У 2018 році на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств (ФГ) з Державного бюджету передбачено 1 млрд грн. Чим передбачено, як їх отримати, як відобразити в обліку ФГ?

 

Подарунок з Держбюджету 2018

Маємо додаток 3 до Закону про держбюджет (Закон України від 07.12.2017 р. № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»), в якому розписані видатки бюджету. З них на апарат Мінагрополітики (код 2801000) передбачено 6,66 млрд грн, зокрема на різноманітні програми розвитку — 6,3 млрд грн.

А вже з цих останніх сум на програму фінансової підтримки розвитку ФГ (код програми 2801230) записано — 1 млрд грн.

Яким чином надаватиметься допомога?

Процедура виплати допомоги встановлена Порядком № 106 (Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затверджений Постановою КМУ від 07.02.2018 р. № 106). Розглянемо основні моменти. Допомогу можуть отримати такі дві категорії ФГ.

Перші — ФГ:

 • мають у власності та користуванні не більше 500 га земель сільгосппризначення та
 • чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 млн грн.

За останній рік — це для поточного 2018 року за 2017 рік.

Стосовно поняття чистого доходу від реалізації продукції для ФГ юридичних осіб. Відповідно до Закону про бухоблік, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (зокрема, платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів. Тобто, чистий дохід — це виручка без урахування ПДВ, наданих знижок, вартості повернених товарів. У бухгалтерському обліку — це в першу чергу сума за бухгалтерським записом Дт 70, 712, 713 Кт 79. Сума чистого доходу відображається в рядку 2000 Звіту про фінансові результати. З позиції критеріїв розподілу підприємств за розміром (див. ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік) таке ФГ є мікропідприємством.

Стосовно поняття чистого доходу від реалізації продукції для ФГ, які є ФОП. Оскільки в Порядку № 106 йдеться мова не про весь отриманий дохід, а тільки виручку від реалізації продукції, то й брати потрібно тільки дані виручки. Такі дані ми отримаємо:

 • ФОП на ЄП першої — третьої групи неплатник ПДВ — підсумкове значення за рік графи 4 «Скоригована сума доходу» Книги обліку доходів (за формою, затвердженою Наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 579);
 • ФОП на ЄП третьої групи платник ПДВ — підсумкове значення за рік графи 4 «Скоригована сума доходу» Книги обліку доходів і витрат (за формою, затвердженою тим самим Наказом, що і попередня книга);
 • ФОП на загальній системі — підсумкове значення за рік графи 4 «Загальна сума отриманого доходу» Книги обліку доходів і витрат (за формою, затвердженою Наказом Мінфіну від 16.09.2013 р. № 481).

Другісільськогосподарський обслуговуючий кооператив:

 • до складу якого входить не менше 20 членів, серед яких має бути не менш ніж одне ФГ, а інші — фізичні особи,
 • у власності та користуванні яких (цих інших фізосіб) перебуває не більше 100 га земель сільгосппризначення.

Хто не зможе отримати допомогу?

Це ФГ:

 • стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 • яких визнано банкрутами;
 • які перебувають на стадії ліквідації;
 • мають прострочену більше, ніж 6 місяців заборгованість перед державним та місцевими бюджетами (в тому числі за регіональними та місцевими програмами), ПФУ та фондами соцстраху;
 • не здійснювали госпдіяльності протягом трьох попередніх років (крім новостворених);
 • щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Що світить ФГ, які у відповідних заявках на отримання допомоги недостовірно вказали відповідність названим вище критеріям отримувача допомоги?

У разі надання недостовірної інформації одержувач повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.

За якими напрямками надається допомога?

Це такі напрямки, розподіл коштів за якими має ще затвердити Мінагрополітики:

 • часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва та розсадництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;
 • часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;
 • фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
 • здешевлення кредитів.

Далі розглянемо особливості отримання допомоги за кожним з наведених напрямків.

Перший та п’ятий: Часткова компенсація вартості насіння, допомога на здешевлення кредитів

Для отримання фінансової підтримки ФГ має подати відповідний пакет документів до державного банку або банку, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва.

Що це за документи?

Це заявка, форма якої має бути затверджена Мінагрополітики і прикладені до неї документи (оригінали та належним чином засвідчені копії):

 • копія статуту ФГ або копію договору про створення сімейного ФГ (для ФГ, створених на базі ФОП), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
 • документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу —  для кожного члена кооперативу);
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для ФГ)1;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, —  у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
 • згоду одержувача щодо надання державним банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком.
Вище ми зазначали, що показник чистого доходу відображається у Звіті про фінансові результати (для юридичних осіб) чи у відповідній Книзі обліку доходів і витрат (для фізичних осіб підприємців)

 

Залежно від виду допомоги, до заявки додатково надаються наступні документи. Наведемо також окремі особливості отримання таких допомог.

Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковано.

Надається у розмірі до 80 % вартості насіння без урахування сум ПДВ, але не більше 30 тис. грн. До заявки додатково до наведених вище документів слід прикласти копії:

 • сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;
 • сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;
 • платіжного доручення про оплату за насіння;
 • накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;
 • акта про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінагрополітики.

Документи подаються двічі на рік до 1 червня та до 1 листопада поточного року.

Держбанки формують у себе реєстри отримувачів і щомісяця до 10 числа подають їх до Мінагрополітики. Останній формує власний реєстр, в якому визначає суму коштів, що підлягає компенсації і щомісяця до 25 числа у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань перераховує бюджетні кошти держбанку. Отримані кошти держбанк протягом трьох банківських днів перераховує на поточні рахунки одержувачів (ФГ).

Здешевлення кредитів. Здійснюється шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими державним банком.

Компенсують нараховані і сплачені у поточному році відсотки у розмірі 1,5% облікової ставки НБУ, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.

Компенсують за кредитами:

 • залученими до одного року, обсягом не більше 500 тис. грн., для покриття виробничих витрат;,
 • залученими до трьох років, обсягом не більше 9 млн. грн., для придбання ОЗ сільгоспвиробництва, здійснення витрат на будівництво і реконструкцію виробничих об’єктів сільгосппризначення.

Для отримання компенсації ФГ має подати до державного банку, з яким укладено кредитний договір, тільки наведені вище документи.

Компенсація здійснюється щомісячно, виходячи з суми фактично сплачених позичальником (ФГ) державному банку відсотків за відповідний період згідно з кредитним договором. Держбанки формують реєстри одержувачів компенсації і щомісяця до 10 числа подають їх Мінагрополітики. Мінагрополітики формує власний реєстр, в якому зазначає суму коштів компенсації і до 25 числа місяця перераховує кошти держбанку. Держбанк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів перераховує їх на поточні рахунки ФГ.

Другий: Часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам

Це витрати у розмірі 90% вартості, але не більше ніж 10 тис. грн, пов’язані з наданням дорадчих послуг за напрямами:

 • агрономія,
 • ветеринарія,
 • зоотехнія,
 • бухгалтерський облік,
 • маркетинг,
 • юридичні консультації.

Порядок надання цієї компенсації має затвердити Мінагрополітики.

Третій: Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Надається кооперативам молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання обладнання зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, у розмірі 70% вартості придбаного обладнання без урахування ПДВ, але не більше 3 млн. грн на один кооператив.

Для того, щоби отримати цю підтримку, кооператив має подати заявку з прикладеними до неї документами до відповідної комісії, утвореної структурним підрозділом облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку. Такі комісії мають бути утворені до 15 березня поточного року. Після утворення комісій зазначені вище структурні підрозділи облдержадміністрацій мають оголосити про початок прийому заявок та документів для отримання фінансової підтримки, шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації та на власних веб-сторінках.

Заявки приймаються у період від дати, зазначеної в оголошенні, до 15.11.2018 р. Причому конкретну дату, від якої має бути розміщено відповідне оголошення, Порядок № 106 не містить. Та й чи завжди у ФГ є час читати ЗМІ і веб-сторінку обласної ради?

NB: То ж ми радимо зацікавленим ФГ самостійно періодично звертатися до відповідних органів облдержадміністрацій, щоб дізнатися, чи бува не розпочався прийом заявок. Інший варіант — можна звернутися до свого обласного депутата, який є що називається своєю людиною в обласній раді. Нехай потурбується дізнається, чи приймають заявки.

Комісії засідають у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Останнє засідання регіональної комісії проводиться до 1 грудня. Комісії розглядають отримані документи і протягом п’яти робочих днів формують реєстри одержувачів зазначеної фінансової підтримки та подають їх до Мінагрополітики.

Кооперативи мають укласти з постачальниками обладнання договір, з такими умовами:

 • кооператив сплачує постачальнику ПДВ та 30% вартості без урахування ПДВ;
 • 70% вартості без ПДВ сплачується за рахунок бюджетної дотації шляхом видачі простого векселю, авальованого Мінагрополітики;
 • постачальник обладнання забезпечує постачання обладнання з дотриманням зазначених умов;
 • виплата за векселем здійснюється Мінагрополітики за пред’явленням;
 • вексель не може передаватися третім особам, крім Мінагрополітики;
 • граничний строк виписки векселя —  до 1 листопада поточного року;
 • граничний строк пред’явлення векселя —  до 15 грудня поточного року.

Для отримання підтримки кооперативи одночасно подають до регіональної комісії в паперовому вигляді, а до Мінагрополітики —  в електронному вигляді такі документи (копії засвідчуються підписом уповноваженої особи кооперативу):

 • копію статуту;
 • документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для членів кооперативу;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, —  у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
 • копію договору з постачальником обладнання;
 • копії документів, що підтверджують оплату ПДВ та 30 % вартості придбаного обладнання;
 • копію векселя, виписаного постачальнику обладнання;
 • копії підтвердних документів щодо одержання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом обладнання.

Постачальник обладнання отриманий від кооперативу вексель та видану банком довідку із зазначенням реквізитів банківського рахунку постачальника, подає Мінагрополітики (засобами поштового зв’язку або особисто).

Тобто, кооператив і постачальник подають Мінагрополітики майже одночасно кожен свій пакет документів. Мінагрополітики перевіряє отримані від них документи протягом семи днів, здійснює аваль векселя (в межах передбачених для розподілу коштів) і повертає авальований вексель постачальнику.

В строк оплати векселя постачальник пред’являє вексель Мінагрополітки до платежу. Мінагрополітики оплачує вексель на поточні рахунки постачальників обладнання і повідомляє кооператив про суму наданої йому підтримки шляхом оплати векселя.

Четвертий: Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Надається у розмірі 40 % вартості придбаної техніки та обладнання без урахування ПДВ, зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою КМУ від 01.03.2017 р. № 130.

Зазначена компенсація 40% надається зокрема:

 • у розмірі 25 % вартості техніки та обладнання за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»,
 • у розмірі 15 % вартості — за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств».

Щоб отримати цю компенсацію, потрібно до держбанку подати як документи, передбачені Порядком № 130, так і передбачені проектом Порядку:

 • заявку для отримання часткової компенсації (за формою, затвердженою Наказом Мінагрополітики від 18.04.2017 р. № 228;
 • копію статуту ФГ або копію договору про створення сімейного ФГ (для ФГ, створених на базі ФОП);
 • копію платіжного доручення;
 • акт приймання-передачі техніки та обладнання;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації);
 • довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

Заявка по техніці, придбаній до 01.12.18 р. може бути подана до 05.12.18 р., а за придбану в грудні 2018 рокудо 01.03.19 р. Банк отриману інформацію передає до Мінагрополітики. Останній формує Реєстр сільгосптоваровиробників та подає його Мінекономрозвитку. Надалі Мінагрополітики у місячний строк перераховує кошти компенсації державному банку, а банк протягом трьох банківських днів перераховує їх на поточні рахунки сільгосптоваровиробників (ФГ).

ФГ не може відчужити чи використовувати не за призначенням придбану техніку і обладнання протягом трьох років, крім випадку, коли така техніка та обладнання прийняті державними банками у заставу і відчужуються в разі невиконання позичальником (ФГ) зобов’язань за кредитним договором.

Обмеження на товари, придбані за кошти підтримки

Такі товари не можуть бути відчужені протягом трьох років з дати їх придбання та використовуються за призначенням, крім випадку, коли такі товари прийняті державними банками у заставу і відчужуються в разі невиконання одержувачем зобов’язань за кредитним договором.

Основи бухгалтерського і податкового обліку отриманої допомоги

Бухгалтерський облік. У термінах бухгалтерського обліку отримана від держави фінансова допомога є отриманим цільовим фінансуванням. Обліковується вона на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» – отримання за кредитом (Дт 311 Кт 482, визнання доходом за дебетом (Дт 482 Кт 69, 718, 745).

NB: Коли отриману допомогу визнавати у складі доходів?
Залежить від суті отриманого фінансування.

Допомога на фінансування капітальних інвестицій. Якщо цільове фінансування отримали на придбання необоротних активів (капітальні інвестиції) (придбання сільгосптехніки, обладнання), дохід маємо визнавати відповідно до п. 18 П(С)БО 15 «Дохід» — протягом періоду корисного використання придбаних необоротних активів пропорційно сумі нарахованої амортизації. Тобто, отримана допомога визнаватиметься доходом протягом строку амортизації придбаного об’єкта пропорційно сумі нарахованої амортизації.

Приклад 1.

ФГ придбало сільгосптехніку вартістю 300 тис. грн, часткова компенсація його вартості отримана в розмірі 120 тис. грн, амортизація нарахована в першому місяці використання 5 000 грн.

Дохід від отриманої допомоги має визнаватися в першому і наступних місяцях пропорційно нарахованій амортизації: 120 000 грн : 300 000 грн  х 5 000 грн = 2 000 грн.

За даними прикладу бухгалтерські записи:

 • Дт 311 Кт 482 — 120 000 грн (отримана допомога на поточний банківський рахунок);
 • Дт 482 Кт 69 «Доходи майбутніх періодів» — 120 000 грн (одночасно з попереднім записом визначається дохід майбутніх періодів. Цей запис означає, що умови цільового фінансування вже виконані, тобто, відповідні витрати на придбання сільгосптехніки понесені);
 • Дт 23, 91 тощо Кт 131 — 5 000 грн (нарахована амортизація);
 • Дт 69 Кт 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» — 2 000 грн (визнано дохід від отриманої допомоги).

Такими бухгалтерськими записами відображається допомога, отримана за третім (кооперативам для придбання обладнання зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції) та четвертим (часткова компенсація придбаної сільгосптехніки та обладнання)  напрямком підтримки. Але у разі з допомогою кооперативам слід брати до уваги операції з виписки та погашення векселя.

Приклад 2.

Кооператив уклав з постачальником угоду на придбання обладнання, на 840 000 грн, зокрема ПДВ 140 000 грн.

Кооператив сплатив постачальнику ПДВ 140 000 грн і 30% вартості без урахування ПДВ — 210 000 грн (700 000 х 30%).

Постачальник поставив обладнання.

На суму 490 000 грн (700 000 — 210 000) постачальнику видано вексель.

Після того, як постачальник передав вексель до платежу Мінагрополітики, останній сплатив цей вексель на рахунок постачальника і повідомив про оплату кооператив.

Обладнання введене в експлуатацію. Нарахована амортизація за перший місяць 11 000 грн. Визнано в цей місяць дохід від отриманої допомоги 7 700 грн (490 000 : 700 000 х 11 000).

Перш за все ми маємо з’ясувати питання щодо ПДВ. Відповідно до Порядку № 106 кооператив має сплатити всю суму ПДВ і 30% вартості придбання без ПДВ. Але це не означає, що на таку сплачену суму ПДВ постачальник відразу надасть податкову накладну. За умовами прикладу 2 кооператив заплатить відразу 350 000 грн (140 000 + 210 000). Це часткова передоплата, в сумі якої ПДВ становить тільки 20% — 70 000 грн (350 000 х 20%). І саме на таку суму ПДВ постачальник надасть податкову накладну. Коли в Порядку № 106 сказано, що кооператив має оплатити суму ПДВ, то мається на увазі формування відповідної суми, яку має сплатити кооператив. І ця сума розраховується в розмірі ПДВ.

Бухгалтерські записи кооперативу за даними прикладу 2 покажемо в таблиці.

Таблиця. Бухгалтерський облік операцій на придбання обладнання з частковою компенсацією витрат за рахунок допомоги держави (вексель)
№ з/п Зміст господарської операції Бухгалтерський облік
Дебет Кредит Сума
1 Часткова передоплата постачальнику 681 311 350 000
2 Відображено податковий кредит на підставі податкової накладної постачальника 641 644 70 000
3 Отримано обладнання 15 631 700 000
4 Зараховано зобов’язання за раніше відображеним податковим кредитом 644 631 70 000
5 Відображено податковий кредит на підставі податкової накладної постачальника 641 631 70 000
6 Зараховано часткова передоплата із зобов’язанням за отриманим обладнанням 631 681 350 000
7 Видано вексель постачальнику 631 621 490 000
8 Отримано від Мінагрополітики повідомлення про оплату векселя 621 482 490 000
9 Одночасно з попереднім записом визнано дохід майбутніх періодів 482 69 490 000
10 Обладнання введено в експлуатацію 10 15 700 000
11 Нарахована амортизація обладнання 23, 91 тощо 131 11 000
12 Визнано дохід від отриманої допомоги 69 745 7 700

 

Допомога на відшкодування понесених поточних витрат. Відповідно до п. 19 П(С)БО 15 «Доходи» цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, визнається дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу. Окрім того, відповідно до п. 16 П(С)БО 15 «Доходи» цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

В нашій ситуації ФГ спершу несе відповідні витрати, які підтверджують виконання умов фінансування. А потім отримує часткову їх компенсацію. Причому точна суми компенсації, яку отримає ФГ, стане відомою в момент отримання на поточний банківський рахунок. Це означає, що дохід від отриманої допомоги слід відображати в момент її отримання на банківський рахунок:

 • Дт 311 Кт 482 — сума отриманої допомоги;
 • Дт 482 Кт 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів» — одночасно з попереднім записом.

В такому порядку відображається допомога, отримана за першим (часткова компенсація вартості закупленого насіння) і п’ятим (здешевлення кредитів) напрямком отримання допомоги.

Податок на прибуток. Основою для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат, визначений за даними бухгалтерського обліку (див. пп. 134.1.1 ПКУ). Причому податкові різниці для нашої ситуації ПКУ не встановлює.

Єдиний податок першої-третьої груп. До складу доходів платника єдиного податку не включаються суми коштів цільового призначення, що надійшли з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм (див. пп. 4 п. 292.11 ПКУ).

Отже, отримана допомога не включається до складу доходів ФГ, які є платниками єдиного податку першої — третьої груп.

Єдиний податок четвертої групи. Обсяг отриманої допомоги не впливає на оподаткування єдиним податком четвертої групи, оскільки об’єктом оподаткування є площа відповідних земельних ділянок (див. п. 292-1.1 ПКУ).

Але однією з умов перебування на четвертій групі в поточному році є дотримання частки сільгосптоваровиробництва не менше 75% в попередньому році (див. пп. 14.1.262, пп. 4 п. 291.4 ПКУ). Такий розрахунок виконують у Розрахунку частки, форма якого затверджена Наказом Мінфіну від 26.12.2011 р. № 772. У цій формі наведені також і особливості розрахунку, джерелом інформації для якого є дані бухгалтерського обліку (див. підк. 108.02.01 ЗІР). Відповідно до даних рядка 3.1 Розрахунку, сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки зменшують загальну суму доходу сільгосптоваровиробика з метою розрахунку частки сільгосптоваровиробництва. Фактично йдеться про суму допомоги, яка включена до складу доходів — віднесена на рахунок 718 та 745. Таким чином, сума одержаного з державного бюджету цільового фінансування не впливає на розрахунок частки.

Вище ми зазначали, що показник чистого доходу відображається у Звіті про фінансові результати (для юридичних осіб) чи у відповідній Книзі обліку доходів і витрат (для фізичних осіб підприємців)

Олександр Золотухін,
консультант з оподаткування і бухгалтерського обліку