Відтепер достатньо зайти на сайт Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду — http://ias.brdo.com.ua, без жодних реєстрацій та безкоштовно ввести назву підприємства, або його код ЄДРПОУ, щоб перевірити, чи включено конкретного суб’єкта господарювання до проекту Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік.

Це наразі пілотний проект, який реалізували Державна регуляторна служба України спільно з Мінекономрозвитку України та за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO).

У Держрегуляторній службі стверджують, що підприємство має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до Державної регуляторної служби України. Тоді перевірка такого суб’єкта господарювання проводитиметься згідно з окремими річними планами органів державного нагляду.

Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду не пізніше 1 грудня року.

Якщо підприємство має відокремлені підрозділи, то планові заходи державного нагляду щодо такого суб’єкта господарювання можуть здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку здійснення однієї запланованої перевірки.

Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду різних органів державного нагляду є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду.

Нагадаємо, відповідно до ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» органи державного нагляду щороку визначають перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду у плановому періоді, та не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпечують внесення відомостей про таких суб’єктів господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду — ІАС ДНК — для автоматичного виявлення нею суб’єктів господарювання, які підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду. Проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду формується ІАС ДНК.