Загалом, для кожної тонни приораної соломи слід використовувати 5-10 кг азоту. Так, у випадку 4-5 т отриманої сировини повинна становити доза близько 20-50 кг N/га. Однак цю дозу можна точніше розрахувати. Як це зробити, пише Farmer.pl.

В агровиробників, які застосовують солому як органічне добриво, виникає найбільше питань щодо того, чи давати ще азот і якщо так то скільки? Відповідь на обидва питання залежить від того, чи відомо агровиробникам, який вміст азоту був в соломі, а також в ґрунті.Що стосується першої характеристики, то критичні значення 12 і 18 кг N в 1 т соломи. Перше число вказує на стан, в якому дефіцит азоту веде до так званої біологічної іммобілізації ґрунтового мінерального азоту. Другий це стан вмісту N, над яким негайне вивільнення цього компонента відбувається під час мінералізації соломи в ґрунті. Ми додаємо азот у вигляді добрив, коли вміст компонента менше першого граничного значення.

З цією метою ми використовуємо рівняння:
DN = P (12-x)
де: DN компенсаційна доза азоту; P урожай соломи (т/га); х N в соломі, кг/1 т.

Приклад
Дані: 7 т соломи пшениці з вмістом азоту: а) 7 кг/т; б) 4 кг/т.
Розрахунки:
a) DN = 7 ∙ (12 – 7) = 7 ∙ 5 = 35 кг/га.
б) ДН = 7 ∙ (12 – 4) = 7 ∙ 8 = 56 кг/га.

Мікроорганізми ефективно абсорбують азот з ґрунту, тому першим і основним джерелом отримання азоту є ґрунт. Для корекції зазначеної дози вимагається наявність даних щодо кількості Nmin на певному полі. Але це не легко визначити після збирання врожаю, так як мінералізація відбувається в зоні контакту соломи з ґрунтом.

Іншим аспектом управління соломою як добривом є підбір добрив. Науковці радять використовувати органічні добрива. У групі мінеральних добрив варто віддати перевагу КАС, що спричиняє ​​більшу швидкість поглинання мікроорганізмами ґрунту.

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram