Урожайність кожної культури визначається певними елементами структури. Її, як складну ознаку, можна розділити на дві складові: число рослин на одиниці площі (м2) і продуктивність однієї рослини (маса зерен з рослини, маса 1000 зерен тощо). Про це GrowHow розповіли в Інституті сільського господарства Степу НААН.

Проби для визначення господарської врожайності та її структури відбирають у період воскової стиглості зерна.

Перший метод. Облік густоти стояння рослин для культур суцільного способу сівби (15 см)

Три пробні ділянки виділяють по діагоналі поля приблизно на однаковій відстані одна від одної, по можливості на одній лінії. Площа пробної ділянки складається з двох суміжних рядків довжиною 111 см.

Підраховуючи рослини на кожній ділянці, проводиться перерахунок на 1 м2 множенням на 3 з подальшим визначенням середнього арифметичного.

Приклад: кількість продуктивних стебел на пробній ділянці 210 шт., що на 1 м2 становить: 210×3 = 630 шт./м2.

Другий метод. Визначення продуктивності однієї рослини

На визначених нами пробних ділянках ведеться підрахунок кількості зерен в одному колосі. Середня кількість для підрахунку близько 10 колосів (з урахуванням їхньої різної величини). Для визначення продуктивності однієї рослини береться до уваги маса 1000 зерен, залежно від сорту: Куяльник, Шестопалівка, Тітона — 45-50 г; Землячка одеська, Смуглянка, Подолянка, Турунчук — 35-42 г.

Приклад: середня арифметична кількість зерен з 10 колосів Красуні одеської становить 33 шт., а маса 1000 зерен (М1000) — 38,0 г.

Складаємо пропорцію:
1000 шт. зерен — 38,0 г
33 шт. зерен — Х, г,
де Х — маса одного колоса.

Таким чином, для підрахунку біологічної врожайності беремо кількість продуктивних стебел (шт./м2) і масу одного колоса (г), отримуємо цифрове вираження біологічної врожайності.

Приклад: продуктивних стебел 630 шт., маса одного колоса 1,25 г, біологічна врожайність становить:

630 шт. × 1,25 = 787,5 г/м2, в перерахунку на 1 га — 78,7 ц/га.

— При визначенні господарської врожайності враховують стан посівів та агрегатів. Для комбайнів СК-5, Єнісей-1200 господарська врожайність зменшується на 20%, для комбайнів типу John Deere, Case, New Holland — на 5 %.


Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram