Будь-який напрям агробізнесу за умов забезпечення компетентного підходу до його організації і ведення стає зазвичай прибутковим. Зокрема, виробництво сиру в невеликих господарствах фермерського типу є одним із найбільш вигідних видів діяльності у багатьох країнах світу.

Переробка шанс на виживання, чи можливості розвитку?

Нині займатися виробництвом молока в більшості господарств стало невигідно, про що досить красномовно свідчить вітчизняна статистика. Якщо раніше поголів’я корів скорочувалося здебільшого в аграрних підприємствах, то останнім часом це відбувається також в фермерських господарствах та у населення. І справа полягає не лише у надто низьких закупівельних цінах, які періодично все-таки зростають та молочній продуктивності корів, що вже досягла в багатьох господарствах рівня 6000-7000 кг.Насамперед, конкурувати на рівних малим та середнім виробникам молока із потужними аграрними підприємствами завжди було складно як за ціною, так і за собівартістю продукції. Також молоко, на відміну від інших видів сільськогосподарської продукції, є продуктом, що швидко псується. Відтак, його виробник завжди залежить від закупівельних організацій та ціни, що вони пропонують. Єдиним і оптимальним рішенням зменшити вказану залежність може бути розвиток власної міні-переробки молока на продукти, які користуються підвищенням попитом в населення та мають тривалий термін зберігання.

NB: Серед усього переліку молочних продуктів окрему увагу привертають сичужні сири, обсяги виробництва яких в країні останніми роками досить суттєво зменшилися, а ціна за 1 кг вже перевищує аналогічну на м’ясо.

Вітчизняне виробництво сирів сичужних (тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений сир; крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) згідно коду найменування продукції за номенклатурою продукції промисловості (НПП) 10.51.40.50 включає, відповідно сири тверді, м’які і розсільні.

Обсяги виробництва вказаних видів сиру за останні п’ять років щорічно знижувалися за виключенням незначного його росту у 2017 р. За січень-липень 2018 р. загальне виробництво його становить майже 55 тис. тонн, в тому числі за липень 8 тис. тонн. Наслідком зниження пропозиції продукції на ринку призвело до зростання ціни на неї, а попит населення зменшився.

Діагр. 1 Динаміка обсягу виробництва сирів сичужних за НПП 10.51.40.5 молокопереробними підприємствами України (у тис. тонн). Джерело: Складено автором за даними Держслужби статистики України

Звідси об’єктивно виникає замкнуте коло проблем у підприємств вітчизняної молокопереробної промисловості, які з однієї сторони відчувають дефіцит якісної молочної сировини, а з іншої втрачають внутрішній ринок збуту через високі ціни, що доповнюється окремими перепонами на шляху експорту вказаної продукції на світовий ринок внаслідок неузгодженості її вимогам сертифікації і високої конкуренції зі сторони місцевих виробників.Однак, страждає, передусім, вітчизняний його споживач, який через занадто високі ціни та низьку пропозицію якісних сирів змушений обмежувати себе в цьому вкрай корисному продукті харчування.

NB: У багатьох країнах світу цю проблему успішно вирішують фермерські господарства, які разом із виробництвом молока займаються і переробкою його в готовий якісний продукт різні види сичужних сирів. При цьому вся додана вартість залишається в господарстві, а проблема низьких закупівельних цін на молоко їх вже особливо не турбує, як і залежність від умов та можливостей молокопереробного підприємства.

Також скорочується безпосередньо шлях аграрної продукції від виробника до споживача, адже зменшується кількість посередників, а отже продукт стає більш доступним для нього за прийнятною ціною.

Можна також організувати виробництво сиру безпосередньо між декількома фермерськими господарствами на кооперативних засадах. Саме у цьому полягає сенс сучасного сталого розвитку фермерських господарств за кордоном, який варто і нам запозичити.

Які необхідні інвестиції?

Водночас, виникає закономірне питання: які інвестиції потрібно вкласти в організацію переробки молока і виробництво сиру на базі середнього фермерського господарства або їх групи, а також яка буде окупність з урахуванням усіх можливих ризиків ринкового середовища та кон’юнктури ?

Насамперед, варто коротко ознайомитися із особливостями організації виробництва сиру, а також по можливості вивчити технологію безпосередньо в господарстві, де багато років займаються цим напрямком агробізнесу.

На першому етапі обов’язково слід визначитися із приміщенням, де буде організовано виробництво. Воно має бути спеціальним чином підготовлене згідно прийнятих державних санітарних норм і вимог. Далі, враховуючи власні можливості забезпечення виробництва молочною сировиною необхідно визначитися із обладнанням, яке потрібно буде придбати. На ринку сьогодні представлене обладнання як вітчизняного, так і закордонного виробництва для різних потужностей переробки молока та рівня товарного асортименту готової продукції. Після детального ознайомлення із технічними характеристиками та переліком специфікації даного обладнання і його вартістю необхідно також розрахувати потребу в додаткових працівниках в межах технологічної їх потреби.

За підсумками усього вищезазначеного здійснюється комплексне техніко-економічне обґрунтування вказаного проекту із повним розрахунком загальних фінансових витрат та розширеним бізнес-планом.

Для прикладу, можна навести орієнтовний бізнес-розрахунок вартості організації виробництва сичужних сирів для фермерського господарства, яке утримує, у першому випадку 10 корів, а в другому 100 корів дійного молочного стада. Середньорічний удій молока на корову взято із розрахунку 6000 кг. Звідси валове річне виробництво молока становить, відповідно близько 60 тонн і 600 тонн або в середньому до 200 кг і 2000 кг на добу (враховано період лактації 305 днів впродовж року). Тому це варто також врахувати і передбачити при придбанні відповідного виду обладнання для ефективного використання потужностей із переробки молока, якщо в подальшому господарством не планується розширення наявної кількості поголів’я корів.

Аналітична бізнес-оцінка економічної ефективності інвестицій у переробку молока і виробництво сичужних сирів наведена в табл. 1.

Середні нормативні витрати молока на 1 кг твердого сиру, що дозрів, складають за різними даними від 9 до 12 кг, і залежать безпосередньо від вибраної технології та його виду.

Якщо в господарстві утримується невелика кількість корів, наприклад близько 10, то доцільним є перший варіант, що передбачає використання лінії із переробки молока обсягом до 200 кг за добу. Її вартість в цінах 2018 р. за даними моніторингу ринку техніки для АПК складає близько 140 тис. грн, а з врахуванням додаткових витрат на монтаж устаткування та навчання персоналу загальні витрати на організацію переробки молока становитимуть 161 тис. грн.

NB: Окупиться лінія із переробки молока та виробництва твердого сиру менше ніж за півроку.

Її розрахункова продуктивність становить від 20 кг виробництва твердого сиру за добу. Для її обслуговування і роботи потрібно залучити лише двох працівників. Це можуть бути зокрема і самі члени фермерського господарства.Другий варіант враховує більшу потужність переробки молока 2000 кг за добу та можливість гнучкої зміни асортименту молочної продукції залежно від попиту та кон’юнктури. При цьому вартість даного обладнання разом із його монтажем та відповідним навчанням персоналу становитиме орієнтовно близько 1,7 млн грн. Особливістю технологічних ліній цього типу є передбачена можливість пакування окремих видів продукції в пластикову тару для зручності при транспортуванні і кращого зберігання.

Таблиця 1. Аналітична бізнес-оцінка економічної ефективності інвестицій у переробку молока і виробництво сичужних сирів
Показники Обсяг переробки за добу, кг
200 2000
Технологічні аспекти
Продукція, що виробляється
-сметана (30 %), кг/добу 40
-сири тверді, кг/добу 20-24 200 або 240
-сири м’які, кг/добу
Потреба в працівниках, осіб 2 5
Економічні аспекти
Вартість інвестицій
– тис. дол. США 5,0 54,0
– тис. грн за курсом НБУ 140,0 1512,0
Витрати на монтаж обладнання та навчання, тис. грн 21,0 226,8
Разом витрат на організацію переробки молока, тис. грн 161,0 1738,8
Операційні витрати, усього тис. грн 782,5 6266,9
Виручка від продажу продукції, тис. грн 1020,0 10200,0
Прибуток, тис. грн 237,5 3933,1
Рівень рентабельності, % 30,4 62,8

Джерело. Власні експертні розрахунки автора

У розрахунках використано відпускну ціну за 1 кг твердого сиру 170 грн, тоді як на ринку вона вже перевищує 200 грн. Вказана маркетингова цінова стратегія є досить гнучкою та дозволяє знайти власну нішу та забезпечить стабільний попит на продукцію зі сторони споживачів різної купівельної спроможності. При цьому сильними сторонами просування даного продукту є його висока якість за доступною ціною.

Прогнозований рівень операційної рентабельності виробництва сиру в першому варіанті при переробці до 200 кг молока за добу становитиме 30,4 %, а в другому варіанті при 2000 кг 62,8 %. Варто зазначити, що навіть з урахуванням оцінки окупності вказаного інвестиційного проекту за рівнем дисконтної ставки 10-15 % він забезпечить повернення вкладень в межах одного операційного року.

Ю.В. Кернасюк, канд. екон. наук, старший науковий співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram