У пошуках диверсифікації агробізнесу нині багато аграріїв обирають досить економічно вигідний напрям із вирощування гарбузів на насіння. Адже саме ця ніша завжди має стабільно високий і платоспроможний попит як на внутрішньому, так і зовнішньому продовольчому ринку.

 
Для малих і середніх господарств завжди поставала складна проблема диверсифікації власного агробізнесу або ж вибору оптимального напрямку розвитку. Як у першому, так і в другому випадку найкращим виходом із цієї ситуації сьогодні може стати вирощування гарбузів на насіння із подальшою їх доробкою до відповідної товарної кондиції.


NB: Багато хто із українських фермерів через відсутність достатньої інформації про агротехнологічні особливості та економічну ефективність не має впевненості, а отже і не може остаточно для себе вирішити, чи варто започатковувати цей бізнес. Хоча насправді, звичайні як для інших напрямків сільськогосподарської діяльності бар’єри входження у бізнес, при організації вирощування гарбузового насіння відсутні або ж є незначними.

Фактично агробізнесом із вирощування гарбузів на насіння здебільшого займаються в господарствах населення, де основну їх частину — м’якуш використовують також для годівлі тварин. Однак за останні роки ним зацікавилися також окремі фермерські господарства і сільськогосподарські підприємства, які почали використовувати спеціалізовані для цього сорти.

Вихід насіння з гарбузів становить 1-2% від урожаю

NB: Упродовж 2015-2017 рр. загальна зібрана площа під гарбузами столовими зросла в усіх категоріях господарств із 25,9 тис. га до 27,8 тис. га у 2017 р., а середня урожайність, відповідно із 21,80 т/га до 22,04 т/га.

Минулоріч у різних регіонах країни середня урожайність вирощування гарбуза столового коливалася від 14,12 т/га у Одеській області і до 32,04 т/га в Житомирській та 30,01 т/га в Рівненській.

Технологія вирощування гарбузів столових є традиційною і майже незмінною впродовж тривалого часу. Однак, необхідно розуміти, що вона потребує певних додаткових зусиль і витрат, зокрема в частині залучення трудових ресурсів.

NB: За різними узагальненими даними в середньому вихід насіння з плодів гарбуза столового становить 1% від загальної маси врожаю. Спеціалізовані для вирощування на насіння сорти можуть мати відповідний вихід до 2 %.

Тобто, для порівняння із 1 га первинний вихід насіння може становити при вирощуванні спеціалізованих сортів і їх середній урожайності в межах 50 т/га щонайменше близько 1 т/га або 1000 кг. При цьому вказана урожайність вирощування гарбузів не є межею і може досягти 60-80 т/га і набагато вищих показників залежно від рівня і оптимізації застосування комплексу різних агротехнологічних прийомів, сортів та фактору погодних умов року.

Динаміка вирощування гарбузів столових в Україні

Джерело. За даними Держслужби статистики України

 

Розрахунок витрат та необхідних інвестицій

Технологія вирощування включає комплекс традиційних агротехнічних операцій із оранки, боронування, культивації, сівби, коткування, міжрядного обробітку, а також ручного прополювання і збирання.

Найбільш важливим є правильний економічний аналіз планових витрат на вирощування і доробку насіння до відповідних визначених кондицій. Адже у сільському господарстві будь-яким видом агробізнесу варто займатися лише тоді, коли маєш повне уявлення про технологію і виробничо-фінансовий план.

NB: Для прикладу, звичайне фермерське господарство із середнім розміром землекористування 200-400 га при вирощуванні гарбузів на площі 50 га і його урожайності 50 т/га може орієнтовно загалом отримати валовий збір насіння при виході 2 % після першого етапу його доробки в первинно оприбуткованій вазі вологістю 50-70 % — до 50 тонн.

Із урахуванням поточних цін матеріально-технічних ресурсів, прогнозні витрати на вирощування гарбуза на насіння за умов 2018 року становитимуть близько 10573,2 грн з розрахунку на 1 га посівної площі.

Що входить у цю суму? Це і витрати на оплату праці із відрахуваннями ЄСВ, зокрема для найманих за договором працівників, а також вартість придбання посівного матеріалу гарбуза відповідних сортів із високим вмістом насіння, добрив, паливно-мастильних матеріалів та інші складові собівартості його вирощування.

Прогноз витрат із вирощування гарбуза на насіння у 2018 р.
Статті витрат Витрати на 1 га, грн Структура,  %
Оплата праці із соціальними відрахуваннями 2399,7 22,7
Насіння 1680,0 15,9
Добрива 385,0 3,6
Електроенергія і паливно-мастильні матеріали 2023,5 19,1
Амортизація та ремонт 550 5,2
Інші витрати та послуги 300 2,8
Загальновиробничі витрати (в т. ч. орендну

плату і податок)

3000,0 28,4
Витрати на збут 223,8 2,1
Адміністративні витрати 11,2 0,1
Разом 10573,2 100,0

 

Найбільшою статтею витрат буде, передусім, оплата праці, оскільки ця культура належить до досить трудомістких у вирощуванні, а при її збиранні використовують спеціальний комбайн та додатково 10 працівників для його обслуговування.

NB: Разом на всю заплановану площу у 50 га витрати на вирощування становитимуть близько 528,7 тис. грн. Це перша частина необхідних інвестицій.

Перелік обладнання для видалення насіння гарбуза, миття і сушіння ПрАТ «Каховський експериментальний механічний завод»
Види обладнання Орієнтовні ціни на початок 2018 р., грн
Комбайн для видалення насіння гарбуза у польових умовах V-VD.001 137202,00
Комбайн для видалення насіння гарбуза у польових умовах V-VD.002 265500,00
Комбайн для видалення насіння гарбуза у польових умовах V-VD.004 734100,00
Приймальний бункер, з функцією аспірації та вивантаження за допомогою насосу, для гарбузового насіння V-AB663 920223,00
Машина мийна барабанного типу без центрального валу для гарбузового насіння V-BD 440 464625,00
Сушильна установка (сушильний стіл), для гарбузового насіння V-KB15/3 1110324,00

 

Після виділення на полі з плодів гарбуза насіння його відразу подають на мийку для видалення залишків м’якуша, шкірки і недостиглого насіння.  Далі необхідно забезпечити сушіння насіння. У цьому процесі важливо його довести до кондиційної вологості (9-10%). Для цього можна використати спеціальне обладнання вітчизняного та іноземного виробництва.

NB: Українська промисловість останніми роками налагодила виробництво комплексу технічних засобів і агрегатів для механізації процесу збирання і видалення насіння гарбуза, миття та його сушіння.

Повна вартість придбання повного комплекту цього обладнання для механізації процесів доробки насіння у готову товарну продукцію становитиме близько 2632,4 тис. грн. У цю вартість враховано причіпний комбайн для видалення насіння гарбуза у польових умовах V-VD.001, який розрахований на площу збирання від 1 га до 130 га і агрегується із тракторами ЮМЗ/МТЗ потужністю від 55 кВт, приймальний бункер, з функцією аспірації та вивантаження за допомогою насосу, для гарбузового насіння V-AB663, машина мийна барабанного типу без центрального валу для гарбузового насіння V-BD 440 і сушильна установка (сушильний стіл), для гарбузового насіння V-KB15/3. Вказана комплектація є орієнтовною, а відтак може бути уточнена в процесі більш розширеного бізнес-планування даного проекту.

Розрахункові операційні виробничі витрати на доробку насіння до відповідної товарної кондиції становитимуть разом близько 331,9 тис. грн.
Це, передусім, вартість електроенергії, що споживається в процесі роботи обладнання для приймання, миття і сушіння насіння, вартість використаної для миття води, оплата праці з відрахуваннями ЄСВ усіх задіяних в цьому технологічному процесі працівників, а також інші статті витрат.

NB: Очікуваний після доробки вихід кондиційного насіння становитиме в цілому 25 тонн або майже 50 % від початкової валової маси його надходження.

Економічна ефективність реалізації такого агробізнес-проекту за розрахунковим прогнозом буде визначатися як ціновою ситуацією на ринку, так і рівнем одержаної урожайності.

NB: Так, при середній урожайності гарбуза в межах 50 т/га та мінімальній ціні реалізації 40 грн за 1 кг готового кондиційного насіння агровиробник може потенційно отримати в 2018 році прибуток на 1 га в розмірі 2788,2 грн, а за умов досягнення урожайності 55 т/га — 4788,2 грн, 60 т/га —  6788,2 грн.

За умов сприятливої кон’юнктури ринку навіть при урожайності вирощування гарбузу в межах 50 т/га та середній ціні продажу 60 грн за 1 кг насіння можна отримати високий прибуток в сумі близько 12788,2 грн на 1 га, тоді як при дещо вищій урожайності 55 т/га — 15788,2 грн.

Рівень окупності інвестицій в придбання спеціального обладнання для доробки насіння може скласти від 2 до 4 років в залежності від вибраної маркетингової стратегії збуту продукції та цінової кон’юнктури ринку.

Прибуток на 1 га в залежності від урожайності (т/га) вирощування гарбуза, грн

Джерело. Експертні розрахунки автора

 

Прогноз економічної ефективності вирощування гарбуза на насіння за умов 2018 рік

Ефективно займатися бізнесом із вирощування гарбуза на насіння може господарство будь-якого розміру землекористування, а безпосередньо сам вказаний напрям сільськогосподарської економічної діяльності в цілому є гарантовано прибутковим та забезпечує порівняно швидку окупність інвестицій.

Ю.В. Кернасюк,
канд. екон. наук,
старший науковий співробітник лабораторії маркетингу,
економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності
Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН