Традиційно з початком осені розпочинається сезон цукроваріння. У поточному маркетинговому періоді 2017/2018 за прогнозами експертів НАЦУ «Укрцукор» працюватиме 46 цукрових заводів, а виробництво цукру становитиме близько 2,0-2,05 млн т, що майже на рівні минулорічного показника – 2,008 млн т.

Аналіз ринку

Основна тенденція українського ринку цукру така: пропозиція, за виключенням окремих років, значно перевищує попит, що створює постійну проблему зі збутом продукції. Внутрішнє споживання цукру останнім часом не перевищує 1,5 млн т і демонструє тенденцію до зниження. Частка цукру в загальному роздрібному товарообороті перебуває на досить низькому рівні 0,4-0,5 %. Цукор в Україні виробляють з власної сировини – цукрового буряка (фабричного), натомість виробництво цукру з імпортованої цукрової тростини вже зовсім незначне, наприклад у 2016-му становило тільки 24 тис. т.

В цілому під урожай 2017 р. аграріями було посіяно 308 тис. га цукрових буряків, що на 108,8 % більше проти відповідного показника минулого року. І це незважаючи на те, що середній рівень рентабельності виробництва цукрових буряків в 2016 р. становив фактично лише 24,3 %.

Цього року найбільше аграрії посіяли цукрового буряку у Вінницькій (57,4 тис. га), Хмельницькій (37,8 тис. га), Полтавській (36,4 тис. га) і Тернопільській (30,5 тис. га) області. Значні посівні площі були також в Харківській (25,2 тис. га) і Київській (21,5 тис. га) області. Ці регіони залишаються основними виробниками цукрових буряків та формують пропозицію сировини для переробних підприємств.

Джерело: Держслужба статистики України
Діагр. 1. Динаміка посівних площ цукрового буряку (фабричного) в усіх категоріях господарств України

 

Посівні площі під цукровими буряками (фабричними) в деякі роки суттєво коливалися. У 2017 р. вони зросли порівняно з 2015 р. на
134 %. Водночас, цей показник порівняно до 2010 р. становить лише 63,5 %.

Стимулом до розширення в 2017 р. посівних площ під цукровими буряками, передусім, стало зростання попиту на цукор на світовому ринку, що підтверджується зростанням експорту – 505 тис. т у 2016 р., що  3,3 рази більше порівняно до 2015 р.

Баланс цукру в Україні, включаючи основні цукромісткі продукти, в перерахунку на цукор (за  календарний рік; тисяч тонн)
2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Виробництво цукру –  всього 2139 1805 2143 1263 2053 1459 2021
   у тому числі
   бурякового 1900 1546 2143 1263 2053 1459 1997
   тростинного 239 259 0 0 0 0 24
Зміна запасів на кінець року 247 32 161 -680 331 -463 27
Імпорт* 177 90 10 11 7 4 5
Усього ресурсів 2069 1863 1992 1954 1729 1926 1999
Експорт 154 65 174 163 40 153 505
Витрачено на корм та втрати 120 94 105 105 80 105 74
Фонд споживання 1795 1704 1713 1686 1559 1528 1420
у розрахунку на 1 особу, кг 38,1 37,1 37,6 37,1 36,3 35,7 33,3
* Джерело: Держслужба статистики України; без урахування імпортної цукрової сировини, що використана для виробництва цукру.

 

З початку року, за даними аналізу митної статистики, Україна вже експортувала 425,8 тис. т цукру врожаю 2016 р. за товарною позицією 1701 «Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків у твердому стані» на 209,3 млн дол. США. Середньозважена ціна експорту 1 т цукру становить 491,5 дол. США. Близько 9,8 % експорту цукру припадало на Шрі-Ланку, 9,1 % – на Лівію, 8,1 % – на Туреччину та решта на інші країни світу.

Імпорт цукру за останні п’ять років не перевищував 10 тис. т, тоді як в 2010-му він досягав 90 тис. т.

Таким чином, стан розвитку цукрової галузі України багато в чому визначатиметься глобальною кон’юнктурою світового продовольчого ринку та зовнішньоекономічними можливостями нарощування експорту цукру. Адже ємності внутрішнього ринку нині обмеженні внаслідок зниження споживчого попиту населення на цукор та цукромісткі харчові продукти.
З іншої сторони певний потенціал розвитку цукрової галузі безпосередньо пов’язаний з двома новими перспективними напрямками – виробництвом органічного цукру та такого продукту як біоетанол в якості альтернативного поновлювального пального.

Виробництво цукру

В Україні близько 75,6 % від усього обсягу цукру білого кристалічного бурякового минулого року було вироблено в 6 регіонах – Вінницькій (430,4 тис. т), Київській (203,1 тис. т), Полтавській (297,8 тис. т), Хмельницькій (228,5 тис. т), Тернопільській (190,2 тис. т) і Харківській (159,9 тис. т) областях. На решту регіонів припадало виробництво 487,1 тис. т цукру або 24,4 % від загального підсумку.

Рейтинг регіонів України – найбільших виробників цукру білого кристалічного бурякового (2016 р.)
Регіони Обсяг, тис. тонн Структура, %
Україна 1997 100,0
Вінницька 430,4 21,6
Київська 203,1 10,2
Полтавська 297,8 14,9
Хмельницька 228,5 11,4
Тернопільська 190,2 9,5
Харківська 159,9 8,0
Інші регіони 487,1 24,4

Цукрові заводи однієї лише Вінницької області виробили минулого року 21,6 % від усього обсягу цукру в країні.

Виробництво цукру істотно коливається із року в рік, що зумовлено як погодно-кліматичними умовами, що впливають на урожайність і валовий збір цукрових буряків, так і суто економічними причинами.

Двома важливими трендами, що суттєво впливають на стан цукрової галузі є обсяг виробництва цукрової сировини та рівень її цукристості. Обсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) залежить від посівних площі і їх середньої урожайності вирощування. Якщо із посівними площами ситуація зрозуміла (протягом 2005-2017 рр. вони скоротилися майже вдвічі), то із урожайністю все навпаки: за останнє десятиліття вона зросла майже вдвічі.

Кількісні і якісні показники роботи цукрової галузі в Україні
Роки Зібрана площа, тис. га Валовий збір, тис. тонн Виробництво цукру білого кристалічного бурякового, тис. тонн Урожайність, тонн/га Рівень цукристості, %
2000 р. 747,0 13198,8 1552,0 17,67 11,8
2005 р. 623,3 15467,8 1900,0 24,82 12,3
2010 р. 492,0 13749,2 1546,2 27,95 11,2
2011 р. 515,8 18740,5 2326,9 36,33 12,4
2012 р. 448,9 18438,9 2143,4 41,08 11,6
2013 р. 270,5 10789,4 1261,6 39,89 11,7
2014 р. 330,2 15734,1 2053,2 47,65 13,0
2015 р. 237,0 10330,8 1459,3 43,58 14,1
2016 р. 291,1 14011,3 1997,0 48,15 14,3

Іншим фактором, що також вплинуло на обсяги виробництва, є підвищення рівня цукристості сировини або відсотку виходу цукру. Цей показник розрахунково в середньому зріс із 12,3 % у 2005 р. до 14,3 %. Досягти цього вдалося, передусім, за рахунок широкого використання нових високопродуктивних гібридів цукрового буряку вітчизняної і іноземної селекції, особливо новітнього покоління, що має високий рівень врожайності (500 ц/га і більше, збір цукру – 80-100 ц/га), а також переходу багатьох господарств на інтенсивні технології його вирощування.

Цінові тренди ринку

Ціна є визначальним чинником для виробника щодо нарощування або ж зменшення виробництва аграрної продукції.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року» від 18 січня 2017 р. № 22 було визначено мінімальні ціни на цукрові буряки, які поставлятимуться для виробництва цукру в межах квоти «А».

Мінімальні ціни на цукрові буряки і цукор в Україні у маркетинговому сезоні 2017-2018 рр.
Код товару згідно з ДКПП Опис товару згідно з ДКПП Нормативно-технічна документація Мінімальна ціна за 1 тонну (без урахування податку на додану вартість), гривень
01.13.71-00.00 Буряки цукрові ДСТУ 4327:2004 633,1 (у 2016-2017 рр. – 616,99)
10.81.12-30.10 Цукор білий, кристалічний ДСТУ 4623:2006/ ГОСТ 31361-2008 9172,57 (у 2016-2017 рр. – 9078,87)

Цією постановою був визначений граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок обсягом 1640 тис. т (минулого сезону 1670 тис. т). За даними Держслужби статистики України, минулого року собівартість виробництва 1 т цукрового буряку (фабричного) становить 653, 0 грн. Цього року з урахуванням підвищення цін на основні матеріально-технічні ресурси вона може зрости на 8-12 % залежно від очікуваної середньої урожайності цукрових коренеплодів.

Середня ціна реалізації сільськогосподарськими підприємствами
1 т цукрових буряків (фабричних) за січень-липень 2017 р. (без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат) становила 702 грн проти 848,6 грн у 2016 р., або на 17,3 % нижче. Відтак є певні застереження, що економічна ефективність їх вирощування цього року може знизитися.

Органічний цукор

Одним з перспективних напрямків розвитку цукрової галузі є виробництво органічного цукру. Цей сегмент агробізнесу в Україні останніми роками стає досить поширеним, а хоча у цукровій галузі поки є маловідомим та тільки-но починає розвиватися.

Ринкова ціна 1 т органічного цукру становить близько 1300 євро, тоді як звичайного майже в 4 рази менше – 350-370 євро.

Саме тому виробництво органічного цукру відкриває значні перспективи для малого і середнього агробізнесу, адже ця ніша є вільною та дозволяє отримувати продукцію з високою доданою вартістю та стійким попитом за кордоном.

Ю.В. Кернасюк, канд. екон. наук