Вважається, що доза добрив для кукурудзи не є сталою і залежить від потреби рослини в азоті і кількості мінерального азоту, отриманого з органічного добрива. Тому перед внесенням добрив під кукурудзу потрібно врахувати різні параметри та чинники.

 

Загалом дозу азоту під кукурудзу  можна розрахувати, використовуючи таку формулу:

Nn = (P x Pj) – Nmin (0-90 см)

Nn – доза добрива азоту, кг N/га,

Р – передбачуваний врожай, т/га,

Pj – одиничне споживання азоту, кг N/1т зерна + відповідна маса соломи,

Nmin – вміст мінерального азоту в ґрунті до 90 см.

Однак використовуючи цей шаблон слід мати на увазі широкий діапазон так званої одиничної вибірки, яка на різних ділянка може коливатися межах від 20-30 кг N/1т + маса соломи.

На практиці на родючих ґрунтах краще використовувати добрива для нижчого рівня споживання, які також гарантують хороше споживання азоту та інших речовин кукурудзою.

NB: Іноді при визначенні вмісту азоту в ґрунті перед сівбою кукурудзи на родючих ділянках (багатих органічним азотом) коефіцієнт вмісту природного азоту слід помножити у 1,5 разу, оскільки найвищий рівень виділення азоту зазвичай відбувається з червня по серпень, коли кукурудза активно росте.

При цьому визначення рівня азоту в ґрунті перед сівбою кукурудзи є одним із обов’язкових параметрів. При цьому слід пам’ятати, що на різних ділянках він може бути різний і залежати як від розміру «запасів», так і від їх розкладання і кількості опадів.

NB: Отож, висновок такий: раціональне підживлення кукурудзи азотом вимагає детального вибору добрива, його концентрації та дати внесення. За замовчуванням рекомендується використовувати лише розділені дози, тобто 50-70% дози в ґрунт до посіву, а решту на рослину (до 4 листків).

За матеріалами farmer.pl.