Які помилки у визначенні ознаки належності до спецрежиму можна виправити?

Раніше Порядок складання податкових накладних передбачав відображення у номері ПН/РК, складених за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг в межах спецрежиму, ознаки їх належності до спецрежиму, а саме коду «2» або «З» після першого знака дробу у номері податкової накладної.

Порядок складання податкової звітності з ПДВ за звітні періоди до 01.01.2017, затверджений відповідними наказами Міністерства фінансів України, передбачав відображення ПН/РК, складених за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму у складі податкових зобов’язань у податковій звітності, яка подавалася у межах спецрежиму.

За результатами аналізу податкової звітності, виявлено, що значення податкових зобов’язань, відображені платниками податку-суб’єктами спецрежиму в складі податкових зобов’язань у податковій звітності, яка подавалася у межах спецрежиму (декларації за формою 0121-0123 та 0130), містять зобов’язання по окремих зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) ПН/РК, які не містять ознак їх належності до спецрежиму (код «2» або код «З» після першого знака дробу у номері податкової накладної (форма, яка була чинною в період застосування спецрежиму), або містять ознаку, яка не відповідає обраному типу спецрежиму (код «2» замість коду «З» після першого знака дробу у номері податкової накладної або навпаки).

Виявлено також випадки відображення у складі податкових зобов’язань у податковій звітності, за якою здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110), ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН з ознакою їх належності до спецрежиму (код «2» або «З» після першого знака дробу у номері податкової накладної (форма, яка була чинною в період застосування спецрежиму).

Наявність такої невідповідності може впливати на результат обчислення в Системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі — СЕА ПДВ) суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН/РК в ЄРПН (далі — реєстраційний ліміт).

З метою мінімізації впливу помилок, допущених платниками податку при визначенні в ПН/РК ознаки їх належності до спецрежиму (не вказано код «2» або «З» після першого знака дробу у номерах податкових накладних, які складено за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму і навпаки), на результат обчислення в СЕА ПДВ реєстраційного ліміту та значення показника ∑Перевищ ДФС пропонує механізм надання платниками податків інформації щодо типу помилок у визначенні ознаки належності до спецрежиму, допущених в окремих податкових накладних.

Які дії варто вчинити? Загальний порядок

Найперше потрібно надати до ДФС інформацію, яка встановлює відповідність між ознакою, зазначеною в номері ПН/РК (а саме підтвердження ознаки їх належності до спецрежиму, або навпаки), із операціями, здійсненими ними в період дії спецрежиму і за якими такі податкові накладні було складено, у вигляді окремого документа — Повідомлення у вигляді розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – Повідомлення-РК).

Власне подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється із застосуванням механізму, що використовується для направлення на реєстрацію в ЄРПН розрахунків коригування. Повідомлення-РК складається за чинною на сьогодні формою Додатка 2 до податкової накладної — Розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Критерії, яким повинні відповідати податкові накладні, для складання Повідомлення-РК:

 • дата складання податкових накладних припадає на період з 01.07.2015 по 31.12.2016;
 • дата реєстрації податкових накладних в ЄРПН — не пізніше 15.01.2017;
 • сума податку, зазначена в таких податкових накладних, відображена у розділі І «Податкові зобов’язання» податкових декларацій, які були подані в межах спецрежиму (декларації за формою 0121-0123 та 0130) або за якими здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110);
 • сума податку, зазначена в таких податкових накладних, відображена у розділі І «Податкові зобов’язання» Додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» (далі — Додаток Д5);
 • податкові накладні були включені до складу податкових зобов’язань того звітного періоду, на який припадає дата їх складання (незалежно від дати реєстрації таких податкових накладних в ЄРПН).

NB: Подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється платниками податку лише в період з 28.11.2017 по 08.12.2017 включно.

І тільки після 8 грудня 2017 року ДФС повідомить, чи прийняті до розгляду Повідомлення-РК, незалежно від дати подання Повідомлення-РК до ДФС, за результатами їх опрацювання щодо відповідності поданим раніше ПН/РК та податковій звітності.

Тобто ви отримаєте квитанцію про прийняття Повідомлення-РК або про відмову в його прийнятті із зазначенням причин відмови.

Читайте: Повернення реєстраційного ліміту платникам ПДВ — тільки до суду

 

Особливості складання Повідомлення-РК залежно від ситуації

Ситуація 1. У зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, складеній за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму (в частині, регламентованій статтею 209 розділу V Кодексу, крім пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) не вказано ознаку її належності до спецрежиму (код «2» після першого знака дробу у номері податкової накладної) або такий код вказано після другого знака дробу у номері податкової накладної, але така податкова накладна відображена в складі податкових зобов’язань у податковій звітності, яка подавалася у межах спецрежиму (декларації за формою 0121- 0123).

Виправлення ситуації 1. До податкової накладної складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, в якому:

 • у заголовній частині Повідомлення-РК зазначаються реквізити податкової накладної, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер податкової накладної, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);
 • у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «7»;
 • у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;
 • у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» вказується «1»;
 • у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту: «Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, в якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу – код «2»;
 • інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються).

Ситуація 2. У зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, складеній за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг в межах спецрежиму (в частині, регламентованій пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу), не вказано ознаку її належності до спецрежиму (код «З» після першого знака дробу у номері податкової накладної) або такий код вказано після другого знака дробу у номері податкової накладної, і така податкова накладна відображена у складі податкових зобов’язань у податковій звітності, яка подавалася у межах спецрежиму (декларації за формою 0130).

Виправлення ситуації 2. До податкової накладної складається та подається до ДФС Повідомлення- РК, у якому:

 • у заголовній частині Повідомлення-РК зазначаються реквізити податкової накладної, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер податкової накладної, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);
 • у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «8»;
 • у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;
 • у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» вказується «1»;
 • у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту: «Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, в якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу — код «З»;
 • інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються).Ситуація З. У зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, складеній за операціями, які не належать до операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму (в частині, регламентованій як статтею 209 розділу V Кодексу, так і пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу), вказано ознаку її належності до спецрежиму (код «2» або «З» після першого знака дробу у номері податкової накладної), і така податкова накладна відображена у складі податкових зобов’язань у податковій звітності, за якою здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110).

Виправлення ситуації З. До податкової накладної складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, в якому:

 • у заголовній частині Повідомлення-РК зазначаються реквізити податкової накладної, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер податкової накладної, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), оримувача (покупця), їх найменування);
 • у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «9»;
 • у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;
 • у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» вказується «1»;
 • у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту: «Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання товарів/послуг, що не є сільськогосподарською продукцією власного виробництва, з помилковим зазначенням у другій частині порядкового номера ПН після першого знака дробу коду «2» або «3»;
 • інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути порожніми, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються).

Коли у прийнятті Повідомлення-РК можуть відмовити

У листі ДФС визначається лише чотири чітких критерії відмови:

 • Повідомлення-РК містить будь-яку іншу інформацію, ніж та, що передбачена цим листом.
 • Повідомлення-РК складено до податкової накладної, яка відображена у податковій звітності (декларації та Додатку Д5) за звітний період, який не відповідає даті складання такої податкової накладної.
 • Повідомлення-РК складено до податкової накладної, яка не відображена у податковій звітності (декларації та/або Додатку Д5).
 • При складанні Повідомлення-РК не дотримано особливостей складання, перерахованих у пунктах «Виправлення ситуації 1 (2 або 3)».

Валентина Кравець, за матеріалами ДФС