В експертному середовищі вже не один рік існує стійка думка, що вирощувати картоплю в промислових товарних масштабах економічно невигідно. Водночас, якщо займатися додатково її переробкою, а також зберіганням в спеціально обладнаних сховищах, то можна отримати доволі високий рівень прибутковості.

Товарним виробництвом картоплі вже традиційно впродовж багатьох років займаються в господарствах населення, тоді як частка її пропозиції від аграрних підприємств на ринку не перевищує 1-3 %. Пояснюється це тим, що ця сільськогосподарська культура є досить трудомісткою при вирощуванні, а ринок її збуту у значній мірі обмежений внутрішнім попитом та низькою платоспроможністю споживачів.

NB: Останніми роками посівні площі під картоплею почали скорочуватися, зокрема досить високими темпами, передусім, у сільськогосподарських підприємствах. Зокрема, за період із 2014 р. по 2018 р. посівні площі в усіх категоріях господарств зменшилися загалом із 1367,9 тис. га до 1318,8 тис. га, у тому числі безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах, відповідно із 29,7 тис. га до 16,2 тис. га, тобто майже вдвічі.

Динаміка посівних площ під картоплею в усіх категоріях господарств України. Джерело: Складено на основі власних розрахунків автор.
Займатися агробізнесом з вирощування картоплі складно через сезонні особливості ціноутворення на ринку і порівняно високу конкуренцію зі сторони мільйонів господарств населення, які вже досить тривалий час спеціалізуються на товарному її виробництві.

Більш маржинальним вирощування картоплі може зробити тільки переробка

Водночас, підвищити маржинальність можливо за рахунок застосування стратегії продуктової диверсифікації через формування ланцюгу нової доданої вартості. Насамперед, її можна отримати в процесі переробки картоплі, а також зберігання в спеціальних сховищах.

Як свідчить аналіз даних балансу картоплі, останніми роками зростає частка картоплі, що надходить на переробку. Зокрема, якщо в 2000 р. на переробку спрямовували лише 220 тис. тонн картоплі або близько 1,1 % від усього обсягу її виробництва, то в 2010 р. уже 14,5 %, а в 2017 р. 15,1 % (табл. 1).

Таблиця 1. Баланс картоплі в Україні, тис. тонн

 Статті                                  Роки

балансу                 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017
Виробництво 19838 19462 18705 22259 23693 20839 21751 22208
Зміна запасів на кінець року 2951 -100 -410 -641 1211 -937 374 376
Імпорт 11 5 30 23 40 17 27 24
Усього ресурсів 16898 19567 19145 22923 22522 21793 21404 21856
Експорт 1 6 8 16 17 15 5 18
Витрачено на корм 4872 5985 5606 7377 6970 6538 6769 6821
Витрачено на посадку 5145 5128 4897 5660 5600 5416 5490 5565
Втрати та переробка на нехарчові цілі 220 2062 2720 3709 3824 3799 3174 3361
Фонд споживання 6660 6386 5914 6161 6061 5892 5966 6091
у розрахунку на 1 особу, кг 135,4 135,6 128,9 135,4 141,0 137,5 139,8 143,4
Частка переробки, % 1,1 10,6 14,5 16,7 16,1 18,2 14,6 15,1

Джерело: Складено автором за даними Держслужби статистики України

Переробка картоплі значною мірою вирішує проблему зниження її втрат при зберіганні, які можуть сягати до 20-30 % від усього обсягу, а також збуту в умовах перенасичення внутрішнього агропродовольчого ринку.

NB: Нині сучасні технології і обладнання дозволяють переробляти картоплю на різноманітні напівфабрикати, готові сушені і консервовані продукти, а також заморожувати її для подальшого використання. Крім цього картопля є сировиною для виробництва крохмалю, спирту, глюкози, гідролу та інших речовин (картопляний протеїн, харчові волокна).

Ринкові ціни на окремі продукти переробки картоплі є досить високими, щоб окупити інвестиції у цей напрям агробізнесу. Зокрема, картопляний крохмаль на ринку коштує в середньому від 15000 грн/т, тоді як ціна на картопляний протеїн і волокна становить близько 40000 грн/т.Експортні ціни на різні види продуктів переробки картоплі також є досить економічно привабливими для того, щоб займатися переробкою (табл. 2).

Таблиця 2. Зовнішня торгівля України картоплею та продуктами її переробки за січень-червень 2018 р.
Найменування товару за УКТЗЕД Експорт Імпорт
кількість, кг ціна 1 кг, дол. США вартість, тис. дол. США кількість, кг ціна 1 кг, дол. США вартість, тис. дол. США
1105000000 борошно, крупи, порошок, пластівці, гранули з картоплі 70,2 4,360 0,3 21684,5 1,459 31,6
1108130000 крохмалі; інулін: –  картопляний 21752,8 1,326 28,9 2105796,5 0,701 1475,2
2004100000 – картопля 99968,0 0,527 52,6 8306355,2 0,896 7445,2
2005200000 – картопля 2981338,5 3,010 8972,9 7363630,9 2,496 18376,1
701000000 картопля, свіжа або охолоджена 7905876,2 0,201 1585,4 5549091,5 0,529 2934,4
710100000 – картопля 7370,5 0,746 5,5

Джерело: Складено автором за даними Держслужби статистики України

Формування ланцюга нової доданої вартості при переробці картоплі включає декілька рівнів в процесі просування її продуктової стратегії:

  • перший простий рівень переробки, де кінцевим продуктом є очищена пастеризована або стерилізована картопля;
  • другий рівень поглибленої переробки включає виробництво готових харчових продуктів із картоплі, таких як чіпси, картопля-фрі, картопляні пластівці та снеки;
  • третій рівень представляє виробництво продукції високого переділу із більш глибокою переробкою, що включає різні види картопляного крохмалю та інші речовини.
Яка реальна окупність інвестицій?

Однак, майже кожного аграрія цікавить питання: наскільки економічно вигідно займатися переробкою картоплі та яка реальна окупність інвестицій у придбання відповідного технологічного устаткування і обладнання.

Насамперед, сьогодні на ринку воно представлено різними торговими марками як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Є цілі виробничі комплекси під будівництво окремого переробного підприємства, наприклад для виробництва крохмалю, а є також і спеціалізовані лінії різної глибини переробки картоплі. Їх вибір залежить від цілей та фінансових можливостей.Для прикладу, вартість автоматизованої лінії іноземного виробництва для стерилізації картоплі і вакуумного її пакування у спеціальні пластикові мішки потужністю 500-2000 кг за 1 годину роботи може коштувати орієнтовно в цінах 2018 р. близько 1 млн грн. Окупність інвестицій у її придбання буде залежати від рівня завантаження обладнання і вибраної цінової маркетингової стратегії продажу готової продукції на ринку (табл. 3).

Таблиця 3. Аналітична бізнес-оцінка економічної ефективності інвестицій у переробку картоплі із її очищенням, стерилізацією і вакуумним пакування в спеціальні пластикові мішки (операційний прибуток показано в тис. грн)
Обсяг переробки картоплі Період роботи обладнання технологічної лінії, місяців
1 2 3 4 5 6
Очікуваний прибуток на 1 кг готової продукції (залежить від вибору цінової маркетингової стратегії), грн
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
500 кг/год. 80 160 160 320 240 480 320 640 400 800 480 960
600 кг/год. 96 192 192 384 288 576 384 768 480 960 576 1152
700 кг/год. 112 224 224 448 336 672 448 896 560 1120 672 1344
800 кг/год. 128 256 256 512 384 768 512 1024 640 1280 768 1536
900 кг/год. 144 288 288 576 432 864 576 1152 720 1440 864 1728
1000 кг/год. 160 320 320 640 480 960 640 1280 800 1600 960 1920
1100 кг/год. 176 352 352 704 528 1056 704 1408 880 1760 1056 2112
1200 кг/год. 192 384 384 768 576 1152 768 1536 960 1920 1152 2304
1300 кг/год. 208 416 416 832 624 1248 832 1664 1040 2080 1248 2496
1400 кг/год. 224 448 448 896 672 1344 896 1792 1120 2240 1344 2688
1500 кг/год. 240 480 480 960 720 1440 960 1920 1200 2400 1440 2880
1600 кг/год. 256 512 512 1024 768 1536 1024 2048 1280 2560 1536 3072
1700 кг/год. 272 544 544 1088 816 1632 1088 2176 1360 2720 1632 3264
1800 кг/год. 288 576 576 1152 864 1728 1152 2304 1440 2880 1728 3456
1900 кг/год. 304 608 608 1216 912 1824 1216 2432 1520 3040 1824 3648
2000 кг/год. 320 640 640 1280 960 1920 1280 2560 1600 3200 1920 3840

Джерело: Власні експертні розрахунки автора

Як можна побачити із аналізу даних табл. 3, розмір прибутку від простої переробки картоплі шляхом первинного очищення, стерилізації та вакуумного пакування для подальшої реалізації на ринку буде залежати від потужності роботи її обладнання на технологічній лінії та періоду його завантаження.

NB: У розрахунках враховано стандартний графік роботи працівників впродовж 5-ти днів на тижні та загальним балансом робочого часу 160 годин за 1 календарний місяць. При цьому фінансова окупність інвестицій для вказаної автоматизованої лінії із переробки картоплі за умов отримання орієнтовного прибутку в сумі 1 грн на кожен кілограм готової продукції може бути забезпечена при завантаженні лінії на рівні не менше 1800 кг за 1 годину впродовж 4-х місяців її експлуатації.

Тобто, придбавши вказану технологічну лінію із переробки картоплі, аграрій впродовж року за умов вибору ефективної маркетингової стратегії збуту продукції може повернути вкладені інвестиції та вийти на прибутковий рівень економічної діяльності.

 Ю.В. Кернасюк, канд. екон. наук, старший науковий співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram