Засоби захисту рослин — невід’ємна складова частина сучасного аграрного виробництва. Тому інтерес до стану його ринку є неабиякий зі сторони дистриб’юторів та аграріїв. Отож, ми вирішили проаналізувати, які групи ЗЗР найбільш популярні у використанні агровиробниками? На яких культурах застосовують ЗЗР найбільше тощо.

Без використання пестицидів сьогодні, на жаль, ще неможливо забезпечити необхідні обсяги виробництва сільськогосподарської продукції для підтримання високих темпів  аграрного експорту. Звичайно, є органічне землеробство, що є досить перспективним нині нішевим напрямком аграрного розвитку, за яким майбутнє. Однак, наразі сільське господарство ще не в змозі повністю відмовитися від використання пестицидів без суттєвих втрат врожаю та зниження рівня конкурентоспроможності виробництва продукції.

Певний інтерес має статистика застосування пестицидів в українському аграрному виробництві. Аналіз агротехнологічної ємності ринку пестицидів, які застосовувалися в сільському господарстві підприємствами свідчить, що загальна оброблена під ними площа минуло року склала майже 15,9 млн га. Це становить близько 89,4 % від всієї уточненої посівної площі у сільськогосподарських підприємствах (табл. 1).

Таблиця 1. Агротехнологічна ємність ринку ЗЗР у сільському господарстві України
Види культур Площа, яка оброблена, тис. га У % до уточненої посівної площі
Під урожай звітного 2018 року 15952,4 89,4
Культури сільськогосподарські 15908,8 89,5
Культури зернові та зернобобові 8989,5 90,9
Пшениця 4318,3 91,9
Кукурудза на зерно 3059,3 93,3
Решта зернових і зернобобових культур 1611,9 84,2
Культури технічні 6618,1 90,8
Соя 1268,4 92,8
Ріпак і кольза 910,6 92,3
Соняшник 4127,3 89,9
Буряк цукровий 241,5 97,8
Решта технічних культур 70,3 71,8
Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі 40,6 83,6
Коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну 12,2 88,4
Культури овочеві відкритого ґрунту, включаючи насінники  та маточники 27,1 87,0
Культури овочеві закритого ґрунту 0,1 44,8
Культури баштанні продовольчі, включаючи насінники 1,2 35,3
Культури кормові, включаючи насінники 260,6 48,6
Культури багаторічні 43,6 64,1

Джерело. Складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

Серед усіх сільськогосподарських культур найменша частка обробленої пестицидами посівної площі була у баштанних продовольчих (35,3 %), овочів закритого ґрунту (44,8 %) та кормових культур (48,6 %). Найбільшою в структурі обробленої пестицидами площі була їх питома вага у посівах буряків цукрових (97,8 %), кукурудзи на зерно (93,3 %), сої (92,8 %) та ріпаку (92,3 %).

За даними аналізу структури застосування пестицидів видно, що найвищу питому вагу мали саме гербіциди (70,84 % до загальної кількості використання) та фунгіциди (18,95 %). Структура використання різних видів пестицидів у розрізі сільськогосподарських культур є досить неоднорідною (табл. 2).

Таблиця 2. Структура застосування пестицидів в аграрному секторі України у розрізі сільськогосподарських культур
Види культур Усього Фунгіциди та
бактерициди
Гербіциди Інсектициди та
акарициди
Регулятори
росту
рослин
Інші засоби
захисту рослин
Під урожай звітного 2018 року 100 18,95 70,84 7,14 2,98 0,10
Культури сільськогосподарські 100 17,75 72,06 7,06 3,04 0,09
Культури зернові та зернобобові 100 22,31 64,07 7,79 5,76 0,07
Пшениця 100 46,33 29,69 11,45 12,44 0,09
Кукурудза на зерно 100 2,41 93,93 3,46 0,15 0,05
Решта зернових і зернобобових культур 100 21,06 61,93 11,34 5,61 0,06
Культури технічні 100 13,37 79,06 6,38 1,09 0,10
Соя 100 11,11 83,20 5,59 0,09 0,01
Ріпак і кольза 100 27,52 42,10 22,44 7,38 0,56
Соняшник 100 11,41 85,59 2,62 0,36 0,03
Буряк цукровий 100 13,13 76,02 10,58 0,11 0,17
Решта технічних культур 100 10,90 78,10 10,41 0,53 0,07
Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі 100 62,92 22,38 14,51 0,16 0,03
Коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну 100 70,18 20,07 9,63 0,00 0,11
Культури овочеві відкритого ґрунту, включаючи насінники  та маточники 100 60,44 23,29 16,05 0,21 0,01
Культури овочеві закритого ґрунту 100 73,82 1,93 24,25 0,00 0,00
Культури баштанні продовольчі, включаючи насінники 100 62,78 22,04 15,11 0,06 0,00
Культури кормові, включаючи насінники 100 2,79 93,48 3,46 0,20 0,08
Культури багаторічні 100 75,63 13,07 10,53 0,12 0,65

Джерело. Складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

Так, фунгіциди і бактерициди займають найбільшу питому вагу в структурі застосування усіх видів пестицидів на культурах багаторічних (75,63 %), овочевих закритого ґрунту (73,82 %), баштанних продовольчих, включаючи насінники (62,78 %), овочевих відкритого ґрунту, включаючи насінники та маточники (60,44 %) та пшениці (46,33 %).

Гербіциди найбільшу частку серед усіх пестицидів мали при застосуванні на кукурудзі (93,93 %), а також технічних культурах (79,06 %). Інсектициди займали невелику питому вагу в структурі застосування пестицидів. При цьому досить помітною була їх частка на культурах овочевих закритого ґрунту (24,25 %), ріпаку (22,44 %) і пшениці (11,45 %).

Регулятори росту мали порівняно високу частку в структурі застосування усіх видів пестицидів лише на пшениці (12,44 %). Найбільше їх вносили під цю культуру у Хмельницькій (53,2 тонн або 1,609 кг на 1 га посівної площі) і Вінницькій (50 тонн і 1,141 кг/га) областях.

У структурі застосування пестицидів за видами активної речовини під урожай сільськогосподарських культур найбільшу питому вагу вже традиційно займають дві досить поширені серед них ацетохлор і гліфосат (діагр. 1).

Діагр. 1. Структура застосування пестицидів за видами активної речовини під урожай сільськогосподарських культур 2018 року (у відсотках)

Джерело. Складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

На розвиток ринку пестицидів значний вплив мали, передусім, такі регіони як Вінницька (7,3 % від усього обсягу застосування), Хмельницька (7,2 %), Кіровоградська (6,8 %), Харківська (6,4 %) і Сумська 6,4 %) та інші області. Найбільше вносили пестицидів із розрахунку на 1 га посівної площі у Хмельницькій (2,140 кг), Закарпатській (2,104 кг) і Рівненській (2,073 кг) областях. Найменше у Запорізькій (0,987 кг), Донецькій (0,980 кг), Луганській (0,936 кг) і  Одеській (0,827 кг).

Ю.В. Кернасюк,канд. екон. наук, ІСГС НААН, сільськогосподарський експерт-дорадник з питань аудиту, економіки та управління підприємством

 Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram