Сьогодні 30 червня ВРУ прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту». Ним пропонується визначити обов’язковий вміст рідкого біопалива (біокомпонетів) в усіх обсягах бензинів автомобільних (з 1 травня 2022 року не менш як 5%).

Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту» (проект Закону зареєстровано за №3356-д).

Метою проєкту Закону є створення нормативно-правової бази для розвитку сфери виробництва, обігу та використання рідкого біопалива на транспорті.

Проектом передбачається імплементація положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел в частині забезпечення Україною міжнародних зобов’язань щодо частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті, які взяла на себе Україна із вступом до Енергетичного Співтовариства.

Законопроєктом пропонується:

– визначити обов’язковий вміст рідкого біопалива (біокомпонетів) в усіх обсягах бензинів автомобільних, що відпускаються з місць виробництва пального, місць оптової торгівлі пальним та місць роздрібної торгівлі пальним, за виключенням бензинів з октановим числом 98 і вище та бензинів, що поставляються для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів:

NB: з 1 травня 2022 року не менш як 5 відсотків (об’ємних), за абсолютної похибки визначення ±0,5%

– ввести облік вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у паливі моторному і паливі моторному альтернативному на ринку нафтопродуктів, які покладені на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (Держенергоефективності). Також передбачено, що Порядок зазначеного обліку, затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім питань забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) (Міненерго);

– віднести до правопорушень недотримання вимог щодо відпуску з місць роздрібної торгівлі пальним на митній території України усіх обсягів бензинів автомобільних з вмістом нормативно визначеної обов’язкової частки рідкого біопалива (біокомпонентів);

– віднести до правопорушень недотримання вимог щодо відпуску з місць виробництва та/або з місць оптової торгівлі пальним на митній території України усіх обсягів бензинів автомобільних з вмістом нормативно визначеної обов’язкової частки рідкого біопалива (біокомпонентів);

– віднести до правопорушень несвоєчасне або неподання інформації щодо вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах відпуску на митній території України з місць виробництва та оптової торгівлі пальним бензинів автомобільних.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону України «Про альтернативні види палива» в Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Передбачається, що цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Але у КМУ буде ще 6 місяців на приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативних актів.

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram