Аграрії не з чужих слів знають, що глобальні зміни клімату, переформатування ринків та сезонність аграрного бізнесу можуть завдати господарям значних, а часом і руйнівних збитків. Ті, хто вже обпікся, самі дбають про страхування ризиків й іншим радять. Страховий поліс, підкріплений реальним забезпеченням, додає виробникам впевненості у завтрашньому дні та сприяє стабільності сільгосппідприємств. Оскільки нині держава значно здешевлює вартість страхування рослинницької та тваринницької продукції, її виробники мають можливість і убезпечити виробництво, і зекономити на вартості страхування.  Як отримати таке відшкодування?

Де написано про компенсацію 

Найперше варто знати, що відповідно до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 9 лютого 2012 року держава взяла на себе часткове покриття страхових витрат агровиробників.

NB: Цим Законом розроблено порядок відшкодування сільгоспвиробникам до 60% вартості страхового платежу (страхової премії), нарахованого за договорами страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Кошти надаватимуть із державного бюджету. Тож виробники повинні будуть не лише укласти відповідний договір, а й відповідати певним вимогам та підготувати необхідні документи.

У розвиток зазначених вище приписів Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1342 затверджено новий Порядок надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції. При цьому визнано такими, що втратили чинність, наступні постанови Кабінету Міністрів України: № 813 та № 841 від 15.08.2012 р., № 746 від 09.10.2013 р.

Згідно нового Порядку головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

Послідовність дій:

  • перевіряєте, чи належите до сільгоспвиробників, які можуть отримати відшкодування;
  • обираєте страхову компанію, яка має право укладати відповідні договори;
  • укладаєте договір страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
  • відкриваєте рахунок в банку;
  • сплачуєте страхові внески;
  • подаєте страховику заявку на отримання державної підтримки.

Кому відшкодують за страхування?

Отримати бюджетні кошти можуть як сільськогосподарські товаровиробники  юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці (далі страхувальники):

а) щодо яких не порушено справ про банкрутство, яких не визнано банкрутами, що не перебувають на стадії ліквідації;

б) які не мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС;

в) які уклали із страховиком, який має право на страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (далі уповноважений страховик), договір страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (далі договір страхування);

г) які сплатили уповноваженому страховику страховий платіж (страхову премію) за договором страхування.

65 млн грн максимальна сума компенсації

Аграрії матимуть державну підтримку у формі компенсації до 60 відсотків фактично сплачених страхових внесків. Однак сума компенсації, наданої протягом бюджетного періоду одному страхувальнику, не може перевищувати 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

NB: Відтак для одного виробника у 2022 році максимальне відшкодування не перевищуватиме 65 млн грн.

Зате компенсація надається на безповоротній основі. Звісно, якщо  страхувальник виконав усі вимоги, передбачені Законом та Порядком.

Як обрати страховика?

Щоб отримати часткове повернення витрачених на страхування коштів, важливо обрати страховика, який має ліцензію на здійснення добровільного страхування сільськогосподарської продукції, відповідає вимогам Закону України «Про страхування», вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку.

Страховик має право розпочати страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою з дня його включення до переліку уповноважених страховиків та оприлюднення відповідної інформації Мінагрополітики.

Важливо, щоб на час підписання договору між страховиком та Мінагрополітики діяв Меморандум про загальні засади співробітництва.

Виключення уповноваженого страховика з переліку уповноважених страховиків та розірвання Меморандуму не позбавляє страховика обов’язку виконання зобов’язань за укладеними договорами страхування.

Слідкуйте за переліком продукції та ризиків

Зауважмо, що договір страхування між страхувальником та уповноваженим страховиком укладається відповідно до умов стандартизованого страхового продукту, затвердженого Мінагрополітики за погодженням із Національним банком.

Перелік видів сільськогосподарської продукції та сільськогосподарських страхових ризиків, щодо яких здійснюється страхування з державною підтримкою у поточному бюджетному періоді, визначається Мінагрополітики залежно від обсягу коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції.

Хто може «вилетіти» зі списку

Користуючись інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, розміщеного на офіційному веб-сайті Мін’юсту, уповноважений страховик перевіряє, чи відповідає страхувальник встановленим вимогам. 

Компенсація не надається страхувальникам за укладеними договорами страхування, якщо:

а) страхувальник та уповноважений страховик є пов’язаними особами між собою;

б) страхові платежі за даним договором страхування здешевлюються (здешевлювалися) за рахунок коштів місцевих бюджетів;

в) страхувальник отримав дотацію з державного бюджету на одиницю угідь, на яких повністю втрачені (загинули) посіви сільськогосподарських культур.

У разі незаконного отримання відшкодування страхувальнику доведеться повернути кошти до державного бюджету, а також він не зможе претендувати на державну підтримку упродовж поточного та трьох наступних бюджетних років.

Документи для страховика

Агровиробники, які планують отримати компенсацію за укладеними договорами страхування, повинні подати уповноваженому страховику:

а) заявку, за встановленою Мінагрополітики формою;

б) згоду про надання уповноваженим страховиком Мінагрополітики інформації, яка містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим страховиком;

в) завірену банком копію платіжного доручення про сплату страхових платежів;

г) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком.

Якщо страхувальник надав неправильно оформлені документи або не в повному обсязі, їх повернуть протягом трьох робочих днів.

Час подавати заявки

Заявки подаються:

  • до 1 квітня поточного року за укладеними договорами страхування з 10 листопада минулого року по 31 березня поточного року;
  • до 1 серпня поточного року за укладеними договорами страхування з 1 квітня по 31 липня поточного року;
  • до 10 листопада поточного року за укладеними договорами страхування з 1 серпня по 9 листопада поточного року.

Коли чекати відшкодування?

На підставі поданих уповноваженими страховиками переліків страхувальників, які мають право на компенсацію, Мінагрополітики:

– формує до 15 квітня, 15 серпня та 25 листопада узагальнений перелік страхувальників, які мають право на компенсацію, та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки відповідності одержувачів бюджетних коштів встановленим вимогам;

– на підставі інформації від ДПС, поданої протягом п’яти календарних днів, виключає із цього переліку страхувальників, що не відповідають встановленим вимогам, і до 25 квітня, 25 серпня та 10 грудня поточного року розміщує такий перелік на офіційному веб-сайті Мінагрополітики;

– затверджує до 30 квітня, 30 серпня та 15 грудня поточного року розподіл коштів між страхувальниками в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в компенсації.

Після розподілу коштів між страхувальниками Мінагрополітики перераховує бюджетні кошти з реєстраційного рахунка, відкритого в Казначействі, на поточні рахунки страхувальників, відкриті в банках.

Отак нібито просто. Насправді доведеться-таки попотіти, бо державні гроші — то велика відповідальність. Але й аграрна справа — серйозна річ!

Тетяна КОВАЛЕНКО, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram