В останні роки в країнах Європейського Союзу приділяється велика увага захисту навколишнього середовища, людей і тварин. Ключовими орієнтирами Спільної аграрної політики ЄС до 2020 року є екологізація з метою досягнення довгострокової продуктивності і збереження екосистем та  стимулювання заходів щодо захисту навколишнього середовища в сільському господарстві. У зв’язку з цим, особливого значення набуває впровадження органічного сільськогосподарського виробництва. Органічне виробництво зараз впроваджується у 178 країнах світу та займає 57,8 млн га (для порівняння у 1999 р. 11 млн га). Ведення органічного сільськогосподарського виробництва вимагає принципової зміни господарювання, яке контролюється правилами і директивами. Основні принципи і правила органічного виробництва затверджено Міжнародною Федерацією Союзів Екологічного Землеробства (International Federation of Organic Agriculture Movements  IFOAM) і національними союзами, а також відображено у Стандартах Європейського Союзу Регламент Ради (ЄC) 834/2007 та Регламенти Комісії (ЄC) 889/2008 та 1235/2008.

NB: Одним із основних завдань органічного сільського господарства є виробництво продуктів з природним смаком, текстурою і якістю. Це досягається на основі жорстких обмежень щодо використання хімічно синтезованих пестицидів, синтетичних добрив, антибіотиків, заборони використання генетично модифікованих організмів (ГМО).

Україна, маючи значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку власного органічного виробництва. Наша держава займає почесне місце серед світових країн-лідерів органічного руху.

NB: За даними міжнародного незалежного Науково-дослідного інституту органічного сільського господарства (FiBL), станом на 2017 рік, Україна займає 20-те місце у світі та 11-те в Європі за загальною площею сільськогосподарських угідь, сертифікованих як органічні.

Так, площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під вирощування різноманітної органічної продукції, складає понад 400 тисяч гектарів. Проте це становить менше одного відсотка родючих земель.


Найважливішим пріоритетом на всіх стадіях органічного виробництва є безпека сільськогосподарської продукції, що ґрунтується на контролі за додержанням регламентів застосування засобів захисту рослин. Особливе значення серед показників якості займає відсутність токсичних залишків засобів захисту рослин. Проте без проведення екологічно безпечних заходів захисту від шкідливих організмів сільськогосподарська продукція не конкурентоспроможна на світовому ринку через  втрати урожаю та погіршення його товарної якості.

В органічному виробництві першочергового значення набувають профілактичні і прямі заходи захисту рослин, що дають змогу виключити застосування хімічно синтезованих речовин і посилити механізми природного саморегулювання шкідливих організмів. Тому захист рослин в органічному виробництві має свою специфіку і засоби боротьби з шкідливими організмами суттєво відрізняються від тих, що застосовуються в інтегрованому захисті рослин за інтенсивного землеробства.

Для боротьби з шкідниками і хворобами дозволено обмежений асортимент засобів захисту рослин природного походження. Їх можна застосовувати тільки за обґрунтованої необхідності, коли всі нехімічні заходи не дають змогу уникнути високого рівня пошкодження рослин шкідливими організмами. Проста заміна пестицидів речовинами природного походження в органічному виробництві може не в повній мірі забезпечити захист рослин. Тільки при виконанні всіх правил органічного виробництва заходи захисту рослин можуть дати задовільний ефект.

NB: У країнах ЄС норми для захисту рослин  в органічному виробництві визначає Постанова ради аграрних міністерств 2092/91/EWG «Про екологічне землеробство і відповідне позначення сільськогосподарських продуктів і продовольства». Пестициди як продукти для захисту рослин в органічному землеробстві наведені в Додатку ІІ, частини В вищевказаної постанови ЄС ( в редакції 1997 р.).

Пестициди – продукти для захисту рослин в органічному землеробстві, дозволені згідно з Постановою (ЄЕС) № 2092/91 і перенесено Статтею 16(3)(с) Постанови (ЄС) №834/2007

Речовини рослинного і тваринного походження

Дозвіл Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування
А Азадирахтин, екстракт, одержаний з Azadirachta indica (азадирахта індійська) Інсектицид
А Бджолиний віск Застосовується при обрізці плодових дерев
А Желатин Інсектицид
А Гідролізовані білки Атрактант, використовувати тільки за призначенням у поєднанні з іншими відповідним продуктами з цього переліку
А Лецитин Фунгіцид
А Рослинні олії (наприклад, м’ятна олія, ялицева олія, кминна олія) Інсектицид, акарицид, фунгіцид та інгібітор росту пагонів
А Піретрини, отримані з Chrysanthemum cinerariaefolium Інсектицид
А Екстракт касії, отриманий з Quassia amara Інсектицид, репелент
А Ротенон, отриманий з видів Derris, Lonchocarpus і Terphrosia Інсектицид


Мікроорганізми, які застосовуються для біологічного контролю шкідників і хвороб

Дозвіл Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування
А Мікроорганізми (бактерії, віруси і гриби)


Речовини, вироблені мікроорганізмами

Дозвіл Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування
А Спіносад Інсектицид

Лише за умови вжиття заходів для зведення до мінімуму ризику для паразитоїдів і мінімізації ризику розвитку резистентності

 

Речовини для застосування у пастках і/або дозувальних пристроях

Дозвіл Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування
А Діамонійфосфат Атрактант, тільки у пастках
А Феромони Атрактант; для порушення статевої поведінки; лише у пастках і дозувальних пристроях
А Піретроїди (лише дельтаметрин або лямбдацигалотрин) Інсектицид; тільки у пастках з специфічними атрактантами; лише проти Bactrocera olea і Ceratitis capitata Wied

 

Препарати для поверхневого внесення між культивованими рослинами

Дозвіл Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування
А Фосфат заліза (ортофосфат заліза (ІІІ)) Засіб для знищення слимаків

 

Інші речовини, які традиційно використовуються в органічному сільськогосподарському виробництві

Дозвіл Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування
А Мідь у формі гідроксиду міді, оксихлориду міді, (трьохосновного) сульфату міді, закису міді, октаноату міді Фунгіцид.

До 6 кг міді на гектар на рік

Для багаторічних культур країни-учасниці можуть, частково відступаючи від вимог попереднього абзацу, дозволяти перевищення максимальної кількості 6 кг міді в окремий рік за умови, що середня фактично використана кількість за п’ятирічний період, який складається з даного року і чотирьох попередніх років, не перевищує 6 кг

А Етилен Доведення до стану стиглості бананів, ківі та хурми східної; доведення до стану стиглості плодів цитрусових лише як частина стратегії для запобігання пошкодження цитрусових плодовою мушкою; індукція цвітіння ананасу; запобігання проростанню картоплі та цибулі
А Калійні мила насичених жирних кислот (рідке мило) Інсектицид проти попелиць, щитівок
А Алюмінієво-калієві квасці (сульфат алюмінію) (Калініт) Запобігання дозріванню бананів
А Полісульфід кальцію Фунгіцид, інсектицид, акарицид
А Парафінова олія Інсектицид, акарицид
А Мінеральні олії Інсектицид, фунгіцид;

Тільки для плодових дерев, винограду, оливкових дерев і тропічних рослин (наприклад, бананів);

А Перманганат калію Фунгіцид, бактерицид, тільки для фруктових дерев, оливкових дерев і винограду
А Кварцевий пісок Репелент
А Сірка Фунгіцид, акарицид, репелент


Інші речовини

Дозвіл Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування
А Гідроксид кальцію Фунгіцид

Тільки для фруктових дерев, у тому числі у розсадниках, для контролю Nectria galligena (рак яблуні)

А Бікарбонат калію Фунгіцид

Наведемо характеристику деяких препаратів, що найчастіше використовуються в органічному землеробстві та вимоги до їх застосування

Препарати на основі міді широко застосовуються для захисту рослин, особливо садів, виноградників, овочевих культур.

Сполуки міді стабільні в зовнішньому середовищі, активно беруть участь у кругообігу речовин у природі. Мідь як мікроелемент входить до біохімічного складу рослин, організму тварин і людини.

NB: Мідь у вигляді сульфату міді входить до складу багатьох препаратів. Сульфат міді це безводна сіль у вигляді синіх кристалів, випускається у формі 98% розчинного порошку.

Препарати міді випускаються також у вигляді хлороксиду, хлориду та гідроксиду міді. Застосовуються як фунгіциди контактної дії у вигляді 0,3-1 %-ного водного розчину для обприскування рослин проти комплексу хвороб за виключенням борошнистої роси.

Препарати, що містять залізо, фосфат заліза (ортофосфат) та залізний купорос виробляються на основі природних мінералів. Застосовуються проти хвороб і шкідників саду. Залізним купоросом у вигляді 2-3% розчину обприскують дерева і ґрунт під ними перед початком і після вегетації. Препарати малотоксичні, безпечні для бджіл та інших корисних комах.

Препарати на основі алюмінію (алюмінієво-калієві квасці) представляють собою подвійну сіль сірчанокислого калію і алюмінію. Зустрічаються в природі як соляний мінерал вулкано-гірського походження. Це білий кристалічний порошок, добре розчинний у воді та спирті. Алюмінієво-калієві квасці несумісні з дубильними речовинами (відварами трав), їдкими лугами, солями слабих кислот, солями свинцю і ртуті. При взаємодії квасців з білками, останні випадають в осад, утворюючи альбумінати. Використовуються у вигляді 0,5-2,0% водних розчинів для запобігання дозрівання бананів.

Препарати на основі кальцію.  Полісульфід кальцію представляє собою складне хімічне поєднання сірки з вапном (сірчано-вапняний відвар), рідина вишневого кольору. В своєму складі містить 1 частину негашеного вапна (СаО), дві вагові частини меленої сірки та 17 об’ємних частин води. Застосовується для захисту плодових дерев від хвороб (іржі, моніліозу, борошнистої роси, плямистостей листя) та шкідників (гусениць моли, плодожерки, попелиці, медяниці, кліщів). Для обприскування дерев беруть 1% розчин у період вегетації та 5% розчин восени і ранньою весною.

Препарати на  основі калію:

Перманганат калію (калій марганцевокислий) KMnO4 представляє собою темно-фіолетові ромбоподібні кристали. Це практично найбільш  важлива сіль марганцевої кислоти. Марганцевокислий калій є прекрасним окислювачем та дезінфікуючим засобом.

Використовується як протруювач насіння, цибулин, кореневищ рослин. Насіння для знезараження замочують в 1% розчині (1 грам марганцівки розвести в 100 мл води) на 20-30 хвилин з наступним промиванням водою і підсушуванням до сипучого стану.Калійні мила насичених жирних кислот (рідке мило). Мило зелене, дезінфікуючий засіб. Отримують з обмиленням рослинних олій розчином їдкого калію. Це розчинна у воді миюча речовина, яка перебуває у рідкому або твердому стані, виготовлена з’єднанням жирних кислот, лугів, рослинних масел. Мильний розчин використовують у якості інсектициду проти попелиць та щитівок.

Препарати на основі сірки. Сірка випускається у формі 80-90%-го змочуючого порошку, 70-75%-ної колоїдної сірки та меленої сірки.

Застосовується як контактний фунгіцид захисної дії та акарицид на багатьох сільськогосподарських культурах.

NB: Норма витрати змочуючого порошку становить 8-16 кг/га при обробці яблунь груш, слив, 9-12 кг/га для обприскування виноградників, 4-6 кг/га для  кавунів і динь, 2-4 кг/га для огірків. Норми витрати колоїдної сірки збільшують на 30% порівняно із змочуючим порошком.

Сірка колоїдна сумісна з більшістю фунгіцидів, крім залізного купоросу і препаратів, що містять мінеральні масла та фосфорорганічними інсектицидами. Робочий розчин готується шляхом поступового додавання води до препарату при безперервному перемішуванні до утворення однорідної суспензії. Робочий розчин необхідно готувати перед застосуванням і використовувати повністю в той же день.

Препарати на основі олій:

Парафінову олію отримують з нафти, озокериту і смол різного походження, що містять більшу або меншу кількість парафіну. Використовується як інсектицид та акарицид.

Мінеральні олії — продукти перегонки нафти (трансформаторне, солярне, індустріальне, веретенне, зелене). Представляють собою суміш метанових, нафтенових, ароматичних та інших сполук, біло-сірі емульсії, що добре змішуються з водою. Токсичність залежить від вмісту нафтенових кислот. Препарати вміщують у своєму складі до 80% мінеральних олій.

Застосовуються як інсектоакарициди контактної дії проти зимуючих стадій шкідників методом обприскування стовбурів і гілок дерев ранньою весною до розпускання бруньок. Норма витрати 40-80 л/га. Рекомендовано обприскувати яблуні, груші, сливи, вишні проти щитівок, кліщів, листокруток, попелиць, медяниці, молі при температурі не нижче 4 0С, а також виноград, аґрус, смородину та малину проти комплексу зимуючих шкідників. Можуть використовуватись також для знищення бур’янів.

Препарати на основі етилену

Етилен (СН2 = СН2) безбарвний газ із слабким ефірним запахом. Це єдиний газоподібний регулятор росту рослин, який належать до розряду фітогормонів. У дуже низьких концентраціях, порядку 0,001-0,1 мкл/л, він здатний гальмувати і змінювати характер росту рослин, прискорювати дозрівання плодів.

Етилен використовують для прискорення дозрівання плодів (помідорів, динь, апельсинів, мандаринів, лимонів, бананів), дефоліації рослин, зниження переджнивного опадання плодів, для зменшення міцності прикріплення плодів до материнських рослин, що полегшує механізоване збирання врожаю.

Для застосування в сільському господарстві використовують зручні сполуки, які звільняють зв’язаний етилен. Найбільшу активність в цьому відношенні має етрел (етефон, 2-хлоретілфосфоніевая кислота). На основі етефону (етефон, 480 г/л) використовуються регулятори росту Сеньйор Помідор, в.р.к., Церон 480 SL, в.р.к., Шетефон, в.р.к.Отже, як бачимо, в органічному виробництві може використовуватись досить велика кількість препаратів для захисту рослин від шкідливих організмів. В основному це продукти природного походження або синтезовані хімічним способом, які швидко розкладаються, і їх залишки відсутні в продукції рослинництва.

Звісно, органічне виробництво прагне не використовувати будь-які пестициди. Проте якщо в період вирощування продукції виникає загроза пошкодження її різними видами шкідливих організмів, з цією метою необхідно застосовувати дозволені спеціальним Регламентом ЄС, наведені вище, препарати.

В.Г. Сергієнко, канд. с.-г. наук

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram