Світова практика та вітчизняний досвід доводять необхідність застосування цифрових технологій та інновацій для ефективного розвитку сучасного агробізнесу в умовах кліматичних змін та глобальної кон’юнктури. Одним із прикладів успішного їх застосування є аграрний сектор Угорщини.

Останніми роками в Угорщині ведеться підготовка до зміни напрямку аграрної політики для досягнення кліматичних та екологічних цілей в рамках Європейського зеленого курсу та стратегії “Від лану до столу”, яка є його складовою частиною. Важливими інструментами цього курсу є сучасні цифрові інструменти підтримки прийняття рішень в аграрному виробництві, які допомагають більш раціонально використовувати наявні ресурси, заощаджувати їх та підвищувати загальну продуктивність сільського господарства.

Процес цифровізації різних сфер галузі сільського господарства та використання передових технологій і методів точного землеробства в Угорщині як і в більшості країн світу знаходиться ще на початковій стадії поширення серед фермерських господарств. Однак, в значній мірі є певні позитивні зрушення та тренди підвищення інтересу до цих технологій.

Сьогодні ці інноваційні технології застосовують як невеликі фермерські господарства, так і потужні підприємства. Загалом в Угорщині згідно із даними статистичних обстежень господарств до технологій точного цифрового землеробства належать:

• програмне забезпечення / додаток для підтримки прийняття рішень;

• карти врожайності;

• відстежування автопарку;

• кероване / автоматичне рульове управління;

• системи з управління на конкретних ділянка;

• загальні датчики моніторингу довкілля;

• обстеження стану рослин;

• індивідуальне (точне) живлення рослин;

• застосування роботів;

• застосування дронів.

Аналіз розвитку точного землеробства та цифрових технологій в агробізнесі Угорщини свідчить, що використання спеціального програмного забезпечення для підтримки прийняття рішень найбільш поширене у середніх фермерських господарствах вартістю від 4000–7999 євро і до 100000–249999 євро (таблиця 1). В цій категорії господарств досить широко застосовують основні цифрові інструменти та технології цифрового землеробства, зокрема картографування полів, обстеження стану рослин та індивідуальне (точне) живлення їх добривами.

Таблиця 1. Кількість господарств, що використовують технології цифрового землеробства, за розмірною категорією стандартної продукції

Розмірна категорія стандартного випуску продукції, євро Програмне забезпечення / додаток для підтримки прийняття рішень Карта врожайності Відстежування автопарку Кероване / автоматичне рульове управління Системи з управління на конкретних ділянках Загальні датчики моніторингу довкілля Обстеження стану рослин Індивідуальне (точне) живлення рослин Застосування роботів Застосування дронів
  0 251 220 184 113 129 147 390 92 83 198
        <500 178 177 120 96 128 157 404 124 72 140
          500–999 188 217 113 80 164 158 399 157 59 136
       1000–1499 179 209 101 199 252 202 536 158 89 136
       1500–1999 156 154 117 123 170 164 363 128 60 76
       2000–2999 263 206 163 204 257 239 613 200 96 148
       3000–3999 185 201 150 134 211 210 573 146 61 113
       4000–7999 492 593 259 569 792 571 1478 412 154 315
       8000–14999 535 500 237 718 841 752 1798 368 191 341
     15000–24999 438 470 256 746 876 641 1526 262 137 276
     25000–49999 565 658 340 1157 1106 775 1817 371 124 305
     50000–99999 515 626 311 1529 1024 729 1540 275 161 414
   100000–249999 645 731 506 2010 1274 822 1329 246 132 393
   250000–499999 318 323 315 978 585 393 458 121 65 212
   500000–749999 141 140 157 324 231 139 113 44 14 62
   750000–999999 109 88 123 187 143 123 75 45 11 46
1000000–1499999 86 81 114 177 133 113 58 42 13 55
1500000–2999999 116 90 146 186 149 131 57 91 15 41
3000000≤ 67 39 93 87 62 68 33 56 11 25

Джерело. За даними досліджень інформації Hungarian Central Statistical Office (https://www.ksh.hu)

Сучасною реальністю угорського агробізнесу вже стали роботи і дрони, що знаходяться на землі чи у повітрі над полями, підтримуючи зв’язок із супутниками, регулярно проводять моніторинг, спостерігають за посівами за допомогою сенсорів та датчиків, а потім надсилають всю необхідну цифрову інформацію через хмару на смартфон або монітор в офіс господарства, щоб фермер міг більше дізнатися про ситуацію та прийняти відповідні рішення. Досить значного поширення набули також доїльні роботи в тваринництві.

Іншим інноваційним напрямком є цифрові інструменти для управління агробізнесом. Їх розробляють та впроваджують як місцеві ІТ-компанії, так і відомі міжнародні корпорації  (таблиця 2).

Таблиця 2. Кількість підприємств агробізнесу, що використовують цифрові інструменти, в залежності від розміру виходу стандартної продукції

Розмірна категорія стандартного випуску продукції, євро Е-урядування Електронна торгівля Банківські послуги Загальне офісне програмне забезпечення Ліцензійне програмне забезпечення Програмне забезпечення для управління компанією та / або адміністрування
0 3133 992 4506 2764 1230 584
<500 2149 721 3574 1672 718 273
500–999 2265 783 4439 1838 685 342
1000–1499 2244 785 4241 1816 681 319
1500–1999 1898 557 3371 1325 461 203
2000–2999 2858 743 5172 2004 867 278
3000–3999 2383 731 4111 1627 736 323
4000–7999 6268 2092 10596 4430 1981 660
8000–14999 6231 2132 10210 4546 2383 644
15000–24999 4833 1579 7388 3650 1852 611
25000–49999 5434 2076 8699 4512 2571 859
50000–99999 4088 1679 6386 3763 2258 773
100000–249999 3775 1518 5436 3906 2312 934
250000–499999 1487 571 1915 1654 999 470
500000–749999 490 182 614 573 431 251
750000–999999 318 119 378 370 290 174
1000000–1499999 292 114 333 333 265 185
1500000–2999999 295 114 340 342 296 211
3000000≤ 170 79 197 198 173 155

Джерело. За даними досліджень інформації Hungarian Central Statistical Office (https://www.ksh.hu)

В Угорщині станом на 2023 р. вже працює 62 агротехнологічних стартапи, які займаються дослідженнями і розробками цифрових систем в тому числі і для сільського господарства. Зокрема, 5 найцікавіших з них включають цифрові технології моніторингу та контролю процесів в рослинництві та тваринництві (таблиця 3).

Таблиця 3. Аналіз 5 компаній-стартапів Угорщини, які займаються дослідженнями і розробками в сфері цифрового точного землеробства

Назва Напрям Призначення
Quantis Labs   |

 

Моніторинг виноградників пристрої та програмне забезпечення для моніторингу мікроклімату.
TE-FOOD Інноваційні цифрові рішення для управління ланцюгами постачань в агробізнесі Пристрої для логістики, контролю якості харчових продуктів та управління даними ланцюга постачання.
MOONSYST Моніторинг великої рогатої худоби Пристрої та сенсори, які  збирають дані про різні параметри худоби та допомагають фермерам виявляти хвороби та контролювати мікроклімат.
Green Drops Farm Виробництво і постачання розумного гідропонного обладнання Вирощування без пестицидів салатів, зелені, овочів та фруктів без ґрунту.
AgroSense Інноваційні системи вирощування і моніторингу сільськогосподарських культур Вимірювання вологості ґрунту, прогнозування опадів, спостереження за станом рослин, рішення для моніторингу комах та зрошення.

Джерело. За даними досліджень інформації веб-сайту Tracxn.com (https://tracxn.com/explore/AgriTech-Startups-in-Hungary)

Наприклад, Quantis L abs пропонує датчики LHT. Це інтегровані датчики вологості та температури листя, які вимірюють погодні дані, а після збору даних надсилають їх на сервери для прогнозування та аналізу хвороб.

В цілому аналіз угорських підприємств агробізнесу за віковою групою керівників, які використовують цифрові інструменти, показав, що із підвищенням віку менеджерів зростає кількість таких господарств. Тобто, чим досвідченіший та старший за віком керівник господарства, тим більше він довіряє цифровим технологіям та готовий інвестувати кошти в їх впровадження.
З іншого боку, це також може свідчити про те, що фінансові можливості таких керівників разом із бажанням мати більш повну інформацію про бізнес та отримувати якісні послуги мотивують більше використовувати цифрові інструменти (таблиця 4).

Таблиця 4. Кількість підприємств агробізнесу, які використовують цифрові інструменти за віковою групою керівників

Вікова група менеджера, років Е-урядування Електронна торгівля Банківські послуги Загальне офісне програмне забезпечення Ліцензійне програмне забезпечення Програмне забезпечення для управління компанією та / або адміністрування
14–19 2 3 2
20–24 267 142 476 233 134 48
25–29 1025 584 1763 1057 615 248
30–34 2157 918 3847 2123 1078 415
35–39 4050 1590 6569 3561 1848 778
40–44 6375 2303 10077 5555 2848 1184
45–49 6838 2559 11340 5734 2802 1042
50–54 6666 2509 11135 5393 2588 1007
55–59 6145 2029 9524 4828 2421 897
60–64 6378 1888 10014 4770 2611 964
65– 10709 3048 17159 8064 4244 1665

Цікавий угорський досвід цифровізації сільського господарства є досить корисним для вітчизняного агробізнесу, особливо малого та середнього, що із певним застереженням відноситься як до технологій цифрового землеробства, так і до окремих цифрових інструментів. Причин цього явища багато: це і висока їх вартість, проблеми із доступом до швидкісного Інтернету, відсутність повної інформації про переваги та недоліки, тощо. Водночас, щоб ефективно конкурувати в умовах глобальної цифрової революції, агробізнес має поступово впроваджувати ці технології та адаптувати до них технології та виробництво загалом.

Підготував Юрій КЕРНАСЮК,

кандидат економічних наук,

експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram