Сірка відповідає за засвоєння рослинами азоту, тому дефіцит сірки або занадто пізнє застосування спричиняє більш слабке засвоєння азоту. Брак 1 кг сірки перешкоджає використанню 10 кг азоту.Рослини використовують сірку впродовж усього вегетаційного періоду. Інтенсивність її накопичення припадає на початку цвітіння, і до цього часу рослина повинна бути забезпечена цим елементом. Сірка є важливою складовою білків і бере участь у багатьох синтетичних процесах. Будь-які порушення в наявності цього елемента знаходять відображення в реакціях фотосинтезу і синтезі сірчаних амінокислот. Рослина, недостатньо забезпечена сіркою,росте повільніше гірше цвіте.

NB: Потреба в сірчаному живленні для пшениці становить 4,5 кг S/т зерна плюс відповідна вага соломи.

У зернових культурах основне удобрення сіркою зазвичай здійснюється з першим внесенням азотного добрива.

Потреби ріпаку у живленні сіркою становлять 50-70 кг S/га. На посівах ріпаку сірка використовується під час весняного удобрення іншими поживними речовинами: магнієм і калієм. Удобрення ріпаку сіркою повинно бути еквівалентно приблизно 1/3-1/4 азотного добрива.

Ґрунтове удобрення ріпаку слід проводити до початку весни. Можна використовувати добрива, багаті сіркою, наприклад, сульфат амонію або нітрат сульфату амонію. Під час вегетації ріпак підживлюють сіркою по листу, наприклад, з гептагідратом сульфату магнію, доповнюючи можливу потребу в компоненті в надземних частинах рослин.Сірку отримують переважно з ґрунту у вигляді сульфатів (SO42-). На ринку добрив можна придбати сірку у вигляді елемента (S) або триоксиду сірки (SO3). Тому, при покупці добрива, зміст необхідно перерахувати, щоб дізнатися, яка кількість інгредієнта вводиться:

1 кг S = 2,5 кг SO3 = 3 кг SO4 = 2 кг SO2
1 кг SO3 = 0,4 кг S.

Якщо добриво містить, наприклад: 30% триоксиду сірки (SO3), то в S-значенні це: 30%. SO3 x 0,4 = 12 % S. В протилежному випадку: 12% S x 2,5 = 30% SO3.

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram