Вже вкотре на пошту редакцію, отримуємо запитання від читачів: “Фермерське господарство (ФГ), яке має у користуванні 150 гектарів сільгоспугідь, є платником ЄП групи 4, платником ПДВ, вирішило усі роботи виконувати через підрядників. З працівників тільки бухгалтер, директор. Підрядниками є інші ФГ, з якими укладаються договори підряду, акти виконаних робіт, оплата здійснюється через банківський рахунок. Чи може бути така форма роботи класифікована як ризикована і викликати постійне блокування податкових накладних?”. 
За консультацією ми звернулись до Олександра Золотухіна, консультанта з оподаткування і бухгалтерського обліку.

Чим регламентуються питання блокування податкових накладних

Особливості блокування податкових накладних регламентовані Порядком № 1165 (Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений Постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165).

Тому з розв’язання питання ризиковості слід звертатися до цього Порядку.

Окрім того, питання з блокуванням стосуватиметься ФГ, які виконують роботи (в термінах ПКУ надають послуги). Адже вони здійснюють операції постачання послуг, тому в них виникає обов’язок з нарахування податкових зобов’язань з ПДВ, складення податкових накладних і реєстрацію їх в ЄРПН.

Таким чином, питання стоїть так: чи не заблокують податкові накладні у ФГ підрядників, які є платниками ПДВ?

Чотири ознаки безумовної реєстрації

Наведені в п. 3 Порядку № 1165.

Якщо однієї з чотирьох ознак дотримано, податкову накладну не блокують і реєструють автоматично (див. п. 4 Порядку № 1165). Ці ознаки повинен глянути у себе ФГ платник ПДВ, яке надає послуги.

Перша ознака. Податкова накладна не підлягає наданню покупцеві та/або складена за операцією, звільненою від оподаткування.

Для нашої ситуації ця ознака не підходить. Тому що операція з надання послуг скоріш за все оподатковується ПДВ в загальному порядку і не звільняється від оподаткування.

Друга ознака. Виконуються одночасно такі умови:

  • обсяг постачання поточного місяця, згідно з зареєстрованими податковими накладними та розрахунками коригування, не перевищує 500 тис. грн;
  • обсяг постачання поточного місяця з одним отримувачем (покупцем) не перевищує 50 тис. грн;
  • сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена в минулому місяці, перевищує 20 тис. грн;
  • голова ФГ займає керівну посаду не більше ніж у трьох платників ПДВ.

Ці умови в принципі можуть бути дотримані в нашій ситуації.

Третя ознака. Тут також мають одночасно виконуватися такі умови:

  • сума сплаченого ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну, перевищує 1 млн грн;
  • показник D понад 0,05, а показник Р менше значення (Рм х 1,4). Формула розрахунку цих показників наведена в пп. 3 п. 3 Порядку № 1165. Значення показників D та P відображаються в електронному кабінеті платнику податку.

Ці умови також можуть бути дотримані.

Четверта ознака. У податковій накладній відображена операція з товарами за кодом згідно з УКТ ЗЕД та/або послугою за кодом згідно з ДКПП, які зазначені у таблиці даних платника податку, врахованій контролюючим органом.

Щоб дотриматися цієї ознаки, ФГ постачальник має подати до податкової таблицю даних з відповідними видами діяльності. І податкова має врахувати цю таблицю.

Якщо жодна з наведених ознак не буде дотримана, податкову накладну перевірятимуть далі.

Критерії ризиковості платника ПДВ

Перевірку здійснюють щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку, наведеним в додатку 1 (див. п. 5 Порядку № 1165).

Рішення про відповідність таким критеріям платник отримує через електронний кабінет.

Якщо ФГ постачальник послуг отримував таке рішення, виписані ним податкові накладні будуть блокуватися.

Для виключення зі складу ризикових податковій потрібно подати відповідні документи, наведені в п. 6 Порядку № 1165.

Критерії ризиковості операцій

Наведені в додатку 3 до Порядку № 1165. Якщо податкова накладна відповідає хоча б одному критерію ризиковості, вона блокується, окрім податкових накладних, складених платниками, які відповідають хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, згідно з додатком 2 до Порядку № 1165 (див. п. 7 Порядку № 1165).

Розглянемо окремі критерії ризиковості операцій з додатку 2.

Перший критерій. Виконуються одночасно такі умови:

  • товари/послуги, наведені в податковій накладній, відсутні в таблиці даних платника податку, поданій до податкової й врахованій нею;
  • обсяг постачання товару/послуги у податковій накладній дорівнює або перевищує величину залишку товару/послуги, як різницю за цим товаром, зазначеним в отриманих податкових накладних, збільшену в 1,5 раза, та цим товаром, зазначеним у виписаних податкових накладних;
  • у наведеному вище залишку понад 50% становлять товари (продукція), наведені в Переліку, затвердженому Наказом ДПСУ від 03.02.2020 р. № 67.

Оскільки ми розглядаємо ситуацію з наданням послуг, а в першому критерію наведено товари, то перший критерій до нашої ситуації не застосовується.

Другий критерій. Відсутність ліцензій на виробництво, експорт, імпорт і гуртову торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними пп. 215.3.1 і 215.3.2 ПКУ, стосовно товарів, зазначених в податковій накладній.

Тут також мова про товари. А ми розглядаємо послуги. Відтак цей критерій нашої ситуації також не стосується.

Третій критерій. Цей критерій стосується операцій з реалізації пального. Для нашої ситуації незастосовний.

Четвертий шостий критерії. Ці критерії стосуються розрахунків коригування.

А ми розглядаємо податкові накладні. Тому також ці критерії не застосовуються.

З наведеного випливає, що якщо ФГ надаватиме послуги, податкова накладна на такі послуги не відповідає критеріям ризиковості операцій.

Підсумок

З наведеного вище випливає, що якщо ФГ платник ПДВ надає послуги, податкову накладну на такі послуги може бути заблоковано лише якщо ФГ постачальник послуг буде віднесено до ризикових.

З наведеного також випливає, що наведена у запитанні форма роботи на блокування податкових накладних не впливає.

Олександр Золотухін, консультант з оподаткування і бухгалтерського обліку

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram