Багато аграріїв із невеликим розміром земельної ділянки постійно стикаються із проблемою вибору найбільш ефективного напрямку її використання. Одним із додаткових напрямків бізнесу може стати вирощування садивного матеріалу плодово-ягідних і декоративних рослин.

Нині в Україні налічується близько 3138 господарств із середньої площею сільськогосподарських угідь до 5 га. Щоразу вони стикаються із проблемою вибору найбільш прибуткового напрямку її використання. Одним із таких напрямків є вирощування садивного матеріалу плодових і декоративних рослин. Цей напрям бізнесу може стати якщо і не основним, то додатковим джерелом доходів при порівняно незначній потребі у фінансових коштах на його освоєння.Український ринок садивного матеріалу плодових і декоративних рослин останніми роками досить динамічно розвивається, про що свідчить відповідна статистика. Займаються вирощуванням садивного матеріалу плодово-ягідних і декоративних рослин як в сільськогосподарських підприємствах, так і господарствах населення (табл. 1).

Таблиця 1. Кількість вирощеного садивного матеріалу плодово-ягідних і декоративних рослин у 2017 році, тис. шт.
Культури Господарства усіх категорій Сільськогоспо-дарські підприємства Господарства населення
2017 у % до 2016 2017 у % до 2016 2017 у % до 2016
Матеріал садивний культур плодових 6581,4 37,0 5475,8 34,6 1105,6 57,0
з нього саджанці культур плодових 4785,2 31,7 3679,6 27,9 1105,6 57,0
Матеріал садивний культур ягідних 14472,0 104,1 13913,6 115,7 558,4 29,9
з нього
саджанці культур ягідних 3288,1 63,6 3082,5 88,9 205,6 12,1
вуса суниці 10786,1 128,3 10433,3 126,5 352,8 217,5
розсада культур ягідних 397,8 125,8 397,8 126,0
Матеріал садивний винограду 1324,2 51,9 1170,4 49,7 153,8 76,7
з нього саджанці винограду 682,3 62,0 605,4 58,9 76,9 106,1
Матеріал садивний рослин інших 5804,5 62,0 5752,6 61,8 51,9 100,4
з нього
черешки лаванди 1,0 62,5 1,0 62,5
черешки хмелю 40,0 299,4 40,0 299,4
саджанці насаджень декоративних 1295,0 122,8 1293,1 122,9 1,9 111,8
саджанці хмелю 65,3 107,6 65,3 107,6
матеріал садивний інший 4403,2 53,5 4353,2 53,2 50,0 100,0

 

NB: Зростання спостерігається майже за усіма видами садивного матеріалу плодових і декоративних рослин. При цьому за окремими з них темпи річного росту кількості вирощеного матеріалу становлять 128-300 %.

Окремий інтерес представляє вирощування ялинок та інших хвойних видів рослин. Адже хоч це і сезонний бізнес, однак за умов його ефективної організації, він здатен забезпечити цілком прийнятний рівень дохідності. Нині набули поширення два напрямки вирощування ялинок у відкритому ґрунті та у горщиках або діжках чи боксах різної форми. Останній напрям є досить економічно привабливим для початківців в цьому виді бізнесу.Є певні агротехнологічні особливості при організації цього бізнесу, на які варто звернути увагу. Насамперед, якщо займатися окремим напрямком із вирощування і продажу живих ялинок, то їх висота буде залежати від розміру горщика чи боксу.

NB: Нині набули досить значного поширені та мають попит на ринку карликові ялини і сосни в горщику чи боксі, які можна зручно розмістити в офісі чи будь-якому іншому приміщенні. Крім цього, в подальшому рослини можливо буде висадити у відкритий ґрунт, зберігши їх таким чином.

Багатьох може зацікавити економічна сторона вказаного виду бізнесу. Які потрібно вкласти фінансові ресурси в започаткування цієї справи, структура витрат на вирощування ялинок та їх прибутковість? Існує цілком об’єктивна думка, що цей бізнес потребує тривалого часу для повернення вкладених коштів. Водночас, для диверсифікації основних видів економічної діяльності невеликого фермерського господарства він цілком є прийнятним.

Доцільно розглянути один із найбільш перспективних напрямків цього бізнесу– вирощування карликових декоративних хвойних рослин у боксах. Для цього потрібно мати відповідне приміщення тепличного типу, а також певний час та бажання займатися цим напрямком діяльності.

Вирощувати саджанці можна, як правило, з живців або ж із придбаного насіння. У першому випадку на це піде до 1 року, тоді як в другому приблизно 2-3 роки. Можливо також їх придбати в спеціалізованих лісових селекційно-насіннєвих центрах вже готовими для подальшого пересаджування і вирощування. При створенні необхідних умов вирощування близько двох третин і більше насаджень рослин приживаються за дотримання відповідного догляду.

Якщо взяти до уваги варіант із придбанням насіння, то за умов правильного дотримання технології впродовж 2-3 років можна буде виростити рослини для продажу в боксах з оптимальними витратами коштів та часу на впровадження цього бізнес-напрямку.

Економічні аспекти ефективності реалізації цього напрямку бізнесу залежатимуть від собівартості вирощування рослин та ціни їх продажу.

У собівартість вирощування рослин входить:

  • вартість насіння;
  • вартість боксів різних розмірів;
  • інші витрати (стимулятори росту, добрива, ґрунтовий субстрат, інше).

Оплату праці разом із нарахуваннями не враховували в розрахунках, оскільки цей бізнес безпосередньо є, передусім, додатковим для фермера, а мірою його матеріальної винагороди виступає прибуток.

Розрахунок орієнтовних виробничих витрат на організацію створення бізнесу із вирощування карликових декоративних хвойних рослин в боксах (ялинок та інших видів) наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Орієнтовні витрати на організацію бізнесу із вирощування карликових декоративних хвойних рослин в боксах (ялинок та інших видів)
Показники Розмір бізнесу (кількість рослин), шт.
1000 2000 5000
Вартість насіння, грн 5250 10500 26250
Вартість боксів, грн 12000 24000 60000
Інші матеріальні витрати та послуги, грн 22000 44000 110000
Всього витрат, грн 39250 78500 196250
Загальна кількість рослин, які прижилися і можуть бути реалізовані в подальшому, шт. 700 1400 3500
Прибуток при середній ціні продажу 80 грн/шт., грн 16750 33500 83750
Прибуток при середній ціні продажу 100 грн/шт., грн 30750 61500 153750
Прибуток при середній ціні продажу 120 грн/шт., грн 44750 89500 223750

 

Як і у випадку із іншими видами економічної діяльності, прибутковість вирощування карликових декоративних хвойних рослин буде залежати від правильно обраної маркетингової цінової стратегії збуту. Оптимальною може бути ціна від 80 до 120 грн за одну рослину в боксі, що забезпечить відповідний рівень прибутку. У середньому він може становити в залежності від обраного розміру ведення бізнесу від 24 грн/шт. до 64 грн/шт. при невеликому обсязі вирощування до 1000 рослин та від 120 грн/шт. до 320 грн/шт. при його збільшенні до 5000 рослин.У підсумку варто відзначити, що при наявності бажання започаткувати власний бізнес із вирощування декоративних хвойних рослин в боксах, передусім, необхідно вивчити потенційний ринок їх збуту, а також оцінити необхідний для цього час, що можна виділити, не зашкодивши основному напрямку господарської діяльності.

Ю.В. Кернасюк, канд. екон. наук, старший науковий співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності Інституту сільського господарства Степу НААН, сільськогосподарський експерт-дорадник з питань економічних та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram