Cорти рослин належать до особливої форми інтелектуальної власності, права на які охороняються відповідними міжнародними угодами і законодавчими актами держави. При цьому використання сорту або будь-які дії щодо нього потребують дозволу власника патенту або, за його відсутності, власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

NB: Як зазначають у Держпродспоживслужбі, суб’єкти насінництва та розсадництва в своїй роботі повинні керуватись законом України «Про охорону прав на сорти рослин», який регулює майнові і немайнові відносини, що виникають у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом нових сортів рослин. Цим Законом передбачено  питання охорони інтелектуальної власності сортів рослин та процедуру передачі власником сорту майнового права на сорт і передачу права використання сорту з виплатою відповідної компенсації (роялті) власнику сорту.Право на поширення сорту в Україні виникає після прийняття рішення про занесення його до Реєстру сортів та отримання « Свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин».

Автором сорту є особа, яка його створила. При цьому власник сорту (не обов’язково автор) може: передати своє майнове право на сорт на підставі договору будь-якій особі, яка стає його правонаступником;  заповісти своє майнове право на сорт у спадщину; видати будь-якій особі дозвіл на використання сорту на підставі ліцензійного договору.

За ліцензійним договором власник сорту (ліцензіар) передає право на використання сорту іншій особі (ліцензіату) , яка бере на себе зобов’язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію.

Власник сорту має виключне право на використання власного сорту і на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами. Таким чином можна заборонити  виробництво або відтворення ( з метою розмноження);  доведення до кондиції з метою розмноження; пропонування до продажу; вивезення за межі митної території України чи ввезення в Україну.

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram