Галузь українського машинобудування для АПК, як і інші сфери, закладені ще при плановій економіці, перебуває у стані стагнації, держава намагається здійснити підтримку, яка має бути двосторонньою: часткова компенсація придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

 

Стан галузі

Відповідно до проекту Концепції Державної цільової економічної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу до 2020 року (далі — Концепція), сільськогосподарське машинобудування України є стратегічно важливою галуззю економіки держави, що формує й суттєво впливає на обсяги виробництва, собівартість продукції та ціни на основні види продовольства для населення країни.

У 2013 році, при розробленні згаданої Концепції, йшлося про: зменшення обсягів випуску техніки; закриття підприємств; низьку конкурентоспроможність продукції галузі, фізично і морально зношену виробничу базу тощо. З того часу ситуація не змінилась, а за деякими показниками ще й погіршилась.

NB: Так, обсяги виробництва тракторів у період з 2011 по 2016 рік скоротились на 29%, ґрунтообробних і посівних машин та машин для внесення добрив на 52-66%, виробництво комбайнів на 61,4%, машин для приготування кормів — на 53,5%. Відносно стабільним є виробництво сівалок і косарок — спостерігається навіть зростання на 61%, розкидачів добрив, інших сільськогосподарських машин.

Виробництво окремих видів машин і устаткування для сільського та лісового господарства за 2011-2017 рр., шт.

Найменування продукції2011201220132014201520162017*
Трактори для сільського та лісового господарства 6847528042734121420648944661
Плуги 61151540362034446367220681623
Розпушувачі та культиватори 7396465243583739344036073141
Борони дискові 7421164519752044225227993027
Борони (крім дискових) 11054750077697881581586426738
Сівалки інші сільськогосподарські, садові 2806189823812236280645203959
Розкидачі органічних та неорганічних добрив 11384508252480945
Сільськогосподарські, лісогосподарські машини інші, н.в.і.у.; котки для газонів та спортивних майданчиків 2599169618332417306735693047
Косарки тракторні, включаючи навісні різальні механізми, розроблені для управління або буксирування трактором 1710218223072609246337293272
Картоплекопачі та картоплезбиральні машини 129220671135561
Комбайни зернозбиральні 3995968110015465
Переносні механічні апарати, обладнані двигуном або ні, для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин, тис.шт 672692815985640800643
Розбризкувачі та розпилювачі рідких і порошкоподібних речовин, що встановлюються на тракторі 84410998318048008161048
Причепи та напівпричепи самозавантажувальні або саморозвантажувальні3342293131352044166627383260
Машини для приготування кормів для тварин, тис. шт 16112310298,763,274,846,1
Обсяг реалізації продукції машинобудування (коди 26+27+28+29+30), млрд грн130,0140,5113,5101,9115,2130,2130,0
% до промисловості1010876,56,16,8
Обсяг реалізації продукції с.г машинобудування (код 28.3), млрд грн 4,834,553,674,136,297,649,26
% до машинобудування3,73,33,24,15,55,97,1

* – дані по виробництву приведені за січень-листопад
Джерело: Складено за даними Державної служби статистики.

За січень-листопад 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року, виробництво тракторів для сільського та лісового господарства зросло на 6%, борін дискових — на 17,6%, стабільним є виробництво плугів, сівалок, культиваторів, косарок, а виробництво розкидачів зросло у 2,7 рази, обприскувачів — на 41,6%, причепів — на 27,4%. У грошовому виразі: у 2011 році реалізація продукції галузі сільськогосподарського машинобудування становила 4,826 млрд грн (3,7% машинобудівної продукції), то у 2017 р. — 9,26 млрд грн (7,1%). Тобто, динаміка сільськогосподарського машинобудування стала більш позитивна.

Нормативне регулювання

Щодо нормативного регулювання розвитку галузі загалом, та її державної підтримки зокрема, то наявна значна кількість чинних нормативно-правових актів.

Чинні законодавчі та нормативні акти, що регулюють розвиток та державну підтримку виробників сільськогосподарської техніки в Україні

Документ

Зміст документа

Закон України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (від 7 лютого 2002 року №3023-III)Закон визначає основні напрями державної політики пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, створює сприятливі економічні умови для збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і переробної промисловості, визначає шляхи формування ринку та вдосконалення системи забезпечення агропромислового комплексу вітчизняною технікою і обладнанням
Державна програма розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2007 – 2010 роки. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України (від 26 вересня 2007 р. №1181)Програма спрямована на вирішення питань системного розвитку галузі машинобудування для агропромислового комплексу і забезпечення сільськогосподарських та переробних підприємств високоефективною конкурентоспроможною вітчизняною технікою і обладнанням
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів» (від 12 березня 2008 р. №191)Порядок визначає механізм використання у 2008 р. коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів”
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державної підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів» (від 13 лютого 2012 р. № 104)Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за програмою “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі”. Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі «Про затвердження Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету» (від 13.04.2017 № 566)Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з формування переліку вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, яка утворюється при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» (від 1 березня 2017 р. № 130)Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”
Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства «Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва». (від 18.04.2017 р. №228) Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, (Постанова КМУ № 130), затверджено форми Заявки та інформації про суму коштів, що підлягає частковій компенсації
Протокол комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (від 31.05.2017 р. №2)Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету

 

За останні роки існувало декілька програм підтримки розвитку галузі, але вони виявились нежиттєздатними. Згаданою Концепцією, серед заходів виходу з кризи, було запропоновано державну підтримку та регулювання ринку сільськогосподарської техніки шляхом стимулювання оновлення технічного парку за рахунок удосконалення фінансового лізингу, здешевлення середньо- та довгострокових кредитів, удосконалення процедур введення техніки в експлуатацію тощо. Фінансування під ці заходи, як і прийняття Концепції (2013 р.), не було завершене, мало несистемний характер, на що вказують експерти та звіти Рахункової палати і Держказначейства.

Як працює система?

Механізм державної підтримки сільськогосподарського машинобудування базується на низці нормативних актів. Зокрема, компенсація за придбану українську сільськогосподарську техніку відбувається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого Постановою КМУ від 1 березня 2017 р. № 130 {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 19.07.2017} (Порядок 130).

NB: Уряд ухвалив рішення про використання бюджетних коштів для часткової компенсації аграріям вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання з прогнозом, що це дозволить підвищити купівельну спроможність сільгоспвиробників та оновити технічний парк завдяки здешевленню вартості придбаної техніки та обладнання українського виробництва, а також стимулюватиме виробництво техніки та обладнання українськими підприємствами сільськогосподарського машинобудування.

Експертами зазначено, що принциповою відмінністю від програм компенсації, що діяли до 2011 року, є збереження ринкових відносин — рішення щодо придбання техніки, а отже, стимулювання її виробництва, приймає покупець.

Механізм часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Умовні позначення:

1 — Машинобудівні підприємства подають заявки на участь у бюджетних програмах

2 — Мінагрополітики формує Перелік с/г техніки, вартість якої частково компенсуватиметься аграріям з бюджету

3 — Сг виробник здійснює оплату машинобудівникам за техніку та обладнання, які входять до Переліку, через державні та інші банки з державною часткою 75%: Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк

4 — Сг виробник відкриває рахунок в одному із зазначених банків та подає йому заявку і пакет документів: — копія платіжного доручення; — акт приймання-передачі техніки та обладнання: — свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації)

5 — Державний банк надає Мінагрополітики інформацію щодо суми коштів, що підлягає частковій компенсації

6 — МАПіП формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників та у межах обсягу відкритих асигнувань на підставі реєстру перераховує кошти державному банку

7 — Банк перераховує кошти компенсації за техніку в межах 20% на поточні рахунки сг виробникам

NB: Отримати часткову компенсацію можна буде не лише через державні банки, а й через банки, у статусному капіталі яких 75 і більше відсотків належить державі.

Обсяги фінансування. У Бюджетному Кодексі (Розділ VI п.42) передбачено, що у 2017-2021 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1 % випуску продукції у сільському господарстві. Цього року сума компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва збільшена до 1 млрд грн.

NB: У Мінагрополітики прогнозують, що в 2019-2021 роках обсяги зростуть до 1,5 млрд грн.

Загалом програма компенсації спрямована на підтримку вітчизняного сільгоспмашинобудування, і до 2020 року планується довести показник до 60%.

Одержувачами бюджетних коштів можуть бути фізичні та юридичні особи-підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів. Часткова компенсація надається на техніку та обладнання, ступінь локалізації виробництва яких перевищує 60% відповідно до Постанови КМУ від 27.05.2013 р. № 369, а для складної самохідної техніки: тракторів, комбайнів та інших самохідних енергетичних засобів мінімально необхідний ступінь локалізації виробництва становить 35%.

До Переліку включено техніку та обладнання, які повинні вироблятися заводами-виробниками, що є резидентами України не менше двох років. При ухваленні рішення також враховувались:

  • питома вага витрат на оплату праці у складі собівартості виробництва продукції;
  • здійснення на території України технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання;
  • наявність конструкторсько-технологічної документації та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, що відображається в балансі;
  • здійснення гарантійного і післягарантійного обслуговування техніки та обладнання.

Урядовий портал інформує, що під час відбору з 26 квітня по 3 травня заводи-виробники надсилали заявки для включення їхньої продукції до такого переліку техніки. На адресу Комісії надійшло 44 заявки, які були перевірені на відповідність вищезазначеним критеріям.

Комісія при Мінекономрозвитку затвердила перелік сільськогосподарської техніки українського виробництва, 20% вартості якої компенсується за рахунок коштів державного бюджету. До зазначеного переліку увійшло 40 українських виробників — майже 800 видів і марок техніки та обладнання. Серед них, зокрема, ПАТ «Харківський тракторний завод», ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. Макарова», ТОВ «НВП БілоцерківМАЗ», ПАТ «Бердянські жниварки», ТОВ «Оріхівсільмаш», ТОВ «Союз-спецтехніка» та ін.

NB: Річні підсумки програми, згідно наведеної на сайті Мінагрополітики інформації (станом на 27.12.2017 р.) свідчить, що 1220 господарств отримали часткову компенсацію у розмірі 134056,21 тис. грн (24,4% від плану на 2017 рік), придбавши 2906 одиниць техніки загальною вартістю 804337,28 тис. грн (з ПДВ).

Регіональний зріз отримувачів компенсації. По кількості господарств програмою найбільш активно скористалися сільськогосподарські підприємства Одеської, Луганської, Вінницької, Херсонської областей. За кількістю придбаної техніки лідирують Київська, Запорізька, Хмельницька, Херсонська, Луганська області. Найменші обсяги закупівель одиниць техніки спостерігаються по Івано-Франківській, Рівненській, Волинській областях, а Закарпатська область не брала участі у програмі.

Кількість господарств та обсяг часткової компенсації за придбані вітчизняну техніку і обладнання за регіонами. Дані Мінагрополітики.

 

Найбільше бюджетних коштів одержали Одеська, Запорізька, Луганська, Чернігівська області. Незначні обсяги мають Івано-Франківська, рівненська, Волинська області. Практично не брали участі у бюджетній програмі підтримки вітчизняного машинобудування такі області як Закарпатська, Чернівецька області.

Бюджет 2018 року продовжує цю програму, на цей напрям передбачено майже 1 млрд грн.

Читайте: Фермерський мільярд: як отримати підтримку та відобразити у бухобліку

Відповідно до рішення КМУ, Уряд спрямовує 945 млн грн на здешевлення сільськогосподарської техніки для аграріїв.Як презентує профільне Міністерство на урядовому порталі, це дозволить сільгоспвиробникам придбати 5050 одиниць вітчизняної сільгосптехніки за суттєво нижчою ціною.

NB: Держава компенсуватиме 25% вартості техніки великим сільгоспвиробникам, а фермерам — 40%, що сприятиме не лише розвитку аграрного сектору, а й дозволить на 20% наростити виробництво, адже програмою буде охоплений кожен покупець вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Цього року програма поширюється і на елеваторне обладнання, яке у 2017 році не включали до Переліку, згідно Оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого протоколом №3 засідання комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету від 05.12.2017 року.

Запропонована підтримка у 25% буде діяти для підприємств, які мають ступінь локалізації у 2018-му — 45%, у 2019-му — 55%, у 2020-му — 60%. Ступінь локалізації підтверджується Мінагрополітики на підставі поданої підприємствами вітчизняного машинобудування для АПК калькуляції собівартості техніки і обладнання із зазначенням матеріальних витрат. Зокрема, вартості вітчизняних та імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів. Так, для тракторів вона має становити не менш як 40%.

Висновки

У цілому, безумовно, у механізму часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва є добрі перспективи, він на рівні нормативних документів сприймається гармонійніше, ніж чинні раніше програми.

NB: Проблема полягає у тому, що сільгоспвиробники, на власному досвіді переконані у якості вітчизняної техніки, тепер і надалі все ж віддаватимуть перевагу зарубіжним виробам. Рівень сервісу, комфорту, продуктивності роботи вітчизняних агрегатів досі не був доведений до інноваційного стандартного рівня. Крім того, згідно бюджетного розпису Мінфіну, перша виплата компенсацій відбулася лиш у вересні, тоді як закупівля техніки здійснюється протягом всього року. Отже, відтермінування отримання компенсації зменшує привабливість державної програми підтримки.

На думку Д. Марчука, «якщо говорити про часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки, то у поточному році використання зазначених коштів не перевищуватиме 250 млн грн, що становитиме половину суми від передбачених коштів. Сьогодні показник продажу сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва становить близько 1,5 млрд грн. Якщо в наступному році компенсація становитиме 30% від суми продаж, то при підтримці в 945 млн грн продажі вітчизняної техніки мають зрости майже втричі, що є неможливим. Відтак збільшення обсягу коштів за статтею часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки із 500 до 945 млн грн. є невиправданим».

NB: На сьогодні виробники сільськогосподарської техніки не є учасниками розробки механізму на отримання державної компенсації на придбання техніки. Саме тому створили асоціацію вітчизняних машинобудівників — громадська спілка «Українська асоціація підприємств машинобудування та інжинірингу» (Украгроінжиніринг), презентація якої відбулася під час виставки «АГРО-2017»: аграрна політика — успіх через партнерство».

Загалом, машинобудівний сектор потребує переоснащення та втілення нових технологій. Потрібні механізми державного стимулювання чи пільгове кредитування на нові станки, бо сільське господарство сьогодні вимагає якісної техніки, тому й закуповують її за кордоном, а це вилучення коштів з розвитку машинобудівної галузі.

Науковці ННЦ «Інститут аграрної економіки» пропонують компенсацію скеровувати не сільськогосподарським підприємствам, а безпосередньо виробникам та продавцям техніки, а продаж здійснювати за ціною, зниженою на суму компенсації. Це дасть покупцям можливість купувати вітчизняну техніку одразу за зниженою ціною без виконання бюрократичних процедур, а продавцям дозволить активізувати обсяги продаж виготовленої ними продукції за рахунок підвищення попиту та гарантованої державою компенсації. Крім того, слід зобов’язати виробників агротехніки 50% отриманої ними компенсації спрямовувати на впровадження новітніх технологій виробництва, покращення якості, надійності та продуктивності техніки.

Проте однозначно, що програми підтримки вітчизняного машинобудування через описану та інші програми — загальні програми кредитування, лізинг та інші, неодмінно мають бути складовими державної політики підтримки АПК. Це найбільш дієвий засіб відродження економіки і збереження відносної незалежності у глобалізованому конкурентному світі, без перетворення країни на сировинний придаток.

Оксана Радченко, к.е.н.