Сукупність фізичних, хімічних, біохімічних та біологічних явищ, що виникають у ґрунті, називають ґрунтовими процесами, суть яких у постійному потоці енергії та обміні речовин між ґрунтом та атмосферою, ґрунтовими водами та живими організмами.

Біологічні цикли гуміфікація, мінералізація у цьому процесі займають чи не визначальну роль. Інтенсивність та якість цих циклів залежать від рослинності, активності мікроорганізмів, гідротермічних умов, а також фізико-хімічних та хімічних властивостей ґрунтів.

NB: Гуміфікація це процес розкладання органічних речовин мікроорганізмами (головним чином грибками, а також актиноміцетами, бактеріями, найпростішими) до гумусу. Мінералізація це процес розкладання органічних речовин у прості мінеральні речовини, що в результаті стають доступним для рослин, у вигляді переважно двоокису вуглецю, води, аміаку, нітратів, фосфатів та сульфатів за участю бактерій.
Загальновідомо, що дуже важливим елементом для розвитку рослин є мікроорганізми, однак деякі елементи та умови обмежують їх здатність жити та розвиватись. Одним із таких є низький рН ґрунту.

NB: рН ґрунту це співвідношення концентрації іонів водню H+ до гідроксильних іонів OH- в ґрунтовому розчині. Ґрунти на орних землях повинні мати значення рН від 5,5 до 7,0.

Це значення, здебільшого, залежить від типу ґрунту та рослин, які на ньому вирощують. Підкислення ґрунту може бути також як результатом природних умов, так і діяльності людини. А інтенсивне використання мінеральних добрив різко знижує швидкість реакції. Здебільшого, це стосується фосфорних та азотних мінеральних добрив

Серед факторів, що обмежують фертильність, родючість наших ґрунтів і, головне, урожайність рослин, друге місце займає дефіцит калію, а на першому — підкислення.

Водночас удобрення рослин калієм слід розглядати в широкому контексті, зокрема разом із внесенням азоту і застосовуваного співвідношення K:N, оскільки в разі дефіциту калію в ґрунті засвоєння азоту значно зменшується.Ефективність калію залежить від форми, в якій ми застосовуємо добрива для сільськогосподарських культур. Основним джерелом калію є калійні солі, а найпопулярнішим добривом — хлорид калію (KCl). Однак мікроорганізми дуже чутливі до надмірної кількості хлору. Тому вплив хлору на мікробіологічне життя ґрунту може бути дуже сильним, навіть критичним.

NB: Безпечне рішення мікробіологічного життя ґрунтів це добрива у формі сульфату калію K2SO4, які краще використовувати приблизно на 40% порівняно з хлоридом калію.

Після збирання врожаю сільськогосподарських культур на полях, варто відразу зайнятись відновленням родючого шару ґрунту. Гумус поповнюється під час розкладання органічних речовин: рослинні решти у процесі гуміфікації утворюють натуральне добриво, багате численними поживними речовинами і гуміновими кислотами.

Підготувала Ірина Шевчук

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram