Серед країн Східної Європи особливий інтерес представляє аграрний сектор економіки Угорщини. В його основі функціонує високопродуктивна продовольча система, яка традиційно вважається самодостатньою у виробництві як зернових культур, так і інших видів продовольства. Цей досвід вартує вивчення та аналізу.

Із 90-х років ХХ століття угорська модель розвитку аграрного сектору пройшла складний етап трансформації та інтеграції до вимог спільної європейської аграрної політики (САП). Внаслідок цього аграрна галузь стала більш продуктивною та конкурентоспроможною, а якість продовольчої продукції суттєво зросла і наблизилася до європейських стандартів.

Якщо ми подивимося уважно на динаміку розвитку аграрного сектору Угорщини, то побачимо не лише кількісні структурні, але й в значній мірі якісні інституціональні зміни. На них варто більш детально зупинитися (таблиця 1).

Таблиця 1. Основні показники розвитку аграрного сектору Угорщини

Рік Частка сільського, лісового та рибного господарства у валовій доданій вартості, % Зміна чистого підприємницького доходу в сільському господарстві, попередній рік = 100,0%. Обсяги торгівлі сільськогосподарською продукцією порівняно з попереднім роком Річна орендна плата за ріллю, форинтів / га Зміна фізичного обсягу сільськогосподарського виробництва, до попереднього року = 100,0%.
1995 8,5 ,, 102,3 ,, ,,
1996 8,5 ,, 99,5 ,, ,,
1997 7,3 ,, 93,7 ,, ,,
1998 7,0 ,, 95,3 ,, 100,8
1999 6,2 69,7 93,7 ,, 99,9
2000 5,8 95,1 105,5 ,, 94,3
2001 5,7 116,6 94,8 ,, 110,3
2002 4,9 68,2 97,4 ,, 93,9
2003 4,5 93,5 99,9 ,, 94,1
2004 5,1 219,0 87,6 ,, 124,4
2005 4,3 97,5 100,7 ,, 92,7
2006 4,1 110,0 104,6 ,, 97,0
2007 4,1 97,0 107,0 ,, 87,5
2008 4,0 152,2 84,6 24600 127,4
2009 3,6 52,4 96,1 25900 89,4
2010 3,6 148,0 111,9 28900 88,9
2011 4,7 186,5 105,7 32800 111,1
2012 4,6 82,8 108,1 38600 90,0
2013 4,6 123,0 90,3 40600 112,5
2014 4,7 117,4 96,7 42700 111,4
2015 4,5 85,5 100,9 45700 97,5
2016 4,6 104,8 98,2 49400 109,4
2017 4,4 102,7 105,6 52300 95,9
2018 4,1 97,1 97,5 55700 102,6
2019 3,9 98,8 101,2 60000 99,9
2020 4,0 102,9 106,2 64400 97,6
2021 4,1 108,5 101,9 72700 99,3
2022 ,, 101,8 ,, ,, 81,8

Джерело За даними досліджень інформації Hungarian Central Statistical Office (https://www.ksh.hu), 2022 р. – попередні дані.

Насамперед, попри те, що питома вага сільського, лісового та рибного господарства у валовій доданій вартості скоротилася із 8,5% в 1995 році до 4,1% в 2021 році, в цілому впродовж останніх 20 років майже 13 років підряд підприємницький дохід в сільському господарстві перевищував аналогічний показник попереднього року. Також видно прямий зв’язок між змінами фізичного обсягу сільськогосподарського виробництва до попереднього року та чистого підприємницького доходу. Тобто, у більш сприятливий для аграрного виробництва рік дохід фермерів теж зростав, а не зменшувався внаслідок збільшення пропозиції продукції або зниження цін на неї. Водночас, навіть у несприятливі роки (2017, 2020 та інші періоди), коли зміна фізичного обсягу сільськогосподарського виробництва, до попереднього року не перевищувала 100%, дохід фермерів збільшувався. Це є свідченням формування реального дієвого механізму підтримки і розвитку фермерських господарств зі сторони державних і приватних інституцій в межах САП.

Іншим критерієм оцінки успішності розвитку агробізнесу може бути річна орендна плата, яку агробізнес спроможний платити орендодавцю. В Угорщині в середньому на 1 га ріллі її розмір зріс із 24600 форинтів в 2007 році до 72700 форинтів в 2021 році (Довідково. У 2021 році середньорічний обмінний курс угорського форинта до долару США становив 1 USD =303.292 HUF). Тобто, середня орендна плата в Угорщині нині становить близько 6650 грн за 1 га.

Однією із особливостей розвитку аграрного сектору в Угорщині є високе, порівняно із іншими країнами ЄС, ресурсне його забезпечення, зокрема земельними і трудовими ресурсами. Загалом сільськогосподарські угіддя займають 53,7% від усієї земельної площі країни, а рівень розораності складає 81,9% (таблиця 2). При цьому зрошувані землі становлять близько 1,9% від загальної площі сільськогосподарських угідь, а питома вага сільського населення складає 27,7%. На одну особу припадає 0,41 га ріллі, що більш ніж вдвічі перевищує середній показник в ЄС. За цим показником Угорщина входить до 20 країн світу із найвищим сільськогосподарським земельним забезпеченням на одну особу.

Таблиця 2. Структура землекористування у 2022 р.

Категорії земель Всього, га %
Площа сільськогосподарських угідь – всього 5081054 100
Розорані землі (рілля) 4162887 81,9
Під городництвом і садами 2909 0,1
Під фруктовими садами 83709 1,6
Виноградники 60244 1,2
Пасовища 771306 15,2

Джерело За даними досліджень інформації Hungarian Central Statistical Office (https://www.ksh.hu)

Провідними сільськогосподарськими культурами є пшениця, кукурудза та олійні культури – переважно соняшник та ріпак. Також розвинуте виробництво насіння для сівби основних сільськогосподарських культур та садівництва. Тваринництво спеціалізується в напрямку свинарства, молочного та м’ясного скотарства і птахівництва. Досить розвинуте овочівництво та садівництво.

Інший аспект сільського господарства Угорщини пов’язаний із інтенсивністю застосовуваних сучасних технологій в аграрному виробництві, результативним відображенням чого є порівняно високий показник середньої врожайності сільськогосподарських культур. По багатьох із них країна є лідером в Східній та Центральній Європі.

Це в значній мірі результат поєднання селекційної науки, інновацій та багаторічної практики фермерських господарств, які роками відпрацьовували інтенсивні технології у аграрному виробництві. Останнім часом середня урожайність вирощування пшениці стабільно перевищувала 5 т/га та наблизилася до рівня 6 т/га, а ячменю досягла 6,37 т/га в 2021 р. Урожайність сої перевищувала 2,5 т/га – 2,8 т/га, а в окремі роки досягала і 3 т/га. Теж саме стосується соняшнику та ріпаку (таблиця 3).

Аналіз валового випуску продукції сільського господарства демонструє тенденцію до його зростання в поточних основних цінах. Частка рослинної продукції становить 59%, живих тварин та продуктів тваринного походження – 34%, а сільськогосподарські послуги та інші другорядні види діяльності складають 7% валового випуску.

Зовнішньоекономічне сальдо торгівлі аграрною продукцією впродовж тривалого періоду часу є позитивним. Аграрний експорт становить 8% від загального обсягу експорту з Угорщини. Частка сільськогосподарського імпорту протягом багатьох років утримується на рівні близько 6%. При цьому структура зовнішньої торгівлі сільськогосподарською і харчовою продукцією є відносно стабільною як за напрямками, так і країнами–партнерами.

В більшості експортовані товари включають зерно та зернові продукти (17%), м’ясо та м’ясні продукти (15%), овочі та фрукти (11%), корми для тварин (11%), напої та тютюн (7%), насіння олійних культур (6%) та рослинні олії (6%). Імпорт переважно стосується таких товарних груп, як м’ясопродукти (13%), овочі та фрукти (13%), зерно та продукти його переробки (9%), напої та тютюн (10%), кава, чай, какао та прянощі (9%), а також корми для тварин (8%). Понад 93% сільськогосподарського імпорту надходить з ЄС. Найважливішими торговельними партнерами Угорщини є Німеччина (20,4%), Польща (12,8%), Словаччина (9,2%), Австрія (7,5%), Нідерланди (6,9%), Чехія (5,9%) та Італія (5,6%). На аграрних ринках, де домінує продукція рослинного походження, партнерами по імпорту є Україна, Сербія, США, Туреччина, Індонезія, Китай та інші країни.

Окремо варто зазначити, що Угорщина є одним із найбільш активних опонентів поширення сільськогосподарських біотехнологій в ЄС. Передусім це стосується використання генетично модифікованих рослин. Оскільки країни-члени Європейського Союзу мають законне право обмежувати або забороняти вирощування генетично модифікованих культур, Угорщина прийняла закон, який прямо забороняє вирощування на її території генетично модифікованих рослин.

Таблиця 3. Середня урожайність провідних сільськогосподарських культур в господарствах Угорщини (т/га)

Рік Пшениця Кукурудза Ячмінь Жито Овес Соєві боби Соняшник Ріпак Тютюн Цукровий буряк Картопля Квасоля Горох Силос і зелена маса Яра кормова суміш Озима кормова суміш Сіно люцерни Сіно конюшини
1990 5,05 4,09 4,57 2,50 3,31 1,24 1,95 1,74 1,30 36,09 16,92 0,88 2,24 16,32 11,41 9,81 4,73 3,07
1991 5,19 6,71 4,36 2,37 2,65 2,30 2,07 1,68 1,44 37,16 15,76 1,02 2,35 25,00 .. 14,24 5,81 3,82
1992 4,07 3,65 3,59 1,92 2,81 1,43 1,78 1,28 1,02 27,19 16,85 0,85 2,18 14,01 18,48 8,48 4,30 2,87
1993 3,05 3,50 2,64 1,66 1,82 1,71 1,78 1,00 0,93 22,95 13,31 0,76 1,58 16,05 8,28 9,52 3,83 2,26
1994 4,59 3,85 3,67 2,16 2,31 1,84 1,60 1,81 1,39 31,98 12,77 0,85 2,49 17,41 11,13 10,62 4,44 3,32
1995 4,16 4,43 3,56 2,19 2,59 1,85 1,60 1,96 1,56 33,95 15,78 0,84 2,53 20,28 11,94 11,23 4,35 3,06
1996 3,28 5,61 2,83 1,65 2,34 2,17 1,82 1,47 1,63 39,59 17,79 0,94 1,93 22,99 11,94 11,12 5,03 3,03
1997 4,21 6,41 3,59 2,26 2,59 2,24 1,22 1,62 1,67 37,68 16,28 0,93 2,11 24,75 10,29 10,46 4,96 2,95
1998 4,14 5,95 3,54 2,08 2,56 2,09 1,68 1,40 1,87 41,96 18,85 1,18 2,43 26,00 9,85 9,90 5,09 3,23
1999 3,59 6,38 3,12 2,03 2,56 2,40 1,52 1,82 1,86 44,54 18,39 1,17 2,15 27,47 10,60 13,59 5,45 3,14
2000 3,60 4,15 2,77 2,00 1,67 1,39 1,62 1,55 1,70 34,35 15,29 0,96 1,84 16,01 9,41 9,36 4,24 2,50
2001 4,31 6,22 3,53 2,37 2,45 2,02 1,96 1,87 1,62 43,78 21,28 1,15 2,41 22,71 13,05 15,77 5,42 3,22
2002 3,51 5,05 2,82 1,96 2,16 2,24 1,86 1,60 2,01 41,08 18,28 1,06 2,17 21,52 11,19 10,91 4,48 2,68
2003 2,64 3,95 2,38 1,46 1,49 1,65 1,90 1,49 2,12 35,12 15,66 0,92 1,33 16,99 8,62 11,34 3,46 2,19
2004 5,12 7,00 4,27 2,75 3,12 2,37 2,47 2,77 1,87 56,72 22,76 1,31 2,96 28,84 13,27 15,18 6,09 3,19
2005 4,50 7,56 3,75 2,57 2,52 2,32 2,17 2,31 1,74 57,04 23,02 1,56 2,52 30,59 10,26 15,62 5,24 3,28
2006 4,07 6,82 3,67 2,54 2,55 2,37 2,21 2,38 1,55 52,41 23,45 2,22 2,45 28,31 12,62 12,50 4,93 3,36
2007 3,59 3,73 3,17 2,04 2,09 1,64 2,07 2,20 1,12 41,04 18,97 1,31 2,29 18,18 4,81 6,38 4,34 2,66
2008 4,98 7,47 4,45 2,58 2,97 2,56 2,67 2,65 1,65 59,67 22,28 2,44 2,22 29,42 5,66 12,70 5,38 3,56
2009 3,85 6,39 3,32 1,81 2,13 2,27 2,35 2,22 1,13 53,60 21,26 1,72 1,71 25,29 5,99 10,71 4,87 3,49
2010 3,71 6,47 3,36 2,11 2,32 2,27 1,93 2,05 1,45 59,09 20,42 1,20 2,02 26,60 8,75 15,17 4,26 3,36
2011 4,20 6,50 3,78 2,30 2,41 2,32 2,37 2,25 1,72 56,51 25,86 1,96 2,33 25,05 11,15 14,47 4,48 2,80
2012 3,75 4,00 3,62 2,24 2,59 1,66 2,14 2,51 1,65 47,09 20,54 1,81 2,10 21,42 7,99 9,60 3,49 2,80
2013 4,64 5,44 4,05 3,07 2,57 1,86 2,49 2,69 1,77 52,66 21,69 1,71 2,28 23,37 9,57 15,01 4,41 2,96
2014 4,73 7,82 4,42 2,86 2,67 2,69 2,69 3,27 1,96 69,20 25,58 2,09 2,41 30,37 7,74 17,21 4,83 2,72
2015 5,18 5,79 4,76 2,76 2,83 2,03 2,55 2,68 1,68 58,72 22,53 1,84 2,73 23,94 9,23 14,07 4,43 2,60
2016 5,37 8,63 5,09 3,09 2,85 3,03 2,98 3,60 1,77 70,09 24,97 1,81 2,48 32,27 13,75 15,79 5,11 3,51
2017 5,43 6,82 5,28 3,29 2,54 2,37 2,91 3,08 1,90 62,83 21,49 1,88 2,65 25,74 11,17 14,89 5,02 3,90
2018 5,12 8,49 4,69 3,37 2,62 2,92 2,97 3,03 1,79 60,77 22,22 2,23 2,03 30,92 12,46 15,70 5,24 3,39
2019 5,29 8,06 5,59 3,49 3,23 2,91 3,03 3,03 1,77 58,49 23,59 2,21 2,50 31,50 15,34 13,22 4,82 3,15
2020 5,47 8,58 5,68 3,20 2,99 2,83 2,77 2,83 1,58 60,44 23,38 2,42 2,26 33,72 11,81 12,50 4,50 3,46
2021 5,93 6,13 6,37 3,31 3,06 2,52 2,68 2,85 1,83 56,42 23,99 1,59 2,49 26,72 10,01 15,68 3,94 3,26

Джерело За даними досліджень інформації Hungarian Central Statistical Office (https://www.ksh.hu)

Підготував Юрій КЕРНАСЮК,

кандидат економічних наук,

експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram