Отримати високий врожай сільськогосподарських культур можна лише за умов використання якісного посівного насіннєвого матеріалу і чіткого дотримання технології їх вирощування. Це аксіома ефективного ведення агробізнесу.

Аналіз ємності ринку

Орієнтовна середньорічна потреба аграрного сектору України у насінні сільськогосподарських культур становить близько 2,5-3 млн тонн, а його ринкова ємність за експертною оцінкою близько 35-45 млрд грн або понад 1 млрд дол. США. Основний сегмент цього ринку формує насіння посівного матеріалу зернових культур, адже під ними сьогодні зайнято 53,2 % від усіх посівних площ в країні, а також олійних культур, площі під якими становлять відповідно 33,3 %. Саме ці дві групи сільськогосподарських культур представляють найбільший інтерес для виробників насіння.

NB: Ринок насіння розвивається як один із найбільш динамічних сегментів вітчизняного аграрного сектору, що істотно не залежить від стану економіки чи курсових коливань національної валюти.

Здебільшого аграрії останніми роками намагаються суттєво не економити на придбанні насіння, адже добре розуміють, що отримати високий врожай сільськогосподарських культур можна лише за умов використання якісного посівного насіннєвого матеріалу і чіткого дотримання технології їх вирощування. І це вже стало для багатьох з них аксіомою організації ефективного ведення агробізнесу.

Оцінити реально масштаби ємності формування українського ринку насіння впродовж останніх років та обґрунтувати очікуваний прогноз його розвитку можна за даними аналізу економічних рахунків сільського господарства (рахунок виробництва та рахунок утворення доходу).

Так, впродовж 2012-2015 рр. у фактичних цінах ємність ринку зросла загалом майже вдвічі — з 18,3 млрд грн у 2012 р. до 35,2 млрд.грн у 2015 р. При збереженні наявної стійкої тенденції динаміки росту очікувана його потенційна ємність у 2017 р. може скласти 46,2 млрд грн (діагр. 1).

Діагр. 1 Динаміка росту ринку насіння в Україні за 2012-2015 рр. та експертна прогнозна оцінка екстраполяції його ємності на 2016/2017 рр.

Економічна сфера насінництва є одним із найбільш привабливих і динамічно зростаючих сегментів ринку матеріально-технічних ресурсів для аграрного виробництва, що має стабільний гарантований платоспроможний попит та значний потенціал розвитку.

Пропозиція

Пропозицію насіння на ринку формують як іноземні, так і вітчизняні компанії. Адже на відміну від інших аграрних ресурсів, в Україні досить розвинене вітчизняне виробництво насіння, що за критеріями якість-ціна вже на рівних конкурує із продукцією багатьох провідних іноземних компаній.

Пропозиція на українському ринку формується як насіння вітчизняної селекції батьківських форм, так і безпосередньо від насіннєвих господарств, які займаються розмноженням вихідного матеріалу, а також насіннєвих заводів. Останні спеціалізовано займаються спеціальною підготовкою насіння до відповідного товарного вигляду, зокрема його калібруванням, протруєнням, обробкою та фасуванням.

Окрему і досить поширену категорію становлять дистриб’ютори і дилери з їх розвиненими мережами для збуту насіння. Вони як правило представляють одну або декілька відомих світових або вітчизняних компаній—виробників насіння і посівного матеріалу сільськогосподарських культур.

Моніторинг ринку свідчить, що основними його учасниками є декілька десятків відомих іноземних і вітчизняних компаній, а також наукових установ, що займаються селекцією та виробництвом насіння різних генерацій.

 

Компанія (установа) / виробник (оригінатор)Напрям (культури)Компанія (установа) / виробник (оригінатор)Напрям (культури)
ІноземніУкраїнські
Bayerкукурудза, сорго, ріпак, соняшник, овочіІнституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНцукрові і кормові буряки, кормові трави, біоенергетичні культури, пшениця, просо, горох
Syngentaкукурудза, сорго, соняшник, ріпак, овочіМиронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААНпшениця, ячмінь, тритикале, просо
KWSпшениця, ячмінь, жито, соняшник, ріпак, цукрові буряки, біоенергетичні культуриСелекційно-генетичний інститут — Національний центр насіннєзнавства та сортовивченняпшениця, ячмінь, горох, нут, кукурудза, соняшник, соя, люцерна, еспарцет, сорго
Limagrainкукурудза, соняшник, ріпак, льон, пшениця, ячмінь, горохІнститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНпшениця, тритикале, ячмінь, жито, горох, просо, кукурудза, соняшник, квасоля, соя
DuPont Pioneerріпак, сорго, кукурудза, соняшникДУ Інститут зернових культур НААН Українипшениця, ячмінь, кукурудза, горох, сочевиця, нут, чина, квасоля, соя, сорго
Saatbau Linzпшениця, ячмінь, кукурудза, соя, ріпакІнститут олійних культур НААНсоя, льон, соняшник, ріпак, гірчиця, рижій, сафлор, кунжут, рицина
Monsantoкукурудза, ріпак, овочіВсеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)кукурудза, ячмінь, спельта, нут, соя, соняшник, льон
Еuralisкукурудза, соя, сорго, соняшник, соргоІнститут фізіології і генетики рослин НААНпшениця, гречка, горох, кукурудза, соя
NPZ-Lembkeпшениця, ячмінь, горох, соя, ріпак, кінські боби, люцернаІнститут зрошуваного землеробства НААНпшениця, ячмінь, ріпак. соя
Saaten Union Gmbhпшениця, ячмінь, овес, жито, горох, кукурудза, соняшникІнститут овочівництва і баштанництва НААНовочі, насіння баштанних культур
Hyland seedsсояНаціональний науковий центр «Інститут землеробства НААН»пшениця, жито, тритикале, ріпак, гірчиця, редька олійна
Deutsche Saatveredelung AG (DSV)пшениця, ячмінь, ріпак, соя, льон, кормові і газонні травиІнститут кормів та сільського господарства Поділля НААНкормові і газонні трави, пшениця, ячмінь, тритикале, соя, ріпак
SEVITAсояКіровоградська ДСГДС НААНячмінь, кукурудза, соя, еспарцет, коріандр
Bramhill seedsсояГрупа компаній «МАЇС»кукурудза, садівництво
SakatовочіКомпанія «МАЇС»кукурудза, соняшник
ClauseовочіНВФ «Соєвий вік»соя, соняшник, пшениця, кукурудза
Bejo zadenовочіТОВ «Науково-Виробнича Агрокорпорація «Степова»пшениця, ячмінь, кукурудза

 

Попит

Попит на насіння і посадковий матеріал сьогодні формують близько 47 тисяч агроформуваннь різних організаційно-правових форм господарювання та майже 4,5 млн особистих селянських господарств населення. Останні використовують понад 5 млн га сільськогосподарських угідь і є потенційно привабливим ринком для збуту невеликих партій насіння.

NB: В українських аграрних підприємствах питома вага вартості насіння і посадкового матеріалу у структурі матеріальних витрат на виробництво продукції рослинництва в середньому становить майже 17 %. При цьому ця частка для різних культур істотно коливається — від 11,1 % в пшениці і до 21 та 21,2 % відповідно в соняшнику та кукурудзи.

На формування попиту насіння на ринку впливає декілька чинників. Насамперед, це структура посівних площ і стан збереження озимих культур. Адже у випадку поганої перезимівлі їх і часткової втрати зростає попит на ярі сільськогосподарські культури для пересіву. Останніми роками значний вплив справляють глобальні тренди кон’юнктури світового аграрного ринку, які зумовлюють переорієнтацію товаровиробників на вирощування більш ліквідних та прибуткових культур — кукурудзи, соняшнику, сої та ріпаку. Попит на це насіння є стабільним, однак і конкуренція в цьому сегменті значно вища.

Ціни

Цінова ситуація на ринку насіння визначається попитом і пропозицією на основні сільськогосподарські культури, а також окремий вплив справляє курсові коливання національної грошової одиниці. Адже досить значну частку ринку формує імпортний насіннєвий матеріал кукурудзи, соняшнику і ріпаку.

У IV кварталі 2017 р. за даними аналізу ринку середні ціни на насіння озимих зернових культур порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 15-25 % в залежності від його генерації та виробника. Поряд з цим на ринку насіння посівного матеріалу сьогодні спостерігається досить значна конкуренція через наявність пропозиції якісної продукції як українських, так і іноземних компаній. Завдяки цьому цінова ситуація є більш передбачуваною, ніж на ринках інших матеріально-технічних ресурсів.

Ю.В. Кернасюк,
канд. екон. наук, старший науковий співробітник лабораторії маркетингу,
економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності
Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН