Потреби у живленні в озимого ячменю нижчі, ніж в озимої пшениці, але вищі, ніж у жита. Прагнучи отримати високий урожай зерна, це слід враховувати.

Озимий ячмінь на тонну зерна та на відповідну кількість соломи споживає з ґрунту: 23-26 кг азоту (N), 11 кг фосфору (P2O5), 22 кг калію (K2O), 7 кг кальцію (CaO), 4,5 кг магнію (MgO), 3,5 кг сірки (S) та 5 г бору (B), 9 г міді (Cu), 260 г заліза (Fe), 70 г марганцю (Mn), 0,7 г молібдену (Mo) та 60 г цинку (Zn).

Озимий ячмінь демонструє високу чутливість до дефіциту міді та середнього рівня марганцю. Останній дефіцит найчастіше виникає на ґрунтах з рН вище 6,5.

Фосфор і калій основні елементи, які слід використовувати перед посівом озимого ячменю. Перший елемент відповідає, серед іншого, за швидке і правильне зростання кореневої системи. Добре розвинена коренева система здатна забирати більше води та поживних речовин із ґрунту. Рослини, достатньо забезпечені фосфором, починають рости рано навесні та мають більшу енергію. Фосфор також підсилює цвітіння і сприяє наповненню колоса, і як наслідок вищого врожаю.

Калій, навпаки, є компонентом, який засвоюється озимим ячменем у великих кількостях і виконує багато дуже важливих функцій у живленні рослини. Він контролює водний баланс, що підвищує стійкість до посухи, регулює закриття та відкриття продихів і згущує клітинні соки, сприяючи тим самим кращій зимівлі рослин. Це також визначає ефективність підживлення азотом, і це може значно зменшити витрати, пов’язані із підживленням цим компонентом.

NB: Підживлення фосфором і калієм є найефективнішим, коли його здійснити за 7-14 днів до сівби, водночас добрива добре перемішати з ґрунтом, товщиною 10-20 см. 

В середньому ефективним є використання 50-80 кг P2O5/га та 80-100 кг K2O/га. Підживлення азотом вносять залежно від якості ґрунту, попереднього урожаю та очікуваного врожаю, воно становить у середньому 60-100 кг N/га, вноситься переважно навесні у 2 прийоми (під час початку вегетації та під час відстрілу біля стебла). У разі слабших і менш родючих ґрунтів та поганого попереднього врожаю перед посівом внесіть невелику дозу азоту (приблизно 20 кг N/га).

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram