Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) нагадує, що тримає конкурс на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

Учасниками конкурсу можуть стати усі фермерські господарства, окрім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом, яких визнано банкрутами, які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.NB: Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років. Загальна сума коштів, що будуть розподілені, становить 43,1 млн гривень.

Конкурс проводять у два етапи:

 • Перший — подання заявок та документів для участі в конкурсі у регіональні відділення Укрдержфонду
 • Власне конкурсний відбір та формування реєстру фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки — проводиться конкурсною комісією з питань надання фінансової підтримки (Укрдержфонд, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1).

NB: Заявки та документи для участі в конкурсі подаються з 27.04.2018 р. по 27.05.2018 р. до регіональних комісій  керівником фермерського господарства особисто або уповноваженою особою, а також надсилаються рекомендованими листами на адреси регіональних відділень Укрдержфонду. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Перелік документів для участі в конкурсі:

 • Для отримання фінансової допомоги на поротній основі, фермерські господарства подають до регіональної комісії заявку у двох примірниках за формою, визначеною Мінагрополітики, і такі документи:
 • Копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства — для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство»;
 • Копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);
 • Копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
 • Довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;
 • Довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на безповоротній основі);
 • Баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою;
 • Довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів;
 • Копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);
 • Копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);
 • Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;
 • Пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов’язання.

NB: Копії документів повинні бути засвідчені головою фермерського господарства.