За розумної аграрної політики та державної підтримки майже 1,3 мільйона польських фермерів спроможні нагодувати власне населення, експортувати продукцію та забезпечити зайнятість сільського населення. Цей досвід може бути корисний для інших країн.

Кожна країна, як правило, має свою успішну модель ефективного землекористування. Не виключенням з цього правила є і Польща. В даному випадку сформувалася унікальна система ефективного землекористування на основі середніх за європейськими критеріями розмірах фермерських господарств, яка уже довела спроможність нагодувати країну, постійно збільшувати експорт продовольства на світовий ринок та забезпечує зайнятість сільського населення. Нині більшість фермерських господарств в Польщі використовують до 20 га. В загальній структурі їх частка становить майже 87%. Загалом ці господарства використовують майже 43,3% всіх сільськогосподарських земель (таблиця 1).

Таблиця 1. Розподіл за групами фермерських господарств Польщі у
2010/2020 роках в залежності від площі сільськогосподарських угідь

Розміри господарств Кількість % Площа сільськогосподарських угідь, га %
Всього 1509148/1317400 100/100 14859652/14952885 100/100
до 1 га включно 24876/25267 1,6/1,9 18469/17043 0,1/0,1
понад 1 гектар 1484272/1292133 98,4/98,1 14841182/14935842 99,9/99,9
1–2 гa 300590/220269 19,9/16,7 441364/319704 3/2,1
2–3 213300/199538 14,1/15,1 522725/483825 3,5/3,2
3–5 276472/240536 18,3/18,3 1077391/931504 7,3/6,2
5–10 346321/288969 22,9/21,9 2467389/2049346 16,6/13,7
10–15 151517/130552 10/9,9 1839710/1584011 12,4/10,6
15–20 72019/64980 4,8/4,9 1239680/1115977 8,3/7,5
20–30 61126/61922 4,1/4,7 1475126/1497764 9,9/10,0
30–50 35903/44708 2,4/3,4 1353888/1697686 9,1/11,4
50–100 17136/26565 1,1/2,0 1165190/1801021 7,8/12,0
100–200 5484/9022 0,4/0,7 745120/1225252 5,0/8,2
200–300 1689/2621 0,1/0,2 411914/636795 2,8/4,3
300–500 1372/1388 0,1/0,1 527775/531904 3,6/3,6
500–1000 932/783 0,1/0,1 637265/529399 4,3/3,5
1000 га і більше 411/280 0,0/0,0 936646/531655 6,3/3,6

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

Господарств із розміром землекористування 1000 га і більше налічується близько 280 і за останні 10 років їх кількість скоротилася в 1,5 рази. Частка використання їх земель у загальній структурі всіх сільськогосподарських земель не перевищує 3,6%.  Тобто, маємо приклад, коли агробізнес може розвиватися не лише за рахунок збільшення кількості агрохолдингів, а також і невеликих господарств.

Водночас, певна тенденція укрупнення все ж спостерігається. Зокрема, із 2010 року по 2020 рік середній розмір господарства зріс із 9,85 га до 11,35 га, а його вартість із 12,6 тис. євро до 20,3 тис. євро. При цьому сукупна кількість працівників фермерських господарств, які працюють на постійній основі, зменшилася за досліджуваний період із 1914,8 тис. осіб до 1427,5 тис. осіб, в той час як кількість тракторів на 100 га навпаки збільшилася із 9,8 одиниць до 10,3 одиниць (таблиця 2).

Таблиця 2. Окремі особливості ведення агробізнесу та його ресурсне забезпечення

Показники 2010 2020 2020 до 2010, %
Середній розмір господарства, га 9,85 11,35 115,2
Середній розмір господарства у вартісній оцінці, тис. євро 12,6 20,3 161,1
Щільність поголів’я тварин на 100 га, голів 69,9 67,0 95,9
Кількість тракторів на 100 га, одиниць 9,8 10,3 105,1
Використання добрив NPK на 1 га, кг 122,6 132,2 107,8
Кількість постійних працівників, тис. осіб 1914,8 1427,5 74,6

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

NB: Фактично, використання сучасної техніки і технологій суттєво зменшує залежність фермера від місцевих трудових ресурсів та зумовлює підвищення продуктивності праці. Однак, незважаючи на це, фермерські господарства все ще змушені залучати значну кількість сезонних працівників зі сторони на найбільш трудомістких видах сільськогосподарської діяльності.

Для обліку фермерських господарств застосовується показник SO — стандартна продукція. Це вартість валової сільськогосподарської продукції, отриманої з 1 гектара посіву або 1 голови худоби, що відповідає середньому рівню в регіоні. Загальний стандартний обсяг виробництва господарства є сумою значень, отриманих шляхом множення коефіцієнтів SO для даного виду діяльності на кількість гектарів та поголів’я худоби. Також при обліку господарств враховується робоче навантаження постійних, тимчасових, контрактних та інших працівників, а також допомога сусідніх господарств. В Польщі застосовується показник AWU (Annual Work Unit) — річна робоча одиниця, що означає еквівалент повної зайнятості (2120 робочих годин на рік).

NB: Однією із цікавих особливостей обліку агробізнесу в Польщі є його вартісна оцінка. Якщо аналізувати дану статистику, то можна побачити, що за останні 10 років найбільше зросла вартість господарств із середнім розміром понад 50 га (табл. 3).

Таблиця 3. Кількість сільськогосподарських підприємств за класами економічних розмірів

Групи господарства за економічними розмірами 2010 2020 2020 до 2010, %
Всього 1509148 1317400 87,3
0–2 тис. євро 486246 375162 77,2
2–4 291256 250388 86,0
4–8 274806 225108 81,9
8–15 195154 158857 81,4
15–25 112943 101051 89,5
25–50 94624 102421 108,2
50–100 35713 62415 174,8
100–500 16223 37644 232,0
500–1000 1382 2877 208,2
1000 євро і більше 800 1477 184,6

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

Гендерний аспект розвитку фермерства показує, що близько 65,5% господарств керуються чоловіками та 34,5% жінками. Вікова структура керівників цих господарств наступна: до 40 років — 20,9%; від 40 років до 64 років — 65,2% та 65 років і більше — 13,9%. Майже 35% з них пройшли сільськогосподарські курси навчання.

Більшість фермерських господарств спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських культур. Їх кількість останніми роками зросла майже в 1,3 рази (таблиця 4).

Таблиця 4. Кількість фермерських господарств за типами спеціалізації

Тип спеціалізації 2010 2020 2020 до 2010, %
Всього 1509148 1317400 87,3
Спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських культур 608444 789568 129,8
Спеціалізується на садівництві 35799 30641 85,6
Спеціалізується на вирощуванні декоративних культур 57122 55814 97,7
Спеціалізується на вирощуванні пасовищної худоби 173955 140308 80,7
Спеціалізується на розведенні тварин, яким згодовують концентровані корми 60590 34908 57,6
Змішане – різні культури 65322 43521 66,6
Змішане – різні види худоби 125977 25899 20,6
Змішане – різні культури і худоба 339174 156813 46,2
Некласифіковані господарства 42766 39928 93,4

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

Крім основної виробничої діяльності, багато фермерських господарств здійснює також іншу прибуткову діяльність. Найбільш розповсюдженими видами додаткової економічної діяльності фермерських господарств є, наприклад, агротуризм, різні види сільськогосподарських підрядних робіт, переробка сільськогосподарської продукції, аквакультура, надання медичних, соціальних та освітніх послуг. Таким чином, успішний розвиток фермерських господарств є результатом досить вдалого поєднання розумної спеціалізації та диверсифікації видів діяльності, що дозволяє зменшити в певній мірі залежність агробізнесу як від впливу традиційного кліматичного фактору, так і від економічної кон’юнктури аграрного ринку.

Підготував Юрій КЕРНАСЮК,

кандидат економічних наук,

експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram