Непростий рік

У 2017 році соя як ніколи проявила себе за надзвичайно складних погодно-кліматичних умов року в різних зонах країни. За даними статистичного аналізу підсумків сільськогосподарського виробництва в Україні з усієї зібраної площі було отримано середній показник врожайності 1,97 т/га, а в окремих регіонах країни він наблизився і навіть перетнув рівень понад 3 т/га. Вказаний показник загалом є на 14,3 % нижчим проти 2016 року.

NB: Для агробізнесу нині стає актуальною проблема впливу на сільське господарство глобальних кліматичних змін, що потребує пошуку нових стратегій його адаптації до зазначених умов виробничої діяльності.

Аналізуючи зональні відмінності продуктивності сої в 2017 році можна побачити, що суттєвої різниці в показнику її середньої урожайності у степовій і лісостеповій зоні не спостерігалося. Навіть, якщо враховувати, що це лише дані за один рік, який є багато в чому не схожим і аномальним за погодно-кліматичними умовами, вище означене змушує вітчизняних аграріїв до пошуку шляхів адаптації її вирощування через вдосконалення технології та підбору сортів.

Варто окремо зазначити, що це може також свідчити про тенденції, коли існуючі відмінності між лісостеповою і степовою зонами внаслідок дії фактору кліматичних змін поступово будуть все менш чіткими та в подальшому нівелюватимуться.

NB: Цікаво, що у таких регіонах як Полісся, показник врожайності сої є на 23-25 % вищим, ніж в Степу та Лісостепу.

Зональні аспекти виробництва сої в Україні за даними аналізу попередньої статистичної інформації за 2017 р.
Природно-кліматична зона Зібрана площа,
тис. га
Обсяг виробництва,
тис. тонн
Урожайність,
тонн з 1 га
Полісся 450,5 1043,1 2,32
Лісостеп 1199,4 2230,1 1,86
Степ 326,3 617,2 1,89
Україна 1976,2 3890,4 1,97

Джерело. Складено за попередніми даними Державної служби статистики України

Досить високі показники середньої урожайності сої отримали аграрії Закарпатської (3,66 т/га), Херсонської (2,98 т/га), Тернопільської (2,65 т/га), Запорізької (2,57 т/га), Івано-Франківської (2,51 т/га), Рівненської (2,49 т/га), Хмельницької (2,47 т/га), Житомирської (2,36 т/га) і Львівської (2,33 т/га) областей (діагр. 1).

Джерело. За оперативними даними Державної служби статистики України
Ранжування окремих регіонів України із високим рівнем середньої урожайності сої в 2017 р., т/га

Однією з основних причин суттєвого зниження урожайності сої, зокрема в окремих регіонах степової і лісостепової зони — Дніпропетровській (1,20 т/га), Кіровоградській (1,13 т/га), Миколаївській
(1,09 т/га) та Харківській (1,06 т/га) областях, стали несприятливі погодні умови.

NB: Весняні заморозки зумовили пізній посів сої, а недоотримання істотної кількості опадів та тривала аномальна спека зумовила уповільнення розвитку рослин. Все це в сукупності негативно вплинуло на нинішній врожай сої у вказаних регіонах країни.

У цілому виробництво сої минулого року стало майже на 9 % меншим порівняно із аналогічним показником минулого року, зокрема, у регіонах степової зони — на 17,8%, лісостепової — 14,4 %, тоді як в Поліссі очікуваний її валовий збір зріс на 13,4 %.

Відтак, на сьогодні головне задля зменшення ризиків і адаптації до кліматичних змін варто спрямувати зусилля на удосконалення технології вирощування сої, використання якісного посівного матеріалу посухостійких і районованих сортів, а також правильного підбору їх за групами стиглості та застосування інтегрованої системи захисту рослин.

Цінові тренди

В Україні за підсумками соєвого сезону 2017 року відбулося зменшення її виробництва, тоді як з огляду на наявний ринковий попит закупівельні ціни зросли. Певний вплив на їх зміну мають як внутрішні фактори (очікуваний врожай, курс національної валюти), так і зовнішні, зокрема котирування цін на світових товарних біржах.

NB: Торгівля соєвими ф’ючерсами проводиться на Чиказькій товарній біржі через спеціалізовану електронну систему Globex, що є її підрозділом, а також через мережу бірж і клірингових палат для фінансових та товарних ринків. Для торгівлі на біржі доступні два види майбутніх контрактів на соєві боби: стандартний та міні-контракт.

Стандартні ф’ючерсні контракти на соєві боби торгуються під тікером ZS. Ціна такого контракту встановлена в цінах за 1 бушель соєвих бобів із мінімальним зміною ціни (тік) 0,25 центів США.

До середини вересня спостерігалося незначне зниження цін ф’ючерсів на соєві боби. Це було викликано очікуваннями щодо прогнозних показників врожаю сої у Бразилії та Аргентині, а також його корегуванням в сторону збільшення для США. Впродовж жовтня-листопада світові ціни на соєві боби стабілізувались, залишаючись на високому рівні.

На початку грудня 2017 року після незначного зниження ціна СВОТ ф’ючерсів на сою зросла і перевищила 1000 центів США за 1 бушель або в перерахунку на 1 тонну близько 368 доларів США.

Джерело: www.tradingview.com
Динаміка котирування цін ф’ючерсів на соєві боби в другому півріччі 2017 року-на початку 2018 року (центів США за бушель, СВОТ: 1 бушель ≈ 27,2 кг)

Потім упродовж усього грудня 2017 року відбулося зниження світових біржових цін — ф’ючерсів на сою.

NB: Середня внутрішня ціна на сою впродовж 2017 року зросла незначним чином лише на 2 %-5 % і наблизилася до 11600 грн. У січні 2018 року ціна на сою підвищилася до 12600 грн, що не в останню чергу пояснюється зростанням валютного курсу долара.

Водночас, з урахуванням певних очікувань щодо зниження обсягів внутрішнього виробництва сої та можливого підвищення світових цін її зростання в Україні є доволі прогнозованими в першій половині 2018 року. Певний вплив на цінову кон’юнктуру ринку сої буде справляти також і ситуація на валютному ринку.

NB: Загалом у 2017 році, за даними митної статистики, середня експортна ціна 1 т соєвих бобів із України (обсяги поставки на світові аграрні ринки досягли 2866,5 тис. тонн на загальну суму 1059,6 млн доларів США) становила 369,6 доларів США.

Основний і найбільший обсяг експорту українських соєвих бобів припав на Туреччину (26,7 %), Іран (15,8 %), Єгипет (14,3 %), які вже багато років є традиційними ринками збуту, а також в інші країни світу (43,2 %).

Упродовж останніх 15 років соя перебуває в мейнстримі розвитку українського сільського господарства завдяки високій рентабельності вирощування і стабільному попиту внутрішнього та світового аграрного ринку. Однак глобальні кліматичні зміни нині змушують аграріїв вести пошук стратегічних рішень із адаптації до цих умов технології її вирощування для зменшення ризиків і економічних втрат.

Українські агровиробники мають усі можливості, зокрема, природно-кліматичні, для збільшення врожайності сої.

NB: При середній урожайності сої у 2017 р. в межах майже 2,0 т/га потенціал українських сортів за умов дотримання технології вирощування та оптимального використання сортового складу насіння різних груп стиглості за відповідних прогнозованих погодно-кліматичних умов становить не менше 3,5-4,0 т/га.

Одним із перспективних напрямків в умовах кліматичних змін є застосування зрошення. За багаторічними статистичними даними загалом в країні урожайність вирощування сої на поливі є вищою на 0,9-1,5 т/га порівняно із середнім її рівнем. Зокрема, це підтверджують попередні підсумки урожайності вирощування сої в 2017 році на прикладі Херсонської області, де її показник становить майже 3 т/га, що в 1,5 разу більше за середній рівень по країні.

Ю.В. Кернасюк,
канд. екон. наук, старший науковий співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН