Наше видання отримало запитання від читача: «До нашого сільгосппідприємства, платника податку на прибуток, звертаються орендодавці земельних ділянок фізособи з проханням сплатити за них земельний податок. Чи можемо ми оплатити, як це оформити і відобразити в обліку?»

Так, можете оплатити.

Детальніше підстави можна почитати в Індивідуальній податковій консультації ДФСУ від 24.05.2017 р. № 343/6/99-99-17-01-15/ІПК.

Тезисно:

  1. виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента (п. 36.4 ПКУ);
  2. сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, – податковим агентом, або представником платника податку (пункт 38.2 ПКУ);
  3. грошове зобов’язання або податковий борг платника податків по податках та зборах може погасити інший суб’єкт господарювання або фізична особа (в тому числі засновник, директор тощо) за умови, що такий суб’єкт господарювання або фізична особа є податковим агентом, або представником платника податку;
  4. якщо сума грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків була погашена іншим суб’єктом господарювання (юридичною особою, фізичною особою – підприємцем або фізичною особою), то сплачена сума включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податків, за якого було сплачено грошове зобов’язання або борг.
То ж сплачена сільгосппідприємством за фізособу орендодавця сума податку включається до загального оподатковуваного доходу цієї фізособи. І, відповідно, сільгосппідприємство, як податковий агент, має утримати та сплатити до бюджету ПДФО і військовий збір з такого доходу. Але можемо запропонувати варіант без оподаткування.

Сплачуємо податок як надання нецільової благодійної (матеріальної) допомоги

Надається така допомога відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ. Вона не оподатковується, якщо надана сума допомоги не перевищує граничний розмір, до якого застосовується податкова соціальна пільга (у розрахунку на рік) (пп.170.7.3 ПKУ).

NB: Для 2019 року така сума складає 2690,00 грн.

Тобто, сільгосппідприємство може сплатити податок на землю за орендодавця фізособу без утримання ПДФО і військового збору в сумі до 2690,00 грн.

Але! Сільгосппідприємство зобов’язане у формі 1ДФ показати дану виплату з ознакою доходу 169.

Але! Якщо фізособа орендодавець протягом року отримає від різних підприємств такої допомоги в сумі більше 2690,00 грн (за 2019 рік), вона повинна буде подати за наслідками року декларацію до податкової і сплатити ПДФО і військовий збір з суми перевищення.

Варто сказати, що якщо сільгосппідприємство надасть допомогу в більшій, ніж сказано вище сумі, воно повинно буде утримати податки з суми перевищення. Причому суму перевищення потрібно збільшити на натуральний коефіцієнт, який враховує ставку ПДФО 18% і військового збору 1,5%.

Наприклад, якщо допомога надана в сумі 3000,00 грн, обкласти податками варто 310,00 грн. (3000,000 2690,00). Спершу визначимо базу оподаткування, збільшивши суму перевищення на коефіцієнт 385,09 грн (310,00 : (1 – 0,18 – 0,015)). Відтак сума ПДФО 69,32 грн (385,09 х 18%). Військовий збір 5,77 грн21:56:04 (385,09 х 1,5%).

Оподатковувана сума допомоги в формі 1ДФ також відображається з ознакою доходу 169.

Як оформити виплату?

Спершу нагадаємо, що відповідно до п. 286.5 ПКУ нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

Таким чином, у фізособи оренодавця має бути на руках податкове повідомлення-рішення.На підставі такого рішення фізособа пише заяву на ім’я сільгосппідприємства з проханням надати їй нецільову благодійну (матеріальну) допомогу шляхом перерахування суми податку (див. нижче зразок заяви).

Зразок заяви

Директору ТОВ «СільгоспМетро»

Сергієнко Петру Олексійовичу

Орендодавця: Антонова Сергія Прокоповича

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2012055999

Мешкає: вул. Геофізична, 3, с. Проні Полтавського р-ну, обл.

Телефон: 066-306-306-30

Заява

Прошу надати нецільову благодійну (матеріальну) допомогу шляхом сплати земельного податку в сумі 430,00 грн. за належну мені земельну ділянку площею 2 га, кадастровий № __________________________, яка передана в оренду вашому підприємству.

Копію податкового повідомлення-рішення про внесення податку, із зазначенням банківських реквізитів для перерахування податку прикладаю до цієї заяви.

 

____2019 р.                                             _______________________

Отриману заяву з прикладеною до неї копією податкового повідомлення-рішення керівник сільгосппідприємства візує пише на заяві: «Бух. Надати допомогу. Дата, підпис». Заява передається до бухгалтерії до виконання.

Фактично така заява буде виконувати роль в тому числі доручення на перерахування податків фізособа просить сільгосппідприємство надати допомогу і доручає перерахувати її суму в рахунок сплати податку.

Як оформити платіжне доручення на перерахування податку?

Банківські реквізити для сплати податку наведені в податковому повідомленні-рішенні. Вони і заносяться до платіжного доручення.

При заповненні реквізита «Призначення платежу» платіжного доручення варто користуватися нормами Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого Наказом Мінфіну від 24.07.2015 р. № 666. Для нашої ситуації орієнтуємося на приклад 2 п. 3 цього Порядку.

То ж за умовами, наведеними у зразку заяви призначення платежу буде таким:

*;101;2012055999;Земельний податок з фізосіб за 2018 рік за Антонова Сергія Прокоповича;;;

Відображення в бухгалтерському обліку сільгосппідприємства:

  • Дт 949 Кт 311 — 430,00 грн (на суму сплаченого податку, в разі, якщо сума не оподатковується ПДФО і військовим збором);
  • Дт 949 Кт 641, 642 нарахування ПДФО і військового збору, якщо ці податки нараховуються;
  • Дт 641, 642 Кт 311  перерахування податків.

Чи відноситься сума сплаченого сільгосппідприємством податку до складу його податкових витрат?

Нагадаємо, що зараз відсутнє поняття податкових витрат. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений за даними бухгалтерського обліку, відкоригований на податкові різниці (див. пп. 134.1.1 ПКУ). Причому податкові різниці застосовуються не всіма платниками.

Сума сплаченого податку зменшує фінансовий результат до оподаткування в бухгалтерському обліку, а отже, на таку суму зменшується і об’єкт оподаткування податком на прибуток.Якщо ж сільгосппідприємство коригує фінансовий результат на податкові різниці, йому варто звернути увагу на різницю в пп. 140.5.10 ПКУ, відповідно до якої фінансовий результат має бути збільшено на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб). Тобто, ця різниця не поширюється на допомогу, надану фізичним особам.

Нагадаємо, які фізособи звільнені від сплати земельного податку

Відповідно до п. 281.3 ПКУ від сплати земельного податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Тобто, якщо фізична особа орендодавець передала власну земельну ділянку в оренду платнику єдиного податку четвертої групи, вона не сплачує єдиний податок. Якщо ж вона передала земельну ділянку в оренду сільгосппідприємству чи підприємцю на загальній системі оподаткування чи на єдиному податку груп 1 – 3, земельний податок доведеться платити. Оскільки така ситуація подеколи дуже турбує фізосіб орендодавців, вони і звертаються до орендарів з проханням оплатити земельний податок.

Олександр Золотухін, консультант з оподаткування і бухгалтерського обліку

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram