Високоврожайні технології для соняшнику можуть стати проблемою для озимої пшениці

Виробнича технологія Clearfield® — це унікальна комбінація гербіциду Євро-Лайтнінг® і високоурожайних гібридів соняшнику, стійких до цього гербіциду. Подібною до неї є і технологія ExpressSun™. За цією технологією для сівби використовують гібриди соняшнику компанії Дюпон Піонер (PR 63LE10, PR 63LE113, PR 64LE25, PR 64 LE99, PR 64LE 118), які є стійкими до гербіциду Експрес® 75 в.г. виробництва компанії Дюпон™.

При цьому необхідно враховувати те, що, починаючи з року, наступного після посіву, насіння гібридів соняшнику, яке використовувалося для сівби за технологіями Clearfield® і ExpressSun™, і осипалося під час збирання врожаю, тобто падалиця, буде стійким до дії гербіцидів — інгібіторів ферменту ацелоктатсинтетази (ALS inhibitor), похідних сульфанілсечовини, імідазолінонів, тріазолпіримідинів. Тому, для контролю цієї падалиці під час вирощування культури, наступної у сівозміні, зокрема і пшениці озимої, необхідно застосовувати гербіциди з іншим, ніж ALS, механізмом дії. Такі гербіциди вносять як окремі препарати, так і поєднуючи у бакових сумішах з гербіцидами з ALS-механізмом дії. Якраз суміші гербіцидів забезпечать високу технічну ефективність обмеження чисельності падалиці гібридів соняшнику.

NB: Восени, не раніше ніж за три тижні до посіву пшениці озимої, для контролю стійкої падалиці соняшнику (Clearfield®, ExpressSun™) і звичайної рекомендовано вносити гербіциди на основі таких діючих речовин: гліфосат у поєднанні з 2,4-Д або гліфосат у поєднанні з дикамбою.

Препарати та рекомендації для захисту

Перед сівбою. Гербіциди на основі поєднання двох діючих речовин гліфосату з дикамбою доцільно застосовувати не пізніше, ніж за один тиждень до сівби культури. Обприскування посівів баковою сумішшю, до складу якої входять дві діючі речовини гліфосат з дикамбою, необхідно здійснювати за умов високої вологозабезпеченості ґрунту та активності його мікрофлори для безпечної інактивації діючої речовини дикамба. Мікробіологічна інактивація діючої речовини дикамба до безпечного рівня відбувається за наявності достатньої кількості опадів, більше 15 мм, які пройдуть за сім днів до сівби культури. Під час застосування бакової суміші, до складу якої входить діюча речовина дикамба, 240 г/га, термін до сівби повинен становити не менше чотирнадцяти днів.

Крім того, восени за три тижні до сівби пшениці озимої для контролю падалиці соняшнику, який вирощувався за технологією Clearfield®, також рекомендовано вносити бакові суміші гербіцидів на основі поєднання таких діючих речовин: гліфосат з 2,4-Д ефіром; гліфосат з бромоксиніл октаноатом. Обприскування баковими сумішами з гербіцидами на основі 2,4-Д здійснюють за три тижні до сівби пшениці озимої, дотримуючись умов, необхідних для діючої речовини дикамба.

Також у цей період застосовують бакові суміші, до складу яких входять діючі речовини гліфосат та МЦПА або гліфосат у формі різних солей.

Зменшення чисельності падалиці гібридів соняшнику стійких до дії гербіциду Експрес® 75 в.г. у посівах зернових колосових культур, зокрема і пшениці озимої, доцільно застосовувати гербіциди на основі таких діючих речовин: трибенурон-метил, 562,5 г/кг, у поєднанні з тифенсульфурон-метилом, 187,5 г/кг, а також трибенурон-метил, 250 г/кг, у поєднанні з тифенсульфурон-метилом, 500 г/кг.

Післясходовий захист. Гербіциди на основі поєднання діючих речовин трибенурон-метил з тифенсульфурон-метилом належать до післясходових гербіцидів системної дії, дві діючі речовини яких швидко (впродовж 3-х годин після обприскування) зупиняють поділ клітин чутливих видів бур’янів, зокрема і падалиці, у результаті чого їх ріст зупиняється. Завдяки цьому усувається конкурентний вплив бур’яну на культуру, та створюються сприятливі умови для її росту і розвитку внаслідок доступності в необхідній кількості та формі елементів  живлення, води й світла. Ознаки дії таких препаратів будуть видимі через 5-8 днів, а повна загибель відбудеться через 10-25 днів. Тепла і волога погода пришвидшуватиме процес системної дії препаратів, а прохолодна й суха — сповільнюватиме його.

NB: Гербіциди, у формуляцію яких входять вищезазначені діючі речовини, мають високу селективність по відношенню до культури. Застосовують їх починаючи з фази розвитку 2-3 і до появи прапорцевого листка у культури. Такі гербіциди ефективні в мовах +5°С середньодобової температури повітря.

Для контролю падалиці (технологія ExpressSun™) у посівах зернових колосових культур рекомендовано застосовувати гербіциди на основі діючих речовин трибенурон-метил, 562,5 г/кг, у поєднанні з тифенсульфурон-метилом, 187,5 г/кг, з нормою витрати 20-25 г/га. У цю суміш доцільно додавати гербіциди на основі діючої речовини дикамба, а також додавати гербіциди на основі діючих речовин дикамба з 2,4-Д, крім того додавати гербіциди на основі діючої речовини 2,4-Д у формі ефіру.

Обмеження шкідливості падалиці соняшнику здійснюють за допомогою застосування для обприскування бакової суміші, у складі якої поєднано такі діючі речовини: метсульфурон-метил, 600 г/кг, з трибенурон-метилом, 750 г/кг, з дикамбою, 120 г/л, з 2,4-Д диметиламінною сіллю, 344 г/л, а також з дихлорфеноксиоцтовою кислотою (у формі 2,4-Д етилгексилового ефіру) з додаванням Тренду® 90 (200 мл/га). У посівах пшениці озимої такий препарат застосовують з нормою витрати 8-10 г/л, починаючи з фази 2 листки до початку трубкування рослин культури. Основний компонент цієї суміші, проявляючи системну дію на рослини бур’янів через листя та корені, і маючи ґрунтову активність, впливає на фермент ацетолактатсинтазу (АЛС), зупиняє поділ клітин, внаслідок цього через кілька годин після обприскування ріст рослин бур’янів зупиняється. Хлороз і некроз листкової поверхні бур’янів проявляється через 5-7 днів, а повна загибель відбувається через 2-3 тижні після внесення цієї бакової суміші. Активність бакової суміші препаратів на основі зазначених вище діючих речовин проявлятися за температури повітря від + 5°C.

 Восени падалицю соняшнику ExpressSun™ у посівах пшениці озимої рекомендовано контролювати застосовуючи післясходовий гербіцид на основі поєднання двох діючих речовин 2-етилгексилового ефіру 2,4-Д, 452,42 г/л, з флорасуламом, 6,25 г/л. Обприскують посіви восени, а також весною, під час фази кущення культури з нормою витрати 0,4-0,6 л/га. Гербіцидна дія препаратів на основі цих діючих речовин ефективна за низьких температур повітря, а саме від +5-6°С.

Також для контролю стійкої падалиці соняшнику (Clearfield®, ExpressSun™) і звичайної доцільним буде застосування гербіцидів на основі трьох діючих речовин тифенсульфурон-метилу, 300 г/кг, у поєднанні з  трибенурон-метилом, 300 г/кг, і у поєднанні з флорасуламом, 100 г/кг. Однією з переваг таких препаратів є те, що вони мають широкий діапазон застосування, зокрема є високоселективними для зернових колосових культур (від сходів до появи прапорцевого листка) і невибагливі до температури повітря (технічна ефективність проявляється від +5 °С). Такі препарати сумісні з більшістю пестицидів і рідких добрив, а також не мають обмежень у сівозміні.

У посівах зернових, зокрема і пшениці озимої, ефективними для обмеження стійкої падалиці соняшнику (Clearfield®, ExpressSun™) і звичайної будуть гербіциди на основі діючої речовини МЦПА у формі солей диметиламінної, натрію та калію, 500 г/л. Такі препарати вносять до прапорцевого листка культури (ВВСН 37) включно.

У фазу кущення. Також рекомендовано обприскувати посіви під час фази кущення культури (за умов високого ступеня забур’янення додавати прилипач на основі олії) гербіциди на основі діючої речовини бентазон, бромоксиніл октаноат або клопіралід. Обприскування останніми здійснювати під час фази кущення до початку фази вихід у трубку культури.

Препарати на основі діючої речовини бентазон проявляють найбільшу технічну ефективність після появи сходів бур’янів, зокрема і падалиці, на початкових фазах їх розвитку. Цей гербіцид має контактну дію, а відтак поглинання препарату відбувається переважно через листкову поверхню, тому дуже важливим є добре покриття та змочування листя бур’янів робочим розчином. Для збереження максимальної технічної ефективності такі гербіциди необхідно застосовувати за шість годин до опадів.

Діюча речовина клопіралід впливає на загальноростові процеси, що відбуваються в рослині. Клопіралід є синтетичною формою натурального рослинного гормону, під час обприскування ця діюча речовина впливає на заміщення і блокування функцій натуральних гормонів рослини. При цьому відбувається перенасичення синтетичним гормоном, що в кінцевому результаті призводить до значних порушень ростових процесів у рослині та, як наслідок, до її загибелі.

Також ефективним буде обприскування баковою сумішшю гербіцидів на основі поєднання таких діючих речовин: бентазон з MЦПА. Вносять такі гербіциди під час фази кущення культури за температури повітря не нижче +10 °С впродовж 7-10 днів. Ефективними в обмеженні шкідливості падалиці були також бакові суміші гербіцидів на основі поєднання таких діючих речовин: МЦПА з клопіралідом, які застосовували під часи фази розвитку культури від трьох листків і за температури повітря не нижче +10 °С впродовж 7-10 днів. Доцільно обприскувати посіви під часи фази кущення культури баковою сумішшю гербіцидів на основі поєднання таких діючих речовин як флорасулам з амінопіралідом.

Падалиця може з’являтись у будь-який період вегетації

Падалиця соняшнику завдає значної шкоди пшениці озимій. Враховуючи насиченість сівозмін цією культурою, контроль падалиці досить актуальний захід в умовах сучасного землеробства.

NB: Контроль падалиці соняшнику ускладнюється тим, що падалиця може сходити у будь-який період вегетації пшениці озимої. Таких сходів (хвиль) упродовж сезону може бути декілька, особливо цьому випадання достатньої кількості опадів.

Уникайте втрат під час збирання і зекономите на гербіцидах у наступному сезоні

Тому найбільш дієвим заходом обмеження шкідливості падалиці в посівах пшениці озимої буде недопущення осипання насіння соняшнику під час збирання його врожаю. Саме завдяки здійсненню профілактичних заходів повинні зводитися до мінімуму втрати врожаю та, відповідно, фінансові затрати на здійснення хімічних заходів контролю падалиці. До профілактичних заходів, які зменшують осипання насіння соняшнику, належить  збирання врожаю насіння за допомогою сучасного, спеціалізованого обладнання, а також застосування спеціального клею Еластик з розрахунку 0,8-1 л/га. Завдяки клею втрат насіння соняшнику практично не буде.

Ігор Сторчоус,
канд. с.-г. наук, спеціально для gh.in.ua