На сьогодні головними союзниками рослин у боротьбі зі змінами клімату та іншими абіотичними стресами стають мікроорганізми.

Ринок біопрепаратів, що формується, вже має певну «мікробну базу» з підтвердженим ефективним застосуванням, а гравці ринку нарощують виробництва біостимуляторів і біопестицидів.

Однією з серйозних проблем, що стоять перед планетою, сільським господарством і його культурами, є зміна клімату. Відтак, науковці шукають інструменти, механізми та рішення для створення біостимуляторів з мікробної базою, які захищали б врожаї від нестачі води та інших абіотичних стресів.

NB: Зараз вважається, що для досягнення технології, яка буде з повагою ставитись до навколишнього середовища, потрібні мікроорганізми.

Мікроорганізми сприйнятливі до колонізації ґрунту природним чином і складають важливу її частину. Відтак, колонізовані ґрунти з великою кількістю різноманітних і корисних мікроорганізмів будуть більш здоровими. Мікроорганізми беруть участь в розкладанні органічної речовини і в засвоєнні поживних речовин рослинами.