Мінімальна зарплата у 2018 році та прожитковий мінімум

NB: Місячний розмір мінімальної заробітної плати визначено на рівні 3 723 грн, а в погодинному значенні — це 22,41 грн. Крім того, прожитковий мінімум на одну працездатну особу становить 1 762 грн. (див. табл.).

Це означає, що у штатних розписах сільськогосподарських підприємств оклади працівників повинні бути встановлені на рівні не нижче 1 762 грн, а заробітна плата з доплатами, що враховуються при обчисленні її мінімального розміру, повинна становити не менше 3 723 грн. Водночас, відрядні розцінки за виконання сільськогосподарських робіт у перерахунку на погодинні ставки не можуть бути менше 22 грн 41 коп. за годину робочого часу.

Читайте: Рік урізування, або які бюджетно-податкові новації отримали аграрії у 2018 році

 

Прожитковий мінімум та пов’язані з ним виплати
Основні демографічні та соціальні групи населення Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць
з  1 січня З 1 липня з 1 грудня
Загальний показник 1700 грн 1777 грн 1853 грн
діти до 6-ти років 1492 грн 1559 грн 1626 грн
діти від 6 до 18 років 1860 грн 1944 грн 2027 грн
працездатні особи 1762 грн 1841 грн 1921 грн
особи, які втратили працездатність 1373 грн 1435 грн 1497 грн

 

Мінімальний розмір єдиного соціального внеску становить 819 грн 6 коп., а максимальний обмежується максимальною величиною нарахування ЄСВ у 15 мінімальних заробітних плат — 12 825 грн 90 коп.

Розрахунок єдиного соціального внеску
Показник Обчислення Сума, грн
Мінімальний страховий внесок 3723,00 х 22% 819,06
Максимальна база нарахування ЄСВ 3723,00  х 15 55845,00
Максимальний страховий внесок 55845,00 грн х 22% 12825,90

 

Ставки для нарахування і сплати ЄСВ на 2018 рік не змінилися

Розміри ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів
Вид доходів Ставка ЄСВ
Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22%
Винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД Підприємства нараховують і сплачують 22% на суму винагороди
Допомога з ТВП (як перші п’ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби за рахунок коштів ФСС) Підприємства нараховують і сплачують 22% на суму допомоги
Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на ФОП

 

NB: Слід звернути увагу на те, що з 1 січня 2018 року шляхом додавання до ч. 1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI про збір та облік ЄСВ нового пп. 51 членів фермерських господарств внесено до обов’язкових платників ЄСВ. При цьому базою нарахування ЄСВ в них буде сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО. Але сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Читайте: ЄСВ став обов’язковим для усіх фермерів

Члени фермерського господарства звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони: отримують пенсію за віком, є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний квартал, треба до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Таблиця розмірів ЄСВ за членів фермерських господарств
Категорія платника Пільга зі сплати ЄСВ Строк сплати Мінімальний страховий внесок за місяць, грн Звітний період
Члени фермерського господарства Звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу До 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня) 819,06 Звіт за формою № Д5

 

Лікарняні та декретні обмежуються базою нарахування ЄСВ

Змінилися і граничні норми для розрахунку лікарняних та декретних — вони обмежуються мінімальною і максимальною базою для нарахування ЄСВ.

Розрахунок лікарняних та декретних
Обмеження Сума виплат, грн
Мінімальний розмір декретних Середня зарплата за 1 календарний день = 122,31 грн (3723,00 грн ÷ 30,44)
Максимальний розмір лікарняних та декретних на місяць 55845,00

 

Максимальний розмір страхових виплат при страховому стажі менше 6 місяців за останні 12 місяців
Вид страхової виплати Розрахунок Сума, грн.
Лікарняні Середня зарплата за 1 календарний день = 122,31 грн. (3723,00 грн ÷ 30,44) 3723,00
Декретні середня Зарплата за 1 календарний день — 244,61 грн (7446,00 грн ÷ 30,44) 7446,00

 

Які зміни торкнулись податкової соціальної пільги?

NB: Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ (зі змінами, внесеними Законом України від 24.12.2015 909-III) будь-який платник податку може отримати податкову соціальну пільгу (ПСП) в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2018 році — це 1 762 грн*50% = 881,00 грн).

ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку впродовж звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ). При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Податкова соціальна пільга з ПДФО (ПСП з ПДФО) у 2018 році
Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО (п.169 ПКУ) Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП) Сума ПСП з ПДФО, грн Граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги, грн.
Для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 ПКУ) 100% 881 2470
Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ) 100% 881

кількість дітей

2470

кількість дітей

Для платника податку, який (пп. «а», «б» пп.169.1.3 ПКУ):
  а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
  б) утримує дитину-інваліда — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;
150 % 1321,5

кількість дітей

2470

кількість дітей

Для платника податку, який (пп. «в»-«е» пп. 169.1.3 ПКУ):
  в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
  г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;
  ґ) є інвалідом I або II групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;
  д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
  е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після ДСВ, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;
150 % 1321,5 2470
Для платника податку, який (пп. «а»-«ґ» пп.169.1.34 ПКУ):
  а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»;
  б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ;
  в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
  г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
  ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року
200% 1762 2470

 

Оплата відряджень: який максимум?

Відповідно до пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПКУ до оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день, а для відряджень за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ.

Максимальний розмір добових, які не включаються до оподатковуваного доходу фізособи без документального підтвердження
Країна відрядження Максимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження
Україна Не більше 372,30 грн.
Закордон Не більше 80 євро

 

Слід звернути увагу на те, що у 2018 році змінилися суми неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги, вартості навчання працівників, допомоги на поховання, вартості дарунків.

Cтавки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів*
Вид доходу Ставка податку Стаття (пункт, підпункт) ПКУ
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк 18% п. 170.9
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) 18% п. 170.1
Сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти,  підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (11 169 грн = 3 723*3).

ЖОДНИХ ВИМОГ ПРО ТЕ, ЩО ОТРИМУВАЧ — ПРАЦІВНИК ПІДПРИЄМСТВА І ЩО НЕОБХІДНО ВІДПРАЦЬОВУВАТИ 3 РОКИ

18% суми переви-щення пп. 165.1.21.
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 4 940 грн (1 762*1,4*2) 18% пп. «б»
пп. 165.1.22
Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (930,75 грн. = 3 723*25%) 18% суми переви-щення, помноженої на 1,219512 пп. 165.1.39.
База оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих), у тому числі, але не виключно, у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами 18% п. 167.1 ПКУ
Пасивні доходи:
– проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;- проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;
– інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);– процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
– плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
– роялті;
– дивіденди.
18% пп. 167.5.1
Доходи у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) 5% пп. 167.5.2
Роялті 18% пп. 170.3.1
Доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток 9% пп. 167.5.4
Сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (2 470 грн = 1 762*1,4) 18% суми переви-щення пп. 170.7.3
Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються) на користь нерезидентів 18% пп. 170.10.1
Iноземні доходи 18% пп. 170.11.1

* допомога на лікування може надаватися без оподаткування ПДФО і ВЗ не тільки працівнику, а й членам його сім’ї першого ступеня споріднення та дітям під його опікою або піклуванням (пп. 165.1.19 ПКУ).

В.М. Метелиця,
д.е.н., с.н.с., CAP, DipTax, DipIFRS
Директор Інституту обліку і фінансів
П.н.с. Інституту аграрної економіки
Почесний член ФАБФ
Тьютор програми САРА «Сертифікований
професійний бухгалтер агробізнесу»