За результатами осінніх обстежень в посівах пшениці озимої ранніх строків сівби не захищених інсектицидами спостерігалась підвищена кількість злакових мух, цикадок, відмічено розвиток борошнистої роси. На ячмені озимому була поширена гельмінтоспоріозна плямистість.
У посівах пшениці озимої, які на час припинення вегетації перебували у фазі сходів – третього листа у весняний період значної шкоди можуть завдати злакові мухи. Весняне покоління злакових мух, за звичайних умов, більш значної шкоди завдає ярим колосовим культурам, але на нерозкущених посівах пшениці озимої їх шкодочинність може бути також високою. Для збереження стеблестою озимини при чисельності 40-50 мух на 100 помахів сачка доцільна обробка одним із інсектицидів: Альфагард 100, к. е. (0,10-0,15 л/га), Бі-58 новий, к. е. (1,5 л/га), Біммер, к. е. (1,0-1,5 л/га), Данадим стабільний, к. е. (1,0-1,5 л/га).

Гербіцидний контроль

Досить актуальним у весняний період буде застосування гербіцидів. Після відновлення вегетації пшениці озимої важливо на всіх полях провести обстеження на наявність бур’янів та в разі необхідності внести гербіциди.

NB: Економічним порогом шкодочинності (ЕПШ) бур’янів у посівах пшениці озимої є понад 16 шт. однорічних бур’янів та більше одного пагону багаторічних видів на 1 м2.

Для знищення дводольних бур’янів в посівах пшениці озимої застосовують препарати трьох груп:

  1. Похідні бензойної кислоти  Банвел, Діален Супер. Гербіциди цієї групи ефективні проти багаторічних видів бур’янів. Їх можна застосовувати до кінця фази кущіння при температурі +10…+15 °С.
  2. Сульфонілсечовини  Гранстар, Логран, Пік. Препарати цієї групи більш ефективні проти однорічних дводольних бур’янів, ніж проти багаторічних. Ці гербіциди забезпечують ефективність при знижених температурах – +5…+10 °С. Можливо застосування до фази прапорцевого листа включно.
  3. Триазолпіримідини  Дербі, застосовують до фази прапорцевого листа включно в широкому діапазоні температур від +5 до +25 °С. Ефективно діє на однорічні дводольні, у тому числі на перерослі бур’яни. Існують також комбіновані гербіциди Голіаф, Гранстар Голд, Лінтур, Мікодин, які забезпечують високу ефективність завдяки поєднанню двох діючих речовин.

Фунгіцидний захист

Навесні 2019 року очікується поширення борошнистої роси та септоріозу на озимій пшениці, а в посівах ячменю озимого гельмінтоспоріозу. Боротьбу з цими хворобами потрібно буде починати якомога раніше. Для захисту посівів проти листкових хвороб важливо використати фунгіциди з миттєвим стоп-ефектом. До таких фунгіцидів належить Тілт Турбо, який можна застосовувати вже при температурі +5…+6 ºС.

NB: Розпочинають обробку рослин пшениці озимої з фази закінчення кущення і до початку виходу в трубку при ступені ураження двох верхніх листків борошнистою росою та септоріозом 1 % і вище, що становить приблизно 3-4 плями борошнистої роси на листок або 2-3 септоріозних плями. При підвищеній вологості потреба застосування фунгіцидів може виникати і пізніше, тому обстеження посівів продовжують через кожні 3-5 днів.

Високоефективною для захисту від борошнистої роси є обробка посівів фунгіцидами на основі флутріафолу (Імпакт 25 % к. с.), проквіназиду (Таліус 20 % к. е.), пропіконазолу (Імпера Голд 49 % к. е.), карбендазиму (Дерозал 50 % к. с.), метрафенону (Флексіті 30 % к. е.). Найкраще поєднати внесення цих фунгіцидів разом із застосуванням гербіциду на посівах озимих зернових культур у фазі кущення.Строки застосування фунгіцидів на пшениці в весняний період повинні плануватись таким чином, щоб вчасно і якісно захистити верхні три листки рослини, які обумовлюють найбільший внесок у формування врожаю.

При вирощуванні озимої пшениці за інтенсивною технологією велику увагу потрібно приділяти у весняний період питанню захисту від хвороб, особливо на площах з прогнозованим рівнем урожайності більше 6,0 т/га та високими показниками якості зерна (2-3 клас), а також на насіннєвих посівах. Для досягнення цієї мети в поєднанні із технологічними операціями по удобренню посівів пшениці макро- та мікроелементами, гербіцидним захистом, потрібно особливу увагу звернути на захист культури від хвороб листового апарату та колосу 2-3-х компонентними фунгіцидами, так як ігнорування цієї складової технологічного процесу призводить до зменшення урожайності та якості насіння і товарного зерна.

За мінімізації обробітку ґрунту, незароблені рослинні рештки є основним джерелом інфекції багатьох збудників захворювань рослин, в тому числі й таких небезпечних, як темно-бура плямистість, септоріоз, піренофороз, види іржі. Ці захворювання за сприятливих погодних умов можуть швидко набувати на пшениці епіфітотійного розвитку і спричиняти недобір врожаю до 50 % і більше. Тому захист від хвороб листового апарату і колосу повинен бути пріоритетним та заслуговувати уваги в технології вирощування озимих зернових, як один із ключових елементів формування урожаю із високими посівними та якісними показниками зерна.

За умов теплої дощової погоди ефективним заходом захисту пшениці від іржі, септоріозу та інших плямистостей є проведення профілактичних обробок рослин фунгіцидами у фазу виходу у трубку та цвітіння. Найбільша ефективність дії препаратів проти хвороб листя та колосу досягається за триразової обробки фунгіцидами в фази: виходу в трубку, цвітіння та налив зерна.

Для захисту листового апарату найбільш доцільним є проведення першої обробки фунгіцидами із групи стробілуринів в склад діючих речовин яких входять активні інгредієнти в поєднанні із діючими речовинами інших хімічних груп (Абакус 12,5 % к. е., Аканто Плюс 28 % к. с., Медісон 26,3 % к. с. та ін.). Ці препарати найбільш ефективні при використанні на ранніх стадіях розвитку інфекції септоріозу, іржі, піренофорозу, оскільки блокують проростання конідій, пікноспор і сумкоспор патогенів, стримують початковий ріст грибниці. Захисна дія препаратів триває до 5-6 тижнів. З метою запобігання виникнення резистентності у патогенів до цих препаратів дозволяється проводити одну, максимум дві обробки пшениці за вегетацію. Ці препарати слід використовувати тільки в системі чергування з іншими фунгіцидами, які відрізняються від стробілуринів іншим механізмом дії.

Необхідно звернути увагу, що використання однакових діючих речовин у протруйнику та фунгіцидах призводить до набуття стійкості патогенів.

Для захисту від септоріозу і фузаріозу колосу необхідно провести обприскування в період цвітіння, що дозволить контролювати рівень зараження оскільки при ураженні септоріозом колосу на 30 % відбувається зниження маси зерна на 5 %, фузаріозом відбувається зниження маси зерна на 15 %, а при пошкодженні колосу фузаріозом на 30 % відбувається зниження маси зерна на 50 % і при подальшому розвитку фузаріозу, відбувається значне зниження маси зерна до 70 %.

Не зовсім коректними є рекомендації щодо проведення останнього обприскування в фазу цвітіння. Адже вона дуже коротка і триває 4-7 діб. Тому для ефективного захисту від фузаріозу та септоріозу колоса найкраще обприскувати посіви озимої пшениці орієнтовно за 7-10 діб до цвітіння і через 7-10 діб після цвітіння. Найефективнішими фунгіцидами на цей період для захисту від хвороб колосу є Рекс Дуо 49,7 % к. е., Фолікур 25 % к. е., Оріус 25 % к. е., Імпакт Т 30 % к. е., Замір 40 % к. с., Фалькон 46 % к. е., Солігор 42,5 % к. е.

Інсектицидна оборона

Одним із найбільш небезпечних шкідників пшениці озимої в зоні Степу, який впливає на якість клейковини, є клоп шкідлива черепашка. Заселення посівів дорослими клопами відбувається на початку фази виходу в трубку, а відродження личинок у період формування зернівки молочної стиглості зерна. Через втрату якості клейковини борошно стає непридатним для хлібопечення за наявності 3 % пошкоджених клопами зерен. Такий рівень пошкодження спостерігається за чисельності 3-5 личинок на м2. При пошкодженні понад 12 % зерна відбувається деградація клейковини. Згідно з ДСТУ 3768:2010, кількість пошкодженого насіння не повинно перевищувати 0,3-0,5 %.

Для запобіганням таким втратам проводять хімічний захист посівів проти дорослих клопів, що перезимували і личинок. Високу ефективність під час масового заселення посівів клопами мають крайові обробки посівів одним з інсектицидів.

Оптимальним строком знищення личинок є час появи в посівах 15-20 % личинок третього віку. На цей час відбувається повне відродження личинок із відкладених яєць. Обробку бажано провести в стислі строки, до появи личинок четвертого віку. Запізнення на 3-4 дні знижує ефективність захисту на 20 % і більше. В цей період, крім личинок хлібних клопів, шкоди зерну завдають личинки пшеничного трипса (ЕПШ 40-50 екз./колос), злакові попелиці (ЕПШ 20-30 екз./стебло), хлібні жуки (ЕПШ 3-8 екз./м2).Оптимальним строком захисту посівів пшениці озимої від клопа-черепашки та супутніх видів шкідників є період формування початок молочної стиглості зерна. У період обробки слід враховувати температурний режим. За температури повітря до +22…+25° доцільно застосувати один з інсектицидів з групи піретроїдів: Фастак (0,1 л/га), Ф’юрі (0,07 л/га), Бульдок (0,25 л/га). Карате Зеон 050 CS (0,2 л/га) можна застосовувати при температурі повітря до +30°. Якщо температура повітря вища, ніж +30 ° доцільніше обробити посіви Актарою 25WC (0,14 кг/га).

За хімічних обробок посівів в умовах високої температури слід застосовувати обприскування з нормою витрати робочої рідини 300-400 л/га в ранішні і вечірні години. Для сповільнення випаровування крапель і подовження токсичної дії препаратів до робочої рідини слід додавати антивипаровувачі (сечовину) або прилипачі (зокрема Сільвет Голд).

Тетяна Мостіпан, старший науковий співробітник лабораторії кормовиробництва та фітопатології ІСГС НААН, експерт-дорадник з питань інтегрованого захисту рослин;

Олег Гайденко, вчений секретар, завідувач науково-технологічного відділу селекції, насінництва і трансферу інновацій ІСГС НААН, к. т. н., с. н. с.

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram