З метою максимального знищення  бур’янів у посівах сої застосовують грунтові гербіциди на основі таких діючих речовин: ацетохлор, метрибузин, кломазон, пендиметалін, трифлуралін, прометрин, імазетапір, S-метолахлор.

 

Давайте спробуємо розібратись в особливостях застосування та впливу на бур’яни кожної діючої речовини зокрема.

Ацетохлор. Селективні ґрунтові гербіциди на основі діючої речовини ацетохлор, 900 г/л застосовують для контролю найбільш поширених однорічних злакових і деяких дводольних бур’янів.

NB: Механізм дії ацетохлору спрямований на інгібування процесів синтезу білка і порушення процесів поділу клітин, що призводить до пригнічення та загибелі рослин бур’янів. Активна речовина поглинається з вологого ґрунту проростками бур’янів, а також їх первинними корінцями. У рослини однорічних злакових бур’янів препарат, як правило, попадає через верхівку (епікотиль), у рослини однорічних дводольних бур’янів – через первинні корені.

Особливо ефективно впливає ця діюча речовина на такі бур’яни, як лобода біла, видів мишію, плоскуха звичайна, пасльон чорний, талабан польовий, видів щириці та інших.

Для контролю однорічних злакових і деяких дводольних бур’янів препарати на основі ацетохлору застосовуються до посіву, одночасно з посівом або до появи сходів сої. У посушливих регіонах для отримання максимальної ефективності таких препаратів доцільно їх заробляти в ґрунт на глибину 3-5 см. У разі обприскування ґрунту після сівби препарати у ґрунт не заробляють, але необхідно здійснити боронування.

NB: Стійкість виявляють гірчиця польова, гірчак розлогий, куколиця біла, амброзія полинолиста й інші малорічні дводольні види.

Захисна дія триває чотири-шість тижнів. Розкладається протягом одного вегетаційного періоду, тому не має обмежень у сівозміні. Допускається поєднання з препаратами на основі діючої речовини прометрин.

Метрибузин. Гербіциди на основі діючої речовини метрибузин застосовують для контролю однорічних дводольних і злакових бур’янів.

NB: Такі препарати вносять за допомогою обприскування ґрунту до появи сходів сої, з нормою витрати 0,5-0,7 л/га. При цьому рекомендовано для обприскування ґрунту до сходів культури на легких ґрунтах застосовувати норму витрати 0,5 л/га, на середніх і важких – 0,5-0,7 л/га. Оптимальними умовами для застосування препаратів на основі діючої речовини метрибузин є температура повітря і грунту 20-25 °С.

Препарати на основі цієї діючої речовини високоефективні для контролю таких дводольних бур’янів: лобода біла, щириця звичайна, волошка синя, рутка лікарська, жабрій звичайний, ромашка непахуча, види гірчаків, портулак городній, гірчиця польова, осот жовтий, зірочник середній та інші, а також однодольних – лисохвіст польовий, вівсюг звичайний, сить їстівна, куряче просо, пажитниця, види мишію. За допомогою таких гербіцидів знищуються бур’яни, які вже зійшли, а також ті, які проростають.

Переваги препаратів на основі діючої речовини метрибузин:

  • широкий спектр дії (контролюють широколистяні і злакові види бур’янів),
  • вплив двома шляхами на цільовий об’єкт – через корені й надземні органи,
  • пролонгований термін дії – тривала технічна ефективність зберігається довгий час за умов не пошкодження після обприскування гербіцидного «екрану».

Кломазон. Гербіциди на основі діючої речовини кломазон, 480 г/л проявляють високу ефективність під час контролю однорічних дводольних і злакових бур’янів у посівах сої та інших культур. Препарати на основі діючої речовини кломазон відрізняються високою біологічною ефективністю на всіх типах ґрунтів. На легких ґрунтах допускається застосування мінімальних норм, а на важких – максимальних.

Проте для отримання максимальної ефективності необхідно дотримуватися низки вимог:

  • здійснити якісний передпосівний обробіток ґрунту з дрібно-грудкуватою структурою,
  • провести обприскування ґрунту найкраще невідкладно після сівби або впродовж перших трьох днів,
  • здійснити коткування ґрунту кільчасто-шпоровими котками у разі нестачі ґрунтової вологи після обприскування.

Препарати з вмістом кломазону (норма витрати 0,2 л/га) рекомендовано застосовувати у сумішах з гербіцидами ґрунтової дії для обприскування ґрунту до сівби, під час та після, але до появи сходів культури.

NB: На сьогодні перейнято світовий досвід, а саме застосування препаратів на основі діючої речовини кломазон для знищення сегетальної рослинності під час  вегетації сої, починаючи з фази одного справжнього до четвертого трійчастого листка, з нормою витрати 0,25-0,5 л/га. Під час застосування за таких умов гербіциди з вмістом кломазону, проявляючи контактну дію, забезпечують ефективний контроль на різних фазах розвитку лободи білої та падалиці соняшнику, зокрема і стійкого до імідазалінонів. При цьому рекомендовано для підсилення технічної ефективності щодо знищення бур’янів застосовувати гербіциди з вмістом кломазону у суміші з гербіцидами на основі діючої речовини  бентазон, 480 г/л.

Застереженням щодо обмеження у сівозміні є те, що у разі внесення гербіцидів з вмістом кломазону під час вегетації сої з нормою втрати 0,35-0,5 л/га, восени поточного року протипоказано сіяти озимі зернові колосові культури. Наступного року сівозміна може включати такі культури як: соя, горох, польові боби, буряки цукрові, картопля й морква.

Чутливими є такі основні види бур’янів: лобода біла, куряче просо, осот городній, спориш звичайний, зірочник середній, грицики звичайні, паслін чорний, підмаренник чіпкий, дурман звичайний, амброзія полинолиста, роман польовий, тонконіг звичайний, кропива глуха, талабан польовий, канатник Тео-фраста, пальчатка, портулак городній, череда волосиста, жабрій звичайний та інші.

NB: Гербіциди з вмістом кломазону є ефективними препаратами для обмеження шкідливості хвоща польового. З цією метою їх доцільно вносити під час фази 2-3 листки у сої, застосовуючи при цьому норму витрати 0,3 л/га.

Для розширення спектру дії під час контролю злакових бур’янів рекомендовано застосовувати похідні діючої речовини кломазону в баковій суміші з ґрунтовими гербіцидами на основі діючої речовини S-метолахлор. Також для розширення спектру дії доцільно застосовувати у сумішах з ґрунтовими гербіцидами на основі діючих речовин метрибузин, пендиметалін, пропізохлор, прометрин, ацетохлор.

Під час застосування препаратів на основі діючої речовини кломазон необхідно враховувати те, що за умов надмірних опадів може відбуватися пригнічення рослин культури. Тому дуже вадливо дотримуватись регламенту внесення та обирати оригінальні препарати.

На сьогодні провідними компаніями рекомендовано для застосування у посівах сої гербіциди системної дії на основі діючої речовини кломазон, 360 г/л, для контролю однорічних одно- і дводольних бур’янів.

NB: Такі препарати застосовують виключно у бакових сумішах. У посівах сої рекомендовано гербіциди з вмістом кломазону, 360 г/л, з нормою витрати 0,2 л/га поєднувати з гербіцидами на основі діючої речовини метрибузин, 600 г/л, з нормою витрати 0,5 л/га. Здійснюють обприскування ґрунту до появи сходів культури за температури повітря від +15°С до +25°С, оптимальної вологості повітря та ґрунту та швидкості вітру 3-4 м/с.

Важливою перевагою таких препаратів є те, що вони не леткі, мають високий показник розчинності у воді, що забезпечує їх ефективність за посушливих умов, завдяки чому під час застосування їх не потрібно заробляти у ґрунт.  

При цьому необхідно враховувати їх вплив на наступні культури у сівозміні. У разі необхідності, для пересіву використовують ріпак через 30-60 днів після застосування, додатково рекомендовано перед посівом здійснювати поверхневий обробіток ґрунту на глибину 8-10 см. Зернові колосові культури рекомендовано висівати через 120 днів, перед сівбою рекомендовано обробіток ґрунту, ретельне перемішування, на глибину 18-25 см.

Пендиметалін. Гербіциди на основі діючої речовини пендиметалін, 330 г/л належать до ґрунтових гербіцидів вибіркової дії і застосовуються для контролю однорічних злакових і дводольних бур’янів у посівах сої. Використовують такі препарати для суцільного обприскування ґрунту до появи сходів культури з нормою витрати 3,0-6,0 л/га.

Діюча речовина пендиметалін поглинається колеоптилем та корінням, пригнічуючи поділ клітин у меристемі, що призводить до загибелі рослин бур’янів, які проростають. Відразу після проростання ці бур’яни гинуть. У разі якщо на час обприскування на полі уже росли бур’яни і мали 1-2 листки, такі рослини також будуть чутливі до дії цих препаратів і загинуть.

NB: Завдяки діючій речовині гербіциди, маючи низьку розчинність у воді, здатність активно адсорбуватися часточками ґрунту і низьку летючість, під час обприскування утворюють захисний «екран», який менш руйнується під дією зовнішніх факторів. При цьому загортання в ґрунт такі гербіциди не потребують. Наявність вологи у ґрунті, наприклад опади чи зрошення на рівні 2530 мм впродовж 7-10 днів після внесення підсилюватимуть дію препаратів з вмістом пендиметаліну. За умов дефіциту вологи у верхньому шарі ґрунту, для отримання максимальної ефективності, все ж таки буде доцільним заробляння цих гербіцидів у ґрунт.

Норма витрати препаратів з вмістом пендиметаліну залежить від механічного складу ґрунту і вмісту гумусу. На важких ґрунтах з високим вмістом гумусу норма витрати повинна бути максимальною з рекомендованої.

Гербіциди на основі діючої речовини пендиметалін мають високу технічну ефективність для контролю таких основних видів дводольних  бур’янів: лободи білої, видів щириць, канатника теофраста, злинки канадської, галінсоги дрібноквіткової, рутки лікарської, видів жовтецю, зірочника середнього, портулаку городнього, видів гірчаків, маку дикого, незабудки польової, сухоребрика лікарського, видів вероніки, фіалки польової гірчиці польової та інших. Не менш чутливими до дії пендиметаліну є широкий спектр однодольних видів: просо куряче, мишій зелений і сизий, метлюг, пальчатка криваво-червона, ценхрус, просо колосовидне і звичайне, тонконіг звичайний, гумай.

При цьому для контролю пасльону чорного, підмаренника чіпкого, ромашки непахучої, лисохвосту, у яких відмічається дещо нижча чутливість до дії пендиметаліну, необхідно застосовувати максимальну з рекомендованої норму витрати – 6 л/га.

Трифлуралін. Препарати на основі діючої речовини трифлуралін, 480 г/л, під дією сонячних променів швидко розкладаються, тому потребують негайного та ретельного загортання в ґрунт на глибину 6-7 см. Для отримання високої ефективності  такі гербіциди обов’язково необхідно ретельно перемішати з верхнім шаром ґрунту, щоб він добре закріпився в ґрунті. Це забезпечується за одночасного внесення й загортання препарату. У посівах сої під час обприскування ґрунту вносять препарати на основі цієї діючої речовини з негайним їх загортанням у ґрунт до посіву, під час посіву, після посіву, але до появи сходів культури, з нормою витрати 2-5 л/га.

Гербіциди на основі діючої речовини трифлуралін забезпечують зниження забур’яненості посівів однодольними бур’янами та, у свою чергу, сприяють значному підвищенню урожайності зерна сої.

Токсичність препарату проявляється під час проникнення у рослину у процесі проростання насіння бур’янів у грунті, ще до появи їх сходів над поверхнею грунту.

Пригнічують ріст бур’янів, негативно впливаючи на синтез нуклеїнових кислот та порушуючи процеси фотосинтезу.

Перші ознаки дії проявляються у вигляді потовщення й переродження кінчиків корінців бур’янів. Вторинні корінці не розвиваються, ріст пагонів призупиняється, сім’ядольні листки і стебла грубішають, набувають ламкості і червоно-синього кольору, що спричиняє загибель бур’янів.

Для таких гербіцидів характерним є те, що вони ефективно контролюють злакові бур’яни, але майже неефективні для контролю пасльону чорного, видів осоту та гірчаків, нетреби звичайної, щириці звичайної, бур’янів з родини капустяних. Для контролю цих бур’янів доцільно застосовувати гербіциди на основі діючої речовини бентазон, 480 г/л.

Препарати на основі діючої речовини трифлуралін допустимо поєднувати з гербіцидами на основі діючих речовин S-метолахлор, 960 г/л, або ацетохлор, 900 г/л, з метою розширення спектру дії.

Прометрин. Гербіциди на основі діючої речовини прометрин, 500 г/л, застосовують у посівах сої для контролю однорічних дводольних і деяких злакових бур’янів. З цією метою здійснюють обприскування ґрунту до появи сходів культури, з нормою витрати 3-5 л/га.

NB: Завдяки пролонгованій ґрунтовій дії вплив препаратів на основі цієї діючої речовини зберігається від чотирьох до десяти тижнів у залежності від ґрунтово-кліматичних умов і норми витрати препарату.

Препарати на основі прометрину поглинаються проростками і коренями бур’янів, а також надземними вегетативними органами бур’янів, які проросли, рухаючись ксилемою. Діюча речовина блокує процес фотосинтезу у чутливих бур’янів, а також утворює сполуки, які руйнують мембрани клітин рослини внаслідок цього і відбувається загибель бур’янів.

Чутливими до дії цієї активної речовини є такі бур’яни: вероніка персидська, галінсога дрібноквіткова, геліотроп, види гірчаків, види буркуну, дурман звичайний, види нетреби, зірочник середній, конюшина повзуча, жовтозілля звичайне, тонконіг однорічний, курячі очка, грицики звичайні, переліска однорічна, види проса, шпергель звичайний, види фізалісу, види череди і щириці, льонок малий, королиця посівна, герань розсічена, кропива жалка, пальчатка криваво-червона. Помірно чутливі – лобода біла, гірчиця польова, редька дика, осот городній і рожевий першого року вегетування, види ромашки, портулак городній та інші.

Окремі однорічні дводольні бур’яни краще знищуються під час фази ранні сходи. Також такі гербіциди є ефективними для контролю злинки канадської.

NB: Для найбільш ефективного контролю однорічних злакових і дводольних бур’янів гербіциди на основі діючої речовини прометрин допускається змішувати, наприклад з гербіцидами на основі діючих речовин S-метолахлор, 960 г/л, або ацетохлор, 900 г/л. Ефективною відмічена комбінація прометрину з S-метолахлором.

Обприскують посіви до появи сходів культури при цьому важливо, щоб не тільки структура ґрунту відповідала вимогам, але й сам ґрунт був достатньо зволоженим. На норму витрати препарату впливає забур’яненість і вміст гумусу в ґрунті. На важких за механічним складом ґрунтах і з великим вмістом гумусу рекомендовано використовувати максимальну рекомендовану норму витрати. Перевагами є те, що в залежності від норми витрати і ґрунтово-кліматичних умов, захисний період препарату тривалий і може бути від 4 до 8 тижнів.

Імазетапір. Препарати на основі діючої речовини імазетапір – гербіциди для захисту сої від широкого спектру однорічних злакових і дводольних бур’янів, зокрема, карантинних – видів повитиць й амброзій та зниження забур’яненості полів багаторічними бур’янами. Крім усього, гербіциди на основі цієї діючої речовини мають значну перевагу перед іншими гербіцидами, а саме гербіциди з вмістом імазетапіру застосовують перед посівом (з неглибоким зароблянням у ґрунт), перед сходами культури (після висіву до сходів) і після сходів, коли розвиток бур’янів перебуває у фазі 1-4 листки.

NB: Загальнорекомендована норма витрати гербіцидів з вмістом імазетапіру становить 0,5-1,0 л/га. Під час внесення до посіву культури гербіциди з вмістом імазетапіру неглибоко заробляють у ґрунт (3-5 см). Необхідно враховувати, що глибоке загортання (понад 5 см) знижуватиме ефективність цих препаратів за рахунок зменшення концентрації діючої речовини у верхньому шарі ґрунту, з якого можуть сходити бур’яни.

Під час застосування після посіву до появи сходів сої гербіцидів на основі цієї діючої речовини необхідно враховувати, що важливою умовою є створення дрібно-грудкуватої структури ґрунту, та максимальне зменшення наявності на ньому рослинних решток. При цьому норма витрати гербіцидів залежить від видів бур’янів, які поширені на полях. Наприклад, за умов забур’яненості гірчицею дикою і талабаном польовим норма витрати може бути мінімальною з рекомендованої, а за умов забур’яненості нетребою звичайною – норма витрати повинна бути максимальною з рекомендованої.

Раннє післясходове застосування таких препаратів у посівах сої стане найефективнішим заходом у разі, коли перед обприскуванням буде здійснено фітосанітарну оцінку стану посіву. За таких умов не тільки технічна ефективність гербіцидів буде максимальною, але й стане можливим суттєво (на 25-50%) знизити норму їх витрати. Максимально ефективним буде знищення у цей період дводольних бур’янів, які матимуть не більше 4, а злакових – 2-3 листків. Бур’яни, які активно ростуть і перебувають у чутливих до дії таких гербіцидів фазах розвитку, найбільше пригнічуються та знищуються.

Важливою перевагою гербіцидів з вмістом імазетапіру є повільне розкладання їх у ґрунті, що й забезпечує контроль бур’янів впродовж тривалого часу. Завдяки такій особливості препарати на основі діючої речовини імазетапір, проявили себе більш раціональніше у вузькорядних посівах (ширина міжрядь 15 см), ніж гербіциди з вмістом ацетохлору.

NB: За інформацією українських науковців, останніми роками відмічена стійкість окремих бур’янів до дії імазетапіру, зокрема чистецю однорічного, лободи білої. Також недостатня чутливість відмічена як до гербіцидів з вмістом імазетапіру так й ацетохлору (група імідазолінонів) фіалки польової та рутки лікарської.

Необхідно враховувати, що застосування гербіцидів з вмістом імазетапіру створює умови щодо обмеження у сівозміні. Діюча речовина імазетапір негативно впливає на наступні культури сівозміни впродовж такого періоду: 4 місяців – на пшеницю озиму; 18 місяців – на соняшник, просо, сорго, рис; 11 місяців – на пшеницю яру, овес, кукурудзу, ячмінь, жито озиме; 26 місяців – на буряк цукровий, ріпак та овочеві культури.

S-метолахлор. Для контролю однорічних злакових і деяких дводольних видів бур’янів до сівби або до сходів культури застосовують гербіциди на основі діючої речовини S-метолахлор, 960 г/л, з нормою витрати 1,2-1,6 л/га. Діюча речовина S-метолахлор блокує процеси поділу клітин, що призводить до блокування початкових стадій мітозу, в результаті чого у чутливих бур’янів призупиняється ріст на ранніх фазах їх розвитку. Діюча речовина, проникаючи у злакові бур’яни через колеоптиль, викликає скручування і відмирання проростків. Бур’яни гинуть у момент проростання під час контакту з гербіцидним «екраном» на ґрунті.

Гербіциди на основі цієї діючої речовини під час внесення до сівби культури рекомендовано загортати у ґрунт на глибину 3-5 см. Під час обприскування до сходів культури і бур’янів глибину загортання доцільно  корегувати в залежності від глибини сівби сої.

Гербіциди на основі діючої речовини S-метолахлор, завдяки довготривалій захисній дії, стримують появу «другої хвилі» бур’янів у посівах культури. У цих гербіцидів відсутня фітотоксичність, що дозволяє у сівозміні застосовувати їх без обмежень.

NB: Високочутливими видами є бур’яни: пальчатка криваво-червона та кровоспинна, види проса, плоскуха звичайна, елевзина індійська, галінсога дрібноквіткова, види мишію, лисохвіст та інші. Середньо-чутливими видами є такі бур’яни: лобода біла, види щириць, грицики звичайні, портулак городній, гумай, сорго дике, ромашка непахуча, паслін чорний, види гірчаків, дурман звичайний.

З метою розширення спектру дії допускається такі гербіциди поєднувати  з препаратами на основі діючої речовини прометрин, 500 г/л.

Застосування для обмеження шкідливості сегетальної рослинності вищезазначених препаратів ґрунтової дії є важливим аспектом у системі контролю сегетальної рослинності та має на меті знищення її на найбільш ранніх етапах росту і розвитку.

Діючи через ґрунт, перебуваючи у верхньому шарі, і завдяки тривалій системній дії, вони створюють умови за яких сегетальна рослинність позбавляється активного розвитку ще на початку проростання. Сходи бур`янів поглинають діючу речовину у процесі проходження проростків через верхній шар ґрунту, в результаті чого пригнічується ріст коріння та стеблової частини паростків, і бур’яни гинуть, не з`являючись на його поверхні. До переваг ґрунтових гербіцидів належить можливість контролю декількох хвиль бур’янів, що створює умови для потужного старту сходів культури.

Разом з тим, для отримання задекларованої регламентом технічної ефективності, під час обприскування ґрунтовими препаратами необхідно дотримуватися ряду загальноприйнятих правил та рекомендацій.

Важливо правильно обрати спосіб внесення ґрунтових гербіцидів. Відомо, що найбільш простим і менш трудомістким способом застосування ґрунтових гербіцидів є обприскування поверхні ґрунту. Однак, за посушливих погодних умов гербіцид, який перебуває на поверхні, може вивітрюватися або розкладатися під дією сонячних променів. Також окремі препарати не рекомендовано застосовувати у такий спосіб через їх особливість до випаровування.

 

NB: Деякі гербіциди, що перебувають у сухому шарі ґрунту, не проявляють токсичної дії. Тому обприскування поверхні ґрунту доцільно здійснювати за умов наявності достатньої кількості опадів або на зрошуваних землях. В інших випадках необхідно заробляти гербіцид у ґрунт.

Як правило, під час обприскування поверхні ґрунту застосовуються більші норми витрати робочої рідини у зв’язку з меншим ступенем її диспергування.

Правила застосування ґрунтових гербіцидів

Внесення гербіциду на задану глибину у ґрунт у вигляді екрану здійснюється, зазвичай, під час передпосівного обробітку ґрунту або сівби. При цьому вся кількість препарату заробляється у ґрунт, краще зберігається волога у верхніх шарах.  

Досходове застосування гербіцидів здійснюють після сівби або по сходах бур’янів, але переважно до появи сходів культурних рослин. Цей захід доцільніше здійснювати на третій-четвертий день після сівби, коли співпадають поява проростків бур’янів (у фазі “білої ниточки”) і час проведення досходового боронування. Однак внесення досходових гербіцидів має обмеження щодо застосування. Обробку гербіцидами здійснюють під час періоду від посіву до появи сходів культури, щоб не пошкоджувати сходи досходовим боронуванням.

NB: Здійснення заходу залежить від погодних умов. За умов затяжних дощів, втрачається оптимальний строк обприскування, за умов, коли температура повітря і ґрунту вища 20-24°С період обприскування ще більше скорочується. У разі пересихання верхнього шару ґрунту технічна ефективність гербіцидів буде низькою.

Великі грудки, наявність стерні і велика кількість пожнивних решток суттєво знижують ефективність ґрунтових гербіцидів. Тому під час застосування ґрунтових гербіцидів для їхньої ефективності необхідно створити на полях дрібно-грудкувату структуру ґрунту, для того щоб гербіциди могли максимально рівномірно розподілятися по поверхні поля. Розмір грудок не повинен перевищувати 20 мм у діаметрі.

Для прояву гербіцидної дії необхідна помірновисока вологість ґрунту – тільки за таких умов гербіцид може почати діяти. Зокрема, під час внесення гербіциду необхідно чітко дотримуватися рекомендованої норми витрати робочої рідини.

Тип ґрунту, а також кількість органічних речовин, які містяться в ньому, здатні вплинути як на технічну ефективність ґрунтового гербіциду, так і на тривалість захисної дії.

NB: Чим легший ґрунт, тим менша кількість препарату використовується для обприскування одиниці площі. Наприклад, на піщаних і супіщаних ґрунтах з невеликою кількістю гумусу ґрунтові гербіциди можуть використовуватися в мінімальних зареєстрованих нормах витрати.

На ґрунтах з високим вмістом гумусу норма витрати гербіциду повинна бути збільшена через те, що такий ґрунт має властивість надміру поглинати діючі речовини гербіциду, натомість ґрунт з великою кількістю органічних речовин швидко зв’язує і практично повністю їх деактивує. Так, на грунтах, що містять більше 6% гумусу, гербіциди інактивуються або адсорбуються, в результаті їх дія щодо контролю бур’янів суттєво знижується. За таких умов доцільно вносити препарати, які діють через надземні органи.

NB: Необхідно також враховувати, що ефективність ґрунтових гербіцидів напряму залежить від кліматичних умов. Чим тепліше і м’якше весна й початок літа, тим вищою буде технічна ефективність гербіцидів, і навпаки, за низьких температур повітря і відсутності опадів технічна ефективність гербіцидів буде меншою. Дія ґрунтових гербіцидів найкраща в помірно теплу погоду з температурою повітря 15-20°С і вологістю ґрунту не менше, ніж 20-22% польової вологоємкості.

За наявності помірних опадів будуть найбільш сприятливі умови для проявлення технічної ефективності гербіциду. Верхній шар ґрунту змочується, і насіння бур’янів, що містяться в ньому, починає активно проростати. У той же час дощ сприяє проникненню гербіциду до цих проростків і він починає діяти на них у момент проростання.

NB: Надмірна волога в ґрунті негативно позначається на технічній ефективності гербіцидів – разом з водою вони вимиваються в нижні шари родючого ґрунту, де в подальшому вилуговуються. Отже, проростки бур’янів будуть не ушкодженими.

У цілому комплекс найбільш поширених і шкідливих видів бур’янів у посівах широкорядних культур інтенсивно сходять протягом 30-45 днів від моменту появи сходів культурних рослин. Технічна ефективність ґрунтових гербіцидів триває впродовж 30-40 днів від моменту їх внесення. Традиційно, це третя декада квітня. Висока ефективність дії таких препаратів на проростки рослин бур’янів можлива лише за наявності достатньої кількості вологи у верхньому шарі ґрунту у квітні-травні.  У разі раптової та сухої весняної погоди раціонально застосовувати ґрунтові гербіциди до сівби, в умовах прохолодної та вологої – до появи сходів рослин культури.

Внесення ґрунтових гербіцидів дозволяє більш ніж на місяць відстрочити появу бур’янів. Ефективність ґрунтових гербіцидів не тільки залежить від вищезазначених чинників, а також від якісно проведених усіх заходів.

Ігор Сторчоус,
канд. с.-г. наук