Міністерство юстиції України у Листі  від 04.05.18 р. № 17741/4750-4-18/8.4.4 роз’яснило: і емфітевзис, і право оренди землі є речовими правами, які за своєю правовою природою не можуть одночасно встановлюватись щодо однієї земельної ділянки для різних правонабувачів.


До того ж, чинне законодавство у сфері земельних відносин не передбачає можливості спільного використання земельних ділянок кількома особами на цих умовах.

NB: Відтак, у проведенні державної реєстрації прав може бути відмовлено, зокрема, за наявності суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями.
Варто нагадати, що право користування чужою земельною ділянкою встановлюється договором між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). А оренда землі — засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.