Прозора фінансова підтримка фермерських господарств та сільського господарства в цілому є однією із передумов забезпечення сталого розвитку та продовольчої безпеки. Саме цей досвід сьогодні потребує вітчизняний агробізнес.

Не є перебільшенням той факт, що значний внесок у збільшення доходів фермерів забезпечує фінансова підтримка сільського господарства з боку Європейського Союзу (ЄС), яка здійснюється на постійній основі вже впродовж тривалого часу після вступу Польщі до Співтовариства. Останніми роками найпоширенішим інструментом підтримки аграрних підприємців є, перш за все, дотації за схемами прямої підтримки.

NB: Передусім, 2021 рік став сьомим роком поспіль застосування системи прямих платежів, яка була запроваджена Регламентом (ЄС) № 1307/2013 Європейського Парламенту та Ради. Прямі виплати разом із спільною організацією ринків овочів та фруктів та заходами для стабілізації ринків сільськогосподарської продукції є інструментами допомоги першої опори CAP, що впроваджується з Європейського фонду сільськогосподарських гарантій (EAGF). Основним національним правовим актом, що регламентує вказаний механізм підтримки, є Закон від 5 лютого 2015 року про виплати за схемами прямої підтримки.

На сучасному етапі аграрного розвитку пряма фінансова підтримка використовується більшістю польських фермерів як додатковий елемент забезпечення сімейного бюджету, а також, залежно від розміру та виробничих результатів ферми, для покриття поточних витрат виробництва, модернізації ферм, фінансування інвестицій та впровадження інновацій.

У 2021 році в Польщі запроваджено прямі виплати, на які могли подавати заявки агровиробники, що включає:

 • єдиний платіж по площі;
 • плата за екологізацію (щодо сільськогосподарської діяльності, сприятливої ​​для клімату та навколишнього середовища);
 • виплата молодим фермерам;
 • додаткова (перерозподільна) виплата;
 • платежі, пов’язані з тваринництвом (велика рогата худоба, корови, вівці, кози);
 • виплати на площу посівів (цукрові буряки, картопля крохмальна, полуниця, хміль, зернобобові на зерно, кормові культури, томати, льон, коноплі);
 • перехідні виплати національної підтримки (нетютюнові виплати);

Суб’єктом реалізації вищезазначених інструментів фінансової допомоги та водночас платіжною агенцією від імені Міністерства сільського господарства є АРМА (The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture), яка протягом 1994-2021 рр. виплатила кошти на суму 403,5 млрд злотих, у т. ч. 25,8 млрд злотих у 2021 році.

вулик запилення

Агентство реструктуризації та модернізації сільського господарства (ARMA) було засновано в 1994 році з метою підтримки розвитку сільського господарства та сільських територій у Польщі. Після рішення Польщі приєднатися до Європейського Союзу Уряд Республіки Польща призначив ARMA виконувати роль акредитованого платіжного агентства.

У питаннях менеджменту Агентство очолює Президент, якого призначає Прем’єр-міністр Республіки Польща за спільним поданням Міністра сільського господарства та розвитку села та Міністра фінансів. Структура АРМА складається з трьох рівнів: Центральний офіс, 16 регіональних відділень у кожній області (воєводстві) та 314 місцевих офісів.

У питаннях взаємодії із іншими структурами Агентство, як провідний виконавець аграрної політики, співпрацює з контролюючим органом – Міністерством сільського господарства та сільського розвитку. Водночас, як розпорядник державних коштів, АРМА підпорядковується Міністерству фінансів.

Безпосередньо сфера діяльності АРМА передбачає як впровадження інструментів, що співфінансуються з бюджету Європейського Союзу, так і надання допомоги з національних фондів. Крім того, основними споживачами заходів, які впроваджує АРМА, є фермери, жителі сільської місцевості, підприємці аграрного продовольчого сектору, органи місцевого самоврядування. Агентство також надає допомогу суб’єктам, які працюють у рибному секторі.

У таблиці нижче представлені раніше впроваджені прямі виплати з найважливіших видів діяльності (Довідково. Обмінний курс конвертації прямих платежів на 2021 рік становить 4,6197 злотих за 1 євро).

Таблиця 1. Плата за площу сільськогосподарських угідь та додаткові виплати, які здійснені в рамках програми підтримки

Роки Єдиний платіж на площу, мільйонів злотих PLN Додаткові виплати, мільйонів злотих PLN
2010 7816 4109
2014 12677 197
2015 6285 153
2016 6419 144
2017 6425 133
2018 6412 122
2019 6586 113
2020 6688 106
2021 6756 107

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

NB: Загальний фінансовий пакет підтримки у 2021 році для впровадження найпоширенішого інструменту допомоги для фермерів, тобто субсидій за схемами прямої підтримки, становив приблизно 15,6 млрд злотих. Це приблизно на 108 мільйонів злотих більше, ніж у 2020 році, коли вона становила приблизно 15,5 мільярдів злотих.

Найбільшу частину (57,9%) виплачених коштів у програмі підтримки 2021 року становили прямі виплати – 14,9 млрд злотих. При цьому близько 1,3 млн аграріїв подали заявки на отримання прямих виплат у рамках заходів 2021 року. До 30 листопада 2021 року авансові платежі в розмірі до 70% розміру даної прямої виплати отримали понад 1,2 млн фермерів, які отримали 9,9 млрд злотих. Натомість з 1 грудня 2021 року на рахунки агропідприємців надійшли остаточні платежі. До кінця року АРМА виплатила 10,3 млрд злотих.

(Довідково. Починаючи з 2021 року розмір плати за зернобобові культури не диференційовано в залежності від площі)

Таблиця 2. Розмір ставок прямих виплат, проведених АРМА у 2021 році

Вид платежів Одиниця Норма виплати Фінансовий пакет підтримки на 2021 р. в тис. злотих
Єдиний платіж на площу злотих/га 487,62 6938521
Плата за озеленення злотих/га 327,26 4656727
Виплата молодим фермерам злотих/га 308,59 310448
Додаткові виплати злотих/га 184,54 1288360
Виплати на ВРХ злотих/га 336,73 801235
Виплати на корів злотих/га 426,51 708563
Виплати на овець злотих/га 114,47 21714
Виплати на кіз злотих/га 51,56 1243
Виплати на бобові зернові культури злотих/га 685,70 232836
Виплати на кормову площу злотих/га 457,46 77612
Виплати на насадження хмелю злотих/га 2087,75 3904
Виплати на крохмальну картоплю злотих/га 1210,32 40408
Виплати на цукрові буряки злотих/га 1547,13 378710
Виплати на помідори злотих/га 3371,12 13096
Виплати на насадження полуниці злотих/га 1313,93 45943
Виплати на льон злотих/га 558,70 2664
Виплати на коноплю злотих/га 198,05 434
Виплати на тютюн Вірджинія злотих/га 3,18 71201
Інші виплати на площу під тютюном злотих/га 2,25 39963

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

Діюча система прямих платежів є доповненням до інших форм підтримки сільського господарства та сільських територій, які включають заходи з реструктуризації та модернізації в рамках виконання Програми розвитку села 2014–2020, і зокрема:

 • реструктуризація малих фермерських господарств;
 • бонуси для молодих фермерів;
 • модернізація ферм;
 • організація зрошення на фермі;
 • створення груп виробників та організацій виробників;
 • інвестиції, безпосередньо спрямовані на запобігання руйнуванню сільськогосподарського виробничого потенціалу та інвестиції, спрямовані на захист води від забруднення нітратами з сільськогосподарських джерел, а також інвестиції, спрямовані на відновлення сільськогосподарського виробничого потенціалу;
 • підтримка лісонасадження та створення лісистих масивів;
 • агроекологічні та кліматичні заходи та підтримка інвестицій, що підвищують стійкість лісових екосистем та їх екологічну цінність;
 • органічне землеробство;
 • виплати за території, що мають природні обмеження або інші специфічні обмеження (LFA);
 • добробут тварин;
 • підтримка використання консультаційних послуг;
 • підтримка нових учасників систем якості.

В цілому АРМА здійснило виплати в межах виконання Програми розвитку села 2004-2006, а також Програми розвитку села 2007-2013 та оголосило подальші конкурси пропозицій у рамках Програми розвитку села 2014-2020 на загальну суму 9,16 млрд злотих, що становить 35,5% підтримки, наданої у 2021 році. Відповідно до рішенням Європейської Комісії від 31 серпня 2021 р. бюджет Програми розвитку села на 2014-2020 рр. було збільшено на 4,5 млрд злотих, а його реалізацію подовжено ще на два роки.

Таким чином, цей досвід підтримки є дуже корисним для розвитку вітчизняного агробізнесу. Адже прозора фінансова підтримка і чіткі правила її отримання для фермерських господарств та сільського господарства в цілому є однією із передумов забезпечення сталого розвитку та продовольчої безпеки.

Підготував Юрій КЕРНАСЮК,

кандидат економічних наук,

експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram