/РК не повинна проводитись, якщо с.г. товаровиробник відповідає хоча б одному показнику ППІ (проте, на жаль, на практиці цього не відбувається):

1) обсяг постачання/реалізації не перевищує 500 тис. грн. в поточному місяці, за умови обсягу постачання на одного покупця – платника податку не перевищує 50 тис. грн. та керівник – посадова особа, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у 3-х (включно) платників податку;

2) торгівля однаковими товарами (послугами) протягом будь-яких чотирьох місяців з останніх шести;

3) залишкова вартість основних засобів становить більше 5 млн. грн. (для платників податку на прибуток);

4) наявність власних (орендованих) земельних ділянок становить понад 200 га або орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності площею не менше 0,5 га;

5) сплата ЄСВ у відповідності до мінімальної зарплати * 2 рази за останні 12 місяців (тобто, умовно розрахований ЄСВ на одного працюючого за місяці 2020 року не повинен бути менше 2078,12 грн.), а середньомісячна чисельність працюючих не менше 5 чоловік;

6) загальна сума сплачених у попередньому звітному році сум єдиного внеску та податків і зборів, контроль за справлянням якими на ДПС, становить більше 10 млн. грн.

Як бачимо, подавляюча більшість с.г. товаровиробників відповідає четвертому показнику ППІ, адже обробляє понад 200 га землі, а багато, крім того, орендує ділянки державної та комунальної власності площею більше 0,5 га. Незважаючи на це, система СМКОР масово зупиняє реєстрацію накладних і розрахунків коригувань с.г. товаровиробників.

Як зазначалося, прийняття рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку приймається комісією регіонального рівня (ЗІР 101.18).

Додатково слід відмітити, що підставами для визначення невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку є:

  • виявлення обставин та/або отримання інформації щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку;
  • отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку (це якраз і є наведене вище повідомлення (J/F1314901) та копії документів).

Відповідність підприємства показникам позитивної податкової історії кожен аграрій може переглянути Електронному кабінеті в пункті «Моніторинг ПН/РК» розділу «Система електронного адміністрування ПДВ.Етап IV

На четвертому етапі система СМКОР оцінює, як історію постачання товару/послуги підприємством з 01.01.2017 р., так і конкретну господарську операцію на відповідність критеріям ризиковості операцій. Тобто, зупинка реєстрації ПН/РК здійснюється, якщо операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості:

1) невідповідність обсягу постачання товару/послуг до залишку такого товару/послуги на складі та перевищення 50-ти відсоткового рівня товару, визначеного ДПС відповідно зазначеного переліку кодів УКТ ЗЕД та ДКПП.

По цьому критерію часто блокують ПН/РК аграріїв, адже вони, здебільшого, не купують ту продукцію, яку продають, тобто виходить, що продають, наприклад, пшениці більше, ніж її купують (бо купують «0»). Відсутність «купованого» залишку продукції перед її продажем і спричиняє зупинку реєстрації накладних і розрахунків, що логічно для сектору торгівлі, а не виробництва. Крім того, в переліку товарів, затвердженому наказом ДПС від 03.02.2020 р. № 67, реєстрація ПН/РК по реалізації яких потенційно може бути зупинена, значну частину займає саме продукція агросектору (див. табл.).

Таблиця 1. Перелік кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності ПН/РК, які подано для реєстрації в ЄРПН, критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні автоматизованого моніторингу (Витяг)
з/пКодНазва
10103Свині, живі
20105Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі
30201М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене
40202М’ясо великої рогатої худоби, морожене
50203Свинина, свіжа, охолоджена або морожена
60206Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або морожені
70207М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені
80210М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів
120407Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені
140702Помідори, свіжі або охолоджені
150709Інші овочі, свіжі або охолоджені
201001Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)
211002Жито
221003Ячмінь
231005Кукурудза
241008Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури
251101Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)
261201Соєві боби, подрібнені або неподрібнені
271206Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене
301512Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу
351701Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані

2) відсутність ліцензій по підакцизним товарам, що зазначені у податковій накладній, яка реєструється;
3) відсутність актуального запису в Реєстрі платників акцизного податку по суб’єкту господарювання, який реалізує пальне;
4) реєстрація розрахунків коригування, якщо передбачається зміна номенклатури товару (послуги);
5) реєстрація розрахунків коригування на повернення такого обсягу товару, що перевищує реальний обсяг в наявності.

По цьому критерію також часто здійснюється блокування ПН/РК у ситуаціях, коли с.г. товаровиробник зареєстрував податкову накладну на с.г. продукцію, а відвантажив меншу її кількість. Продавець реєструє розрахунок коригування на зменшення, але він блокується, адже покупець цієї продукції вже продав всю чи частину цієї продукції. Тобто, продавець змушений буде відповідати за відсутність автоматично розрахованого залишку продукції в покупця і подавати документи на розблокування розрахунку коригувань, не маючи ніякого відношення до операцій з цією продукцією з боку її покупця;

6) реєстрація розрахунків коригування на повернення товару на неплатника ПДВ, складених та поданих на реєстрацію у термін, що перевищує 14 календарних днів з дня складання ПН.

Коли ПН/РК блокована на підставі критеріїв ризикованості здійснення операцій, – платник ПДВ подає до ДПС Таблицю даних платника ПДВJ/F1312303, див. фрагмент ТАБЛИЦЯ

Хоча більшість агропідприємств подає таку таблицю, щоб в принципі уникнути зупинки реєстрації ПН/РК.

До Таблиці даних платника ПДВ обов’язково додається Пояснення (J/F 1360102, див. фрагмент ПОЯСНЕННЯ). Розмір кожного прикріпленого до додатка файлу не повинен перевищувати 2 МБ (БЗ 101.18). При неврахуванні Таблицю з поясненнями можна подавати повторно (ЗІР 101.17).

На підставі поданої Таблиці даних платника ПДВ регіональна комісія ДПС протягом 5 робочих днів надсилає Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника ПДВ, J/F1412306 або Рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ, J/F1413304 (коли органи ДПС отримують інформацію про недостовірність даних зазначених в Таблиці даних платника ПДВ).

На сьогоднішній день Таблиці даних платника ПДВ не враховуються по причині відсутності інформації про основні засоби підприємства. Вихід тільки один: подавати Таблицю даних платника ПДВ з Поясненням і копіями документів декілька разів. Обов’язково слід додавати інформацію про наявність основних засобів, зокрема за ф. 10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах».

Загадані вище Рішення можуть бути оскаржені в адміністративному (протягом 10 р.д.) та судовому (протягом 3-х (якщо отримано рішення за адмін. скаргою) та 6-ти місяців (якщо не отримано рішення за адмін. скаргою) або протягом 1095 днів (якщо адмін. скарга не подавалась) порядку.

На завершення нагадаємо, що з питань стану обробки податкових накладних та електронної звітності необхідно звертатися в ДПС України за номером 0800501007 (напрямок 0).

В.М. Метелиця, Генеральний партнер Центру професійних бухгалтерів, д.е.н., с.н.с., CAP, DipTax, DipIFRS ICFM

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram