Заради економії ресурсів та часу дедалі популярнішим стає метод одночасного застосування кількох пестицидів. Такий метод захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів допомагає підвищити токсичність компонентів, покращити фiзичні властивості засобів та розширити діапазон впливу.


При цьому спільне застосування пестицидів має кілька обов’язкових умов для застосування сумішей:

  • строки і необхідність застосування компонентів мають повністю збігатись;
  • компоненти суміші повинні бути фізично сумісними, реакція робочої рідини стабільною; також суміш не має давати осаду, розшарування робочої рідини, її розігрівання або, навпаки, охолодження й інших відхилень;
  • речовини мають бути токсикологічно сумісними: прояв синергізму (підвищення токсичності суміші проти окремого застосування компонентів) або адитивності, коли ефективність суміші не змінюється, порівнюючи з окремо взятими компонентами;
  • відсутність негативного впливу на схожість та енергію проростання, прояву опіків, деформації органів, впливу на ріст і розвиток рослин, кількість і якість урожаю, або ж так звана фітотоксичності.

За матеріалами AgroTimes