У сучасних умовах кліматичних змін, погіршення екологічного стану агроландшафтів та підвищення цін на агроресурси дедалі більшої актуальності набувають дослідження, пов’язані з використанням геоінформаційних систем і технологій у зрошуваному землеробстві.

Про це йшлося на засіданні бюро Президії Національної академії аграрних наук України.

Представники науково-дослідних установ НААН та закладів вищої освіти на засіданні висловили думку, що розробка та впровадження геоінформаційних технологій має стати одним із найважливіших напрямів державної політики у сільськогосподарській галузі.

Науковці вважають, що це забезпечить сталий розвиток галузі та продовольчу безпеки України. Основну роль геоінформаційних технологій вбачають у адаптації агротехнологій до кліматичних змін і стрес-факторів. Вважають, що такі технології повинні враховувати заходи щодо попередження деградації, ерозії та зниження родючості ґрунтів, опустелювання територій, дефіциту прісної води.

Результатом обговорення стали пропозиції щодо розширення наукових досліджень за напрямами:
    • Використання геоінформаційних технологій для оптимізації технологій вирощування сільськогосподарських культур. Зокрема для планування та оперативного коригування режимів зрошення, удосконалення способів і систем обробітку ґрунту, систем удобрення та захисту рослин.
    • Прогнозування та програмування продуктивності сільськогосподарських культур, проведення агроекологічного моніторингу зрошуваних ґрунтів для покращення їх родючості, захисту від ерозії та осолонцювання.
    • Автоматизації виконання технологічних операцій та прийняття управлінських рішень.

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram